ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДОБРИЛО СУФИНАНСИРАЊЕ ТРИ ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ И КАРАВАН „ДУХ МЛАДОСТИ“ У 2018. ГОДИНИ

Градско веће је, на 96. седници одржаној 27. децембра 2017. године, прихватило извештај Комисије за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа и  утврдило предлог да се за директора ЈКП „Водоканал“ именује Јасмина Бобић. Предлог ће бити упућен Скупштини града Сомбора на коначно одлучивање. Веће је прихватило молбу Средње економске школе у Сомбору за суфинансирање пројекта „Youth Together“, који је одобрило Програмско тело програма ИНТЕРРЕГ ИПА прекогранична сарадња Мађарска-Србија 2014-2020. Циљ пројекта је подстицање активизма и волонтерског ангажмана младих кроз интеркултурну размену. Веће је закључком обавезало Средњу економску школу да износ од 49.056,80 евра, колика је вредност пројекта, врати у буџет града Сомбора по одобравању средстава од стране Покрајинског секретаријата за финансије. Одобрено је и суфинансирање пројекта Месне заједнице „Светозар Милетић“ у истоименом селу. Реч је о пројекту „Развој туризма  заснованог на локалним, културним и природним вредностима“.  Циљ пројекта је побољшање туристичке атрактивности градова, а главна активност пројекта је израда студије изводљивости за ревитализацију Лемешке бање. За наведени пројекат одобрено је за суфинансирање и предфинансирање укупно 55.031,20 евра, а по одобравању средства од стране Покрајинског секретаријата за финансије, у складу са закључком Већа, укупан износ биће враћен у буџет града Сомбора. Одобрено је и суфинансирање пројекта „Баја-Сомбор зелене стазе“, који се реализује у оквиру приоритетне осе 3 „Стимулисање сарадње у области туризма и очувања културног наслеђа“ и представља сарадњу града Сомбора, града Баје и Туристичке организације града Баје. Град Сомбор је водећи партнер, а главна активност на пројекту је адаптација објекта „Кајак центар“ Сомбор, изградња одморишта за бициклисте са тоалетом и надстрешнице у Сомбору и Бездану, израда мобилне апликације са понудом туристичког садржаја два прекогранична региона, спортски и туристички догађаји са обе стране границе. Укупна вредност пројекта је 403.971,56 евра, а град Сомбор за суфинансирање и предфинансирање требало би да издвоји 51.273,00 евра. Део наведених средстава вратиће се у буџет града Сомбора после одобравања средстава од стране Покрајинског секретаријата за финансије, а укупан износ након реализације пројекта. Градско веће је одобрило и суфинансирање пројекта под називом Караван „Дух младости“ чији је циљ промоција дуалног образовања, предузетничког образовања, студентских пракси, ученичких задруга, програма финансијске писмености, информационе технологије и спорта. За пројекат ће бити издвојено 300.000,00 динара, а у организационом тиму пројекта су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а партнери: Министарство омладине и спорта, Привредна комора Србије, 33 града и општине, Универзитет у Београду и многи пријатељи пројекта. Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 104 гостију и нема пријављених чланова