У СРБИЈИ ЗА ШЕСТ ГОДИНА ИСПЛАЋЕНО НАЈМАЊЕ 25 МИЛИОНА ЕВРА НА ИМЕ ОДШТЕТА ЗБОГ УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА! У СОМБОРУ ВИШЕ ОД 200 ТУЖБИ

 

У Београду је 12. априла у Палати Србија организован округли сто са темом израде националне стратегије контоле популације паса на територији Србије, који су организовали НАЛЕД и ORCA у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарством државне управе и локалне самоуправе. На састанку су изнети подаци да су градови и општине у Србији за шест година исплатили најмање 25 милиона евра на име одштета због уједа напуштених паса, а 77.500 грађана били су жртве напада. Такође, истакнуто је да иако расте број изграђених прихватилишта, као и ухваћених „луталица“, контрола њихове популације није дала очекиване резултате, због чега су потребне нове мере на националном и локалном нивоу.

- Град Сомбор је израдио програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака за период 2016-2020. године. Програм је донело Градско веће на седници одржаној 24. децембра 2015. године, а програмом се уређује контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на нашој територији у периоду од пет година. Утврђени су циљеви доношења програма и превентивне и конкретне мере за реализацију циљева, а посебан значај дат је едукацији и информисању, као и начину упознавања грађана и власника животиња са особинама и потребама животиња, законским обавезама власника животиња, мерама програма и другим елементима, ради бољег разумевања права и одговорности и подизању свести свих учесника у ланцу решавања проблема - наводе у Одељењу инспекције и комуналне полиције града Сомбора.

Поред израде националне стратегије контоле популације паса, међу мерама које су предложене јесте и формирање регистра одштетних захтева, као и увођење новог кривичног дела „напуштање животиња“ и уједначење судске праксе за накнаду штете, унапређење рада Централног регистра паса, као и јачање капацитета Управе за ветерину

- Сврха обједињеног регистра била би да се, упоређивањем података о подносиоцима захтева из свих градова и општина, утврди која лица су редовно „жртве“ напада напуштених, односно изгубљених паса. У граду Сомбору основаност захтева за накнаду штета насталих због уједа паса луталица, у поступку мирног решавања спорова, оцењује Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица Градске управе града Сомбора. Основаност захтева се оцењује на основу документације коју прилаже подносилац захтева. У судском поступку одлуку о основаности тужбеног захтева доноси суд, на основу свих изведених доказа које поред осталог чини и одговарајућа медицинска документација – кажу у Правобранилаштву града Сомбора.

Члан Управног одбора НАЛЕД-а Владан Васић, истакао је да локалне самоуправе имају проблем и са грађанима који лажирају уједе како би наплатили одштету која се у просеку креће од 25.000 до 100.000 динара. Директор Организације за поштовање и бригу о животињама (ОРЦА) Елвир Буразеровић, истакао је да бројка од 25 милиона евра исплаћених за одштете показује колико је важно да се покрене дијалог с ресорним институцијама, локалним самоуправама и судским органима о решавању питања напуштених паса. Он је додао да је веома битно то што се препознаје да је овај економски проблем општина и градова само последица ширег проблема неадекватне контроле популације напуштених животиња.

- Током 2017. године против града Сомбора, због напада/уједа напуштених, односно изгубљених паса, поднето је 235 тужби, а закључена су 102 вансудска поравнања. У највећем броју случајева, односно у поступцима вансудског поравнања, град је преузео обавезу да исплати накнаде штете у распону од 25.000 до 50.000 динара. У судским поступцима, у зависности од видова нематеријалне штете која је наступила, накнаде штете износе око 100.000 динара и увећавају се за трошкове парничног поступка, који могу износити од 45.000 до 80.000 динара - наводе у Правобранилаштву града Сомбора.  М. Р.

    Ко је на мрежи: 50 гостију и нема пријављених чланова