РАСПИСАН ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА РОМА

Јавни позив за доделу средстава за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП) Рома града Сомбора у 2019. години, расписан је данас и предлоге  пројеката удружења грађана могу подносити наредних 15 дана. Предлоге пројеката могу подносити удружења грађана која се баве унапређењем положаја Рома и Ромкиња, која имају седиште на подручју града Сомбора и испуњавају друге услове прецизиране Јавним позивом. Предлози пројеката могу се односити на једну од мера ЛАП-а Рома које ће се финансирати овим јавним позивом, односно пројекти се могу односити на подршку и укључивање Рома у образовни систем, материјалну подршку ученицима ромске националности, организовање семинара који имају за циљ јачање свести о значају образовања. Предлози пројеката могу се односити на повећање нивоа знања о значају здравља и превентивне контроле и обезбеђивање материјалне подршке најугроженијим ромским породицама. Предлози пројеката подносе се у штампаном облику, у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор или лично у Градском услужном центру (приземље зграде Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтер 11 или 12, са назнаком „За конкурс за реализацију ЛАП-а Рома у 2019. години – не отварати“. Јавни позив и обавезни обрасци доступни су овде.

    Ко је на мрежи: 65 гостију и нема пријављених чланова