ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ОДЛУЦИ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ПЕТОГОДИШЊЕМ РЕДУ ВОЖЊЕ АД „СЕВЕРТРАНС“

Разлог за доношење нове Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији града Сомбора јесте усклађивање са Законом о превозу путника у друмском саобраћају и то дела закона који се односи на новчане казне које се повећавају и у Нацрту Одлуке регулисане су члановима 24, 25 и 26. Новина у закону јесте и да регистровани превозници ред вожње оверавају на рок од пет година, а не као до сада на годину дана. Нацрт  Одлуке био је на јавном увиду у периоду од 27. јуна до 3. јула 2017. године, а  Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора није поднет ниједан предлог нити сугестија, исто тако на јавној седници није било заинтересованих за учешће у јавној расправи. Одељење ће на основу наведеног, одлуку упутити Градском већу на разматрање, које ће утврдити Предлог одлуке и упутити Скупштини града на усвајање. На јавној расправи био је и ред вожње АД „Севертранс“ Сомбор који је усклађен са новинама у Закону о превозу путника у друмском саобраћају према којем се овера реда вожње врши на рок од пет година. Према достављеном плану и програму превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Сомбора за период 2017/2021. године, наведено је да ред вожње садржи 20 линија, те да је уведена нова линија Сомбор-Чонопља Кљајићево. Ред вожње је био на јавној расправи од 27. јуна до 3. јула 2017. године, а Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове упућена су у писаној форми два предлога, а на јавној седници није било заинтересованих лица. Један предлог се односи на увођење линије Сомбор-Сплит, а други на увођење линија на релацији Алекса Шантић – Сомбор и обратно које би одговарале радном времену од 7.00 до 15.00 часова, као и линије у периоду између 16.00 и 19.50 часова. Према објашњењу надлежних  у „Севертрансу“ за увођење релације Сомбор-Сплит, с обзиром да је међународна линија у питању, надлежно је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре које захтева посебну процедуру, што значи да ове године „Севертранс“ не може обављати поласке за Сплит. Потребу за увођењем нових линија на релацији Алекса Шантић-Сомбор и обратно, испитаће  надлежна служба „Севертранса“ и уколико се утврди оправданост да се наведени поласци уведу, уследиће договор са локалном самоуправом која је надлежна за корекцију реда вожње  превозника „Севертранс“. Примедбе ће бити достављене на разматрање Градском већу које ће утврдити Предлог решења на план и програм превоза путника у друмском саобраћају и упутити га на сагласност Скупштини града Сомбора.

    Ко је на мрежи: 59 гостију и нема пријављених чланова