БЕСПЛАТНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ У ДОМАЋИМ БАЊАМА

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је 28. марта расписао оглас којим позива пензионере да се јаве за одлазак на бесплатну десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања.

Право да се јаве на конкурс имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, чија пензија износи до 24.980 динара. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази 24.980 динара. Услов је и да немају друга лична примања и да нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година. Уз пријаву прилаже се и последњи пензијски чек или пензионерска картица (уколико је корисник већ примио), доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), расположивa медицинскa документацијa и изјава где желе да користе рехабилитацију.

У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, док ће и слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.

Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта. Пријаве на оглас се подносе закључно са 13. априлом.

    Ко је на мрежи: 63 гостију и нема пријављених чланова