СОМБОР ИЗДВАЈА САМО 0,71% СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА ИЗ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА! ПОДРЖИТЕ АКЦИЈУ "РЕЦИКЛАЖА НИЈЕ БЛАМАЖА"

Просечан становник Града Сомбора дневно произведе 0,9 килограма комуналног отпада, а на депонију „Ранчево“ се трајно одложи 66.202 тоне комуналног отпада. Према извештају Рециклажног Центра, током 2017. године, путем примарне или секундарне селекције издвојено је и на рециклажу предато 470 тона разних секундарних сировина. Из наведених података се може закључити да се у Граду Сомбору издваја само 0,71% секундарних сировина из комуналног отпада. Ови подаци се односе само на пословање ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, те у овај коначни резултат нису урачунати подаци осталих легалних и нелегалних сакупљача секундарних сировина. Наведени подаци и брига за животну средину, су један од основних мотива покретања ове кампање, као и изналажење начина, како утицати на свест корисника услуга ЈКП „Чистоћа“, у правцу промене односа према отпаду уопште и могућностима његовог коришћења у сврху рециклаже. Са том намером, одређени су циљеви кампање „Рециклажа није бламажа“, циљне групе и активности које ће се спроводити. За две недеље колико кампања траје, подељено је 80 посуда за сакупљање амбалажног стакла, преко 100 кутија за папир, неколико десетина врећа. Сакупљено је преко 3.500 килограма стаклене амбалаже, отпадног папира, картона и алуминијумских лименки. У ове акције су се до сада активно укључила 33 угоститељска објекта, запослени у Градској Управи и свим институцијама у згради Жупаније, ЈКП, неколико основних и средњих школа, Месне Заједнице и организације цивилног груштва. Наравно ово ни близу није коначан број организација и инстуција које ће се прикључити овогодишњој кампањи, јер је акција тек на почетку.

    Ко је на мрежи: 111 гостију и нема пријављених чланова