ГРАДСКО ВЕЋЕ: ПОДРШКА МАНИФЕСТАЦИЈИ "ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ"

Градско веће је, на 92. седници, утврдило Предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора и проследиће је на разматрање и усвајање одборницима Скупштине града Сомбора. Веће је на 92. седници, одржаној 28. новембра 2017. године, прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина града Сомбора. Информацијом је обухваћен период од 1. јануара до 30. септембра 2017. године, а  Веће је предузећима код којих је утврђена неусклађеност наложило да, приликом израде програма пословања за 2018. годину пажљивије планирају економске параметре код којих је неусклађеност констатована. Одлучено је и да се са Пољопривредном стручном службом Сомбор, Казнено-поправним заводом  у Сомбору, Средњом пољопривредно-прехрамбеном школом и ОШ „Бранко Радичевић“ у  Стапару, закључи уговор о коришћењу земљишта у јавној својини града Сомбора које није приведено намени, а користи се као пољопривредно земљиште. Уговор ће се закључити за производну 2017/2018. годину. На 92. седници утврђени су и критеријуми и текстови јавних позива – „ЛАП за младе 2018.“ и „ПРОГРАМИ за децу у 2018.“. Веће је дало сагласност на програмски садржај и финансијски оквир  манифестације „Зимске чаролије“ која ће се организовати у периоду 22. децембар 2017. до 7. јануар 2018. године и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 72 гостију и нема пријављених чланова