ЗАХТЕВИ ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ОД САДА У "ЖУПАНИЈИ"

Изменом и допуном Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора" 7/2017), Скупштина Града Сомбора је на седници одржаној дана 26.06.2017. установила примену обједињене процедуре као скуп поступака и активности у вези са изградњом и реконструкцијом прикључка на јавну водоводну или канализациону мрежу, која се примењује од 05.07.2017.године. У допису "Водоканала" стоји да грађани од данас, захтев за прикључење на јавну водоводну или канализациону мрежу постојећег објекта подносе Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у електронској форми, кроз ЦИС (централни информациони систем).

    Ко је на мрежи: 59 гостију и нема пријављених чланова