Економија

ГРАД СОМБОР ИЗДВОЈИО 8 МИЛИОНА ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ

Девета седница Савета за запошљавање града Сомбора одржана је 14. марта. Присутни чланови савета, Сава Дојић, градски већник за област финансија и привреде,  Секула Тањевић, директор Националне службе за запошљавање – филијала Сомбор, Зоран Пурић, представник Савеза самосталних синдиката града Сомбора и Предраг Орлић председник Удружења ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. године дали су позитивно мишљење на предлог текста Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова по сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у трајању до 6 месеци. Предлог текста је сачинио Одсек за локани економски развој и подршку улагањима, у сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијала Сомбор. За реализацију наведене мере активне политике запошљавања за 2019. годину, град Сомбор је Одлуком о буџету града Сомбора обезбедио средства у укупном износу од 8.150.000,00 динара. Наведеном мером активне политике запошљавања предвиђа се запошљавање 30 лица из категорије теже запошљивих лица. Кроз спровођење јавног рада ангажоваће се незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање – филијала Сомбор.

ОБВЕЗНИЦИ КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ТРЕБА ДА ПРИЈАВЕ ДО 31. МАРТА

Обвезници који воде пословне књиге дужни су да до 31. марта 2019. године поднесу пореску пријаву на порез на имовину за 2019. годину. Обвезници који воде пословне књиге од 01.01.2019. године пореске пријаве за порез на имовину подносе искључиво у електронском облику која се подноси преко портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације  https://lpa.gov.rs . На наведеном порталу налазе се сва потребна упутства, а за додатне информације обвезници могу да се обрате на шалтерима 2 и 3 Услужног центра у згради „Жупаније“ или путем телефона 025/468-158, 025/468-149 и 025/468-147. Оригинално обавештење је доступно овде.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСАЛА НОВЕ КОНКУРСЕ

Национална служба за запошљавање расписала је јавне позиве/конкурсе, у циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања предвиђених Програмом рада НСЗ за 2019. годину и то:

- Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2019. години.

- Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2019. години.
- Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години.

- Јавни конкурс за субвенције зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2019. години.
- Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години.

- Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослене са средњим образовањем у 2019. години.

Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које запошљавају под посебним условима у 2019.

- Јавни позив за реализацију програма приправника за младе са високим образовањем у 2019. години.

- Јавни позви за реализацију програма стручне праксе у 2019. години.

- Јавни позви за реализацију програма стицања практичних знања у 2019. години.

- Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години.

- Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години.

Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање објављени су на сајту www.nsz.gov.rs . Информације о јавним позивима и конкурсима сва заинтересована лица могу добити у свакој организационој јединици НСЗ или путем Позивног центра НСЗ, позивом на број: 0800/300-301 (бесплатан позив из фиксне телефоније).

ОВЕ ГОДИНЕ БЛИЗУ 500 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОСИСТЕМА ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ

Ове године планирано је да се у функционисање и одржавање канала Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав уложи око 478 милиона динара, а само на одржавање канала Хидросистема ДТД планирани су радови у вредности од око 306 милиона динара. Највећи део ових средстава – око 96 милиона динара, опредељен је за измуљење канала пловном механизацијом. Остатак новца за одржавање биће усмерен на радове на кошењу подводног растиња, уклањање вегетације на обалама канала, сечење шибља, поправку инспекционих стаза, а биће финансирани и радови на самим објектима у оквиру Хидросистема ДТД. За функционалне послове, који обухватају припремне и послове надзора, издвојено је 143 милиона динара, а за услуге снимања, испитивања и израде пројектне документације 29 милиона динара. Сви ови радови и активности изводе се у циљу побољшања функционалности каналске мреже Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, како би се корисницима омогућило несметано коришћење воде. Овим улагањима биће побољшани услови за одводњавање у време повећаних падавина, али и за наводњавање у сушном периоду.

ЗА ПРВО ДЕТЕ ГРАД ДАЈЕ 30.000 ДИНАРА! НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ОД 60.000 ДИНАРА

У буџету града Сомбора ове године издвојено је 19 милиона динара за подршку рађању и родитељству. С обзиром на то да се од 1. јула прошле године примењује нови Закон о финансијској подршци породицама са децом, град Сомбор је донео одлуку да осим права на родитељски додатак за прворођено дете и права на поклон за прву бебу рођену у календарској години, ове године издвоји средства и за незапосле-не породиље, али и да финансира четврти покушај вантелесне оплодње паровима са територије града Сомбора.

Невена Росић, начелница Одељења за друштвене делатности, појаснила је на који начин родитељи и незапослене породиље могу остварити ова права и колики је износ финансијске помоћи града породицама са децом.

- Висину износа једнократне финансијске помоћи за незапослену породиљу и родитељског додатка за прворођено дете утврђује градоначелник решењем за сваку текућу буџетску годину, а у складу са Одлуком о буџету града. Висина права се утврђује у износу који је био утврђен у тренутку рођења детета. Решењем о одређивању износа права на родитељски додатак за прворођено дете и износа једнократне финансијске помоћи за незапослене породиље прописано је да се за родитељски додатак за прворођено дете, за децу која су рођена од 1. јануара 2019. године, исплаћује 30.000 динара, док ће се једнократна финансијска помоћ за незапослене породиље са пребивалиштем на територији града Сомбора, почев од 1. јануара 2019. године, исплаћивати у нето износу од 60.000 динара – објаснила је Невена Росић.

Град Сомбор неће исплаћивати додатак за друго и треће дете, јер је Законом о финансијској подршци породици са децом предвиђен родитељски додатак за друго дете у висини од 240.000 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате по 10.000 динара, а родитељски додатак за треће дете је 1.440.000 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 12.000 динара. Скупштина града Сомбора је донела Одлуку и о остваривању права на финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње и за ту намену је у буџету града опредељен износ од 3.000.000 динара.

У буџету града Сомбора опредељена су и средства за суфинансирање дела трошкова боравка деце у приватним вртићима у износу од 7.000.000 динара.

- Право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа), може да оствари родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ који има пребивалиште на територији града Сомбора и чије је дете уписано у приватну предшколску установу. Решењем Градског већа утврђена је економска цена као основ за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи 15.561,69 динара. Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце које финансира град Сомбор износи 80 %, а појединачно учешће корисника је 20 % од наведене економске цене – испричала је начелница Одељења за друшвене делатности.

ПОКРАЈИНА СУФИНАНСИРА ПУТ СТАПАР-СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА У ДОРОСЛОВУ

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић јуче је у Покрајинској влади потписала је уговоре о суфинансирању два пројекта. Ради се о пројекту из области саобраћајне инфраструктуре „Локални пут регионалног значаја Стапар – Сивац на територији Града Сомбор“ у износу од 150.015.184,10 динара и пројекат из области водоснабдевања „Изградња водовода у насељеном месту Дорослово у износу од 45.000.000,00 милиона динара.

Осим градоначелници Сомбора, председник Покрајинске владе Игор Мировић је јуче уручио уговоре представницима још 40 локалних  самоуправа, укупне вредности 4,1 милијарду динара, за реализацију 56 пројеката на територији АП Војводине у областима водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, саобраћајне инфраструктуре, енергетске ефикасности, културе, предшколског и основног образовања и васпитања и у области развоја спорта.

Од укупног износа средстава, Покрајинска влада, преко Управе за капитална улагања АП Војводине, обезбедила је 3,4 милијарде динара.

- Настављамо и у 2019. години реализацију најважнијих инфраструктурних пројеката. Радићемо на уређењу саобраћајница у Новом Саду, почињемо са радовима на изградњи локалног пута Стапар-Сивац, завршавамо реконструкцију пута Опово-Дебељача, а реализоваћемо и бројне пројекте у области спортске инфраструктуре рекао је председник Мировић и додао да је циљ Покрајинске владе да свака локална самоуправа у Војводини има спортски објекат.

Међу значајнијим пројектима, како је навео, је реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде у општини Оџаци, почетак радова на изградњи водовода у Дорослову, привођење намени објекта моста у Ади, као и почетак изградње вртића у Шимановцима.

- У Војводини смо покренули нови велики инвестициони циклус и заједно са локалним самоуправама радићемо на реализацији ових пројеката, рекао је председник Мировић.

ПОКРЕНУТ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК У ЧОНОПЉАНСКОЈ "БУДУЋНОСТИ"

Привредни суд у Сомбору донео је решење којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником ПП „Будућност“ у Чонопљи, надомак Сомбора, због трајне неспособности плаћања.За стечајног управника именован је Драган Веселиновић из Сомбора. Прво поверилачко рочиште на којем ће се формирати Скупштина поверилаца  заказано је за 26.фебруар.Испитно рочиште биће одржано 21. маја.

ЗАКУП ЗЕМЉЕ ОКО СОМБОРА СВЕ СКУПЉИ

Закуп земље у атарима око Сомбора све је скупљи. Са 200 евра повећан је на 220 и 230 евра. Најскупље оранице коштају и више од тога, чак до 300 евра.

Опширније...

ПРИВРЕДНИ САВЕТ ГРАДА СОМБОРА РАЗМАТРАО ЛАП ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

На првој седници Привредног савета града Сомбора у овој години, чланови савета су расправљали о осам тачака дневног реда. Шеснаестом седницом Привредног савета председавао је Иван Камерер, начелник Одељења за привреду и туризам, због оставке досадашњег председника Дмитра Павлевског, директора „Сомболед“ д.о.о. За новог председника чланови су једногласно предложили Слободана Ловрића, директора предузећа „Синагога“ д.о.о. Сомбор, a за његовог заменика предложен је Сава Дојић, градски већник за област финансија и привреде. Ови предлози достављају се Градском већу града Сомбора на разматрање и усвајање.

Градски већник за област финансија и члан савета Сава Дојић изложио је Локални акциони план запошљавања за 2019. годину. Овај план регулише циљеве и приоритете програма запошљавања на основу података добијених од НСЗ. У буџету града Сомбора за 2019. годину за активне мере запошљавања планирана су средства у укупном износу од 15 милиона динара. Локалним акционим планом предвиђене су субвенције за самозапошљавање, запошљавање теже запошљивих лица на новоотвореним радним местима и јавни радови у сеоским подручјима. Предочено је да су Национална служба за запошљавање и Центар за социјални рад од сада повезани са својим евиденцијама и да се ради на томе да се што више радно способних корисника социјалне помоћи запосли помоћу ових мера. ЛАП за запошљавање града Сомбора прихваћен је од стране чланова привредног савета уз одређене сугестије.

Градоначелница Душанка Голубовић известила је чланове Привредног савета о учешћу Сомбора на II Форуму локалних самоуправа у Шпанији. Овај боравак и представљање Сомбора договор је два Министарства спољних послова Србије и Шпаније. Градоначелница је истакла да је учешће на овом Форуму било веома конструктивно и да је Сомбор један од двадесет градова који су потписали протокол о сарадњи са Севиљом, што су чланови савета поздравили као добар развојни потенцијал.

ОПЕТ ПО ЏЕПУ ГРАЂАНА! У ПРИПРЕМИ НАЦРТ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Одељење локалне пореске администрације је отпочело рад на припреми нацрта Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Сомбора. Према количини загађења које настаје услед одређених активности биће одређене накнаде како би се смањио степен негативног утицаја на животну средину, а у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара.

Ближе критеријуме за одређивање степена негативног утицаја на животну средину, износе накнада за одређене активности, услове за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење и критеријуме који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину утврђује Влада на предлог надлежног министарства. Висину накнаде на нивоу града утврђује сама локална самоуправа на основу критеријума који је утврдила Влада.

Након израде нацрта Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације ће, упутити јавни позив и спровести јавну расправу када ће заинтересована лица, односно грађани моћи да доставе своје писане предлоге, сугестије и коментаре.

Након завршетка расправе, Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора сачиниће извештај о јавној расправи.

ВИСОКЕ КАЗНЕ ЗА НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

За озакоњење нелегално изграђених објеката потребан је и Извештај о затеченом стању нелегално изграђеног објекта. Извештај могу сачинити само овлашћена привредна друштва и правна лица. Градска управа града Сомбора апелује на привредна друштва и друга правна лица да, за потребе поступка озакоњења нелегално изграђених објеката, сагласно одредбама Закона о озакоњењу објеката, приликом израде Извештаја о затеченом стању објекта уносе тачне податке, приказују стварно стање и степен завршености објекта. У супротном, подносиће се пријава за привредни преступ и иницијатива за покретање поступка за одузимање лиценце инжењерске коморе. Износ новчане казне за привредно друштво или друго правно лице које је у извештај о затеченом стању објекта унело нетачне податке креће се од 100.000 до 1.000.000 динара, а за одговорно лице у истима, новчана казна се креће од 100.000 до 200.000 динара. Поред новчане казне алтернативно је прописана и казна затвора за прекршај одговорног пројектанта, одговорног извођача радова, или предузетника, ако унесе нетачне податке у извештај, или не прикаже стварно стање и степен завршености објекта.

РОК ЗА УПЛАТУ ПРВЕ РАТЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА – 14. ФЕБРУАР

Градска управа Града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације, подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је рок за уплату прве аконтације по основу локалних јавних прихода за 2019. годину 14. фебруар 2019. године. Износ пореске обавезе (аконтације) коју треба измирити за први квартал ове године, исти је као и за последњи квартал прошле године. Уколико се новим решењем утврди већи износ пореске обавезе, него што је плаћена аконтација, разлику је потребно уплатити у року од 15 дана од дана достављања решења. Такође, Одељење подсећа да ће, обвезницима који уредно не измирују своје обавезе по решењима о одлагању плаћања пореског дуга, бити укинута решења и принудно наплаћен укупан дуг, укључујући и камату која је требало да буде отписана у случају уредног измирења обавеза. Редовним и благовременим измиривањем пореских обавеза, обвезници не подлежу обрачуну и наплати законом прописане камате због кашњења уплата. За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда „Жупаније“) или на телефоне 025/468-202, 025/468-203.

САДНИЦЕ ЛАВАНДЕ КАО ПОДСТИЦАЈ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ - ПРИЈАВЕ ЗА КОНКУРС ДО 4. МАРТА

Град Сомбор ће кроз пројекат „Социјално предузетништво за жене у руралним подручјима“ обезбедити 30.000 садница лаванде које ће бити посађене на територији града и представљаће подстицај за оснаживање жена које су спремне да узгајањем лаванде развијају пољопривредну делатност и буду део социјалног предузетништва. Град Сомбор ће кроз овај пројекат дати допринос за унапређење жена у локалној заједници, стимулисању самозапошљавања и предузетништву жена, као и унапређењу квалитета живота у пограничном региону Србије и Мађарске. Пројектом је предвиђено да женама укљученим у овај програм буде пружен сет подршке кроз различите видове обука, анализе земљишта, садње и узгајања лаванде, производње и прераде етеричног уља и помоћ у пласирању производа на тржиште. Реализација пројекта суфинансира се средствима Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020. Рок за подношење пријава је 04.03.2019. године, а право на учешће у овом програму имају жене са пребивалиштем на територији руралних подручја града Сомбора уз услов да су власнице, закупнице, односно кориснице обрадивог земљишта. Јавни позив доступан је овде.

НЕЗАПОСЛЕНИМ МАЈКАМА У ВОЈВОДИНИ МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ

Као виши степен заштите породице у виду новчане помоћи, Скупштина АП Војводине је 20.12.2018. године донела Покрајинску скупштинску одлуку о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете. Право се односи на незапослене мајке које су почев од 01.07.2018. године родиле треће или четврто дете уз услове: да је мајка држављанка Републике Србије, да има пребивалиште најмање годину дана на територији АП Војводине, да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање и да непосредно брине о свој деци. Дужина права на матерински додатак одређује се на основу статуса незапослености мајке и не може трајати дуже од 24 месеца непрекидно. Захтев за матерински додатак се подноси у Услужном центру Градске управе града Сомбора најкасније до навршених шест месеци живота трећег, односно, четвртог детета, изузев за мајке које су се породиле почев од 01.07.2018. године, које захтев могу да поднесу најкасније до 30. јуна 2019. године. О праву на матерински додатак у првом степену решава Одељење за друштвене делатности Градске управе града Сомбора. Све додатне информације могу се добити на тел. 025/468-154. Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете можете преузети овде.

ОД 1. ФЕБРУАРА НОВИ ИЗНОС АКЦИЗА У СРБИЈИ! ПРВО ПОСКУПЉУЈУ ЦИГАРЕТЕ

У "Службеном гласнику РС" објављени су усклађени динарски износи акциза са растом потрошачких цена у претходној години, а који ће се примењивати од 1. фебруара ове године.

Опширније...

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

На 8. седници Савета за запошљавање града Сомбора одржаној 25. јануара 2019. године, Савет је дао позитивно мишљење на предлог Локалног акционог плана запошљавања града Сомбора за 2019. годину и упутио га Градском већу града Сомбора на разматрање и усвајање. Овим планом предвиђене су мере активне политике запошљавања за чију реализацију се издвајају средства из буџета града Сомбора. Те мере су: субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање града Сомбора на новоотвореним радним местима у приватном сектору; субвенција за самозапошљавање ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва; ангажовање незапослених лица за јавне радове у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у трајању до 6 месеци. За реализацију мера активне политике запошљавања из ЛАП-а за запошљавање средства су планирана чланом 29. Одлуке о буџету града Сомбора за 2019. годину у укупном износу од 15.000.000,00 динара. Седници су присуствовали градски већник за област финансија и привреде Сава Дојић који председава Саветом, директор Националне службе за запошљавање Сомбор Секула Тањевић, директор Регионалне привредне коморе Сомбор Зоран Булатовић, представник Савеза самосталних синдиката града Сомбора Зоран Пурић и председник Удружења ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. године Предраг Орлић, а уз ове чланове савета су били шеф Одсека за ЛЕР и подршку улагањима Михаел Плац и млађи саветник у Одсеку за ЛЕР и подршку улагањима Николина Ковачић.

У ДЕЦЕМБРУ ЗАБЕЛЕЖЕН РАСТ ЦЕНА ХРАНЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА... ЈЕФТИНИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ОДЕЋА И ОБУЋА ИТД

Према подацима Републичког завода за статистику, цене производа и услуга личне потрошње у децембру 2018. године, у односу на новембар 2018. године, у просеку су више за 0,1%. Потрошачке цене у децембру 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,0%. У поређењу са 2017. годином, потрошачке цене у 2018. години су у просеку повећане 2,0%. Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у децембру 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Храна и безалкохолна пића (1,0%), као и у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Здравство (за по 0,4%). Пад цена је забележен у групама Транспорт (-1,7%), Ресторани и хотели (-0,5%), Рекреација и култура (-0,3%), као и у групама Комуникације и Одећа и обућа (за по 0,2%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

ТАКСЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ОД САДА МОЖЕТЕ ПЛАТИТИ КАРТИЦОМ!

Градска управа града Сомбора, у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, поставила је пет ПОС терминала у услужни центар Градске управе који се налази у приземљу зграде "Жупаније" и тиме омогућила корисницима својих услуга да административне и друге таксе, накнаде и порез на имовину плате електронски. Електронско плаћање доступно је платним картицама (DinaCard, VISA, MasterCard) без обзира на банку издаваоца. ПОС терминал (Point Of Sale) омогућује плаћање робе и услуга, опремљен је софтвером за процесирање трансакција платним картицама. Успостављање плаћања такси на шалтерима путем платних картица доприноси начелу делотворности и економичности поступака, а у циљу успостављања професионалне и модерне управе као сервиса грађана. Е-плаћањем странка избегава одлазак до поште/банке и чекање у редовима, и на тај начин јој се омогућава да ефикасније оствари своја права.

ОД ПРОДАЈЕ ЗАПЛЕЊЕНЕ РОБЕ, У БУЏЕТ СРБИЈЕ ЗА ТРИ ГОДИНЕ УПЛАЋЕНО 2,5 МИЛИОНА ЕВРА

Управа царина Србије је у последње три године у републички буџет од продаје заплењене робе уплатила више од 2,5 милиона евра, а само у 2018. више од 70,6 милиона динара, речено је агенцији Бета у тој служби.

Прошле године је одржано 106 јавних лицитација, од којих се 49 односи на продају заплењених возила, а 57 на осталу царинску робу. У Управи царине очекују да ће тренд раста прихода од јавних продаја да се настави, јер је у плану да се ове године уведе софтвер за лицитирање путем интернета којим ће већем броју људи бити омогућено да учествује у јавним лицитацијама. Грађани су на јавним лицитацијама заплењене робе највише заинтересовани за куповину путничких аутомобилима, а највећи приход се остварује продајом племенитих метала. Међу заплењенин стварима највише је текстилне робе, гардеробе и обуће.

 

Сва трајно одузета роба може да буде на јавној продаји, осим оне која се због здравствених или безбедносних разлога уништава под царинским надзором, као што су наркотици, дуванске прерађевине без акцизних маркица или фалсификована роба.

У 2018. је због повреде права интелектуалне својине задржано око 500.000 комада углавном текстилне робе, обуће, парфема и аутоделова. Организована су 32 уништења фалсификоване робе, када је уништено око 765.000 комада разне робе, укупне тежине више од осам тона. Управа царина подсећа да је претходне године повећано кријумчарење нафте и да је одузето више од 250 тона тог енергента, што је осам пута више него 2017. Цариници су због девизних прекршаја прошле године задржали око три милиона девиза, а у буџет Србије се у последње четири године слило 16,5 милиона заплењених непријављених евра.

У прошлој години је одузето 280 килограма разних дрога, а највише марихуане, око 14 килограма злата, више од милион цигарета и 1,4 тоне резаног дувана. У Управи царина истичу да пету годину заредом постижу изванредне резултате када је реч о наплати дажбина.

"У републички буџет је у 2018. години уплаћено преко 572 милијарде динара (4,8 милијарде евра), што је 479 милиона евра више него 2017. Ефикасном наплатом царинска служба је обезбедила чак 49 одсто средстава којим располаже државни буџет", речено је агенцији Бета у Управи царина.

СВАКИ ЧЕТВРТИ СТАНОВНИК СРБИЈЕ У РИЗИКУ ОД СИРОМАШТВА!

Сваки четврти становник Србије налази се у ризику од сиромаштва, упозоравају стручњаци Републичког завода за статистику (РЗС), који истичу да су у највећем ризику деца и млади, незапослени и становници руралних области, пише данас Политика. Наташа Мијалковић из РЗС рекла је за Политику да се сваке године израчунава такозвани "праг сиромаштва", а овогодишња рачуница показује да су у највећем ризику од материјалне беде особе које живе саме и чија су месечна примања испод 15.600 динара. У ризику од сиромаштва су домаћинства са двоје одраслих и једним дететом старости до 14 година, чија су месечна примања испод 28.080 динара, као и четворочлане породице са двоје деце млађе од 14 година, које месечно зарађују до 32.760 динара, рекла је Мијалковић. Посматрано према старости, указала је она, у највећем ризику су деца и млади од 18 до 24 године, а у најмањем особе старије од 65 година. Студија РЗС показала је да 40 одсто становника Србије не може да подмири месечне обавезе, двоје од троје људи не може да приушти недељу дана одмора ван куће, а половина није у могућности да обезбеди неочекивани трошак од 10.000 динара који би био плаћен из буџета домаћинства, рекла је за Политику Сарита Брадаш из Центра за демократију, који је недавно организовао дебату о сиромаштву у Србији. (ФоНет, Политика, РТВ)

ОД ДАНАС СКУПЉА ТВ ПРЕТПЛАТА! 70 ДИНАРА ВИШЕ ЗА ГЛЕДАЊЕ РТС-а И РТВ-а

Такса за јавни сервис у наредне две године износиће 220 динара, уместо досадашњих 150, а већим делом РТС и РТВ ће се и даље финансирати из буџета Србије. Такса за јавни сервис и убудуће ће се наплаћивати кроз обједињени рачун за електричну енергију. Подсетимо, Влада Србије је привремено укинула претплату на јавне сервисе од 2014. до 2016. године, да би се потом новим Законом о јавним сервисима претплата поново увела, али под називом такса. Тада је одлучено да се, опет привремено, РТС и РТВ финансирају већинским делом из државне касе, а да такса износи 150 динара. Та привремена одлука требало је да важи до 31. децембра 2018. године, па да се поново врати финансирање јавних сервиса искључиво путем такси. Влада Србије ипак је одлучила да се овакав комбиновани модел финанисрања РТС и РТВ настави до краја 2020. године, с тим што ће такса коју ће плаћати грађани од данас, 01. јануара 2019. године бити већа за 70 динара и износити 220 динара. Према рачуници РТС, око 46 одсто прихода у каси јавног сервиса потиче из претплате, око 28 одсто је из буџета, а 26 одсто су сопствени приходи, углавном од маркетиншких услуга. Незванична процена је да ће Радио-телевизија Србије и Радио-телевизија Војводине и ове године из републичког буџета добити четири милијарде динара. Од тога би РТС припала 3,1 милијарда, а РТВ 900 милиона динара. (Данас, Новости)

ОД ДАНАС ВЕЋЕ ПЛАТЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Са Новом годином стигло је и повећање плата у јавном сектору. Највише, 12 одсто добијају медицинске сестре и техничари, лекари и стоматолози 10 одсто, запослени у полицији, војсци, просвети и социјалној заштити девет процената, службеници Пореске и Управе царина 8,5 одсто, а осталима следи повишица од седам процената. Због тога што је проценат умањења преполовљен, већу плату за пет одсто добиће и сви запослени у јавним предузећима којима су зараде својевремено смањене. Од данас је већа и минимална зарада, а важе и нова правила пензионисања.

Од овог јануара па до краја године, жене ће у пензију без казнених поена ићи са 62 и по године. Владимир Станковић из Републичког фонда ПИО рекао је да само још идуће године, старосна граница за жене помериће се за шест месеци, а онда за по два месеца годишње све до 2032, када ће жене као и мушкарци у пензију одлазити са 65 година. Да би ове године отишле у преверемену пензију, неопходно им је 38 и по година стажа. Одлагању пензионисања доприноси и стално подизање доње старосне границе, и то је једина промена која се тиче и мушкараца.

- Што се тиче превремене пензије, то је код мушкараца 57 и осам месеци година живота, а код жена је то 57 година, каже Станковић.

Наставља се и пооштрвање критерујума за пензионисање са бенефицираним стажом, с тим што су у прошлој години за део њих укинути казнени поени.

За исплату пензија у 2019. уз додатак за оне са примањем до 34 хиљаде динара, обезбеђено је више од 580 милијарди динара. Надлежни кажу да економски показатељи отварају додатне могућности.

Министар за рад, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да ће сигурно размишљати да буде и додатних повећања, и то је добра вест.

- Уколико радимо боље, биће сигурно боље, па и нашим пензионерима, каже Ђорђевић.

Циљ је, кажу, да просечна пензија која је сада 26.320 динара, у наредне три године достигне минималну потрошачку корпу, чему тежи и у овом тренутку нешто већа минимална зарада.

ОД 01. ЈАНУАРА ВИШЕ ЦЕНЕ ВРТИЋА У СОМБОРУ

На 145. седници Градског већа града Сомбора усвојен је предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања по детету у ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор за 2019. годину. Према овом Решењу, цене вртића за наредну годину ће бити нешто веће (од 150 до 400 динара месечно) у односу на важеће, у зависности од тога који програм дете похађа. За целодневни боравак детета у јасленом и обданишном програму нова цена 15.561,69 динара месечно, а до сада је ова услуга коштала 15.159,17 динара. Целодневни боравак детета у припремно предшколском програму по новом ценовнику износи 13.812,33 динара уместо досадашњих 13.453,55. Најмање поскупљење односи се на децу похађају полудневни боравак у припремно предшколском програму, јер ће уместо овогидишњих 5.873,96 динара, ова услуга бити 6.031,49 динара. Град финансира 80% од износа ових цена трошкова боравка детета, а нове цене ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.

ПРОДАЈЕ СЕ ИМОВИНА БИВШЕГ РАДИО СОМБОРА! СВЕ ЗА 1.600 ЕВРА

Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник предузећа Радио Сомбор АД - у стечају, огласила је продају имовине овог стечајног дужника, а предмет продаје је покретна имовина предузећа. Продаја ће бити извршена методом јавног надметања, а у огласу је понуђена опрема за емитовање радијског програма која се налази на адреси Трг Светог Ђорђа 1 у Сомбору, а коју чини: миксета (AIRLAB DR), појачало 2x200w (Lola), звучници 600w (Tannoy), микрофонско предпојачало (DBX), звучници 2x50w (Tannoy active), микрофон (Neuman), микрофон (Behringer B-2 PRO), рачунари, монитори, канцеларијски намештај и друго, према спецификацији у продајној документацији. Почетна цена је 194.150,00 диинара, депозит износи 77.660,00 динара, а имовина се може погледати уз претходну најаву поверенику стечајног управника путем телефона 064/1617414. Право учешћа у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која након преузимања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 15.000 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана од 10 до 14 сати на адреси Трг Светог Ђорђа 1, а рок за откуп документације је 08. јануар 2019. године. Прво јавно надметање ће бити одржано 15. јануара 2019. године од 11 сати, у Агенцији за лиценцирање стечајних управника - центар за стечај, Одељење у новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10. Детаљније информације се могу добити од повереника  стечајног управника, Предрага Ерића путем телефона 064/1617414 или кликом на Текст огласа.

УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Одборници Скупштине града Сомбора, на 30. седници, усвојили су Одлуку о буџету града Сомбора за 2019. годину, Одлуку о оснивању Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, и именован је стручни тим за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за реализацију пројекта Центра за третман отпада на депонији Ранчево у Сомбору.

Опширније...

СОМБОР ДОБИО СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА

Сомбор је један од осам градова који су добили одобрење за реализацију пројекта успостављања јединственог управног места. Министарство државне управе и локалне самоуправе је за ту намену издвојило 52 милиона динара, од чега је Сомбор добио 7.000.000,00 динара.

Опширније...

ПРИВРЕДНОМ САВЕТУ ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ГРАДА СОМБОРА

На 15. седници Привредног савета града Сомбора, чланови савета су упознати са статистичким и економским показатељима пословања града Сомбора у претходном периоду, са предузетим мерама запошљавања, планом Буџета за 2019. годину и Нацртом плана капиталних инвестиција за наредну годину.

Опширније...

СОМБОР ОД ПОКРАЈИНЕ ДОБИО 5.771.414 ДИНАРА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТВА, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРОЈЕКАТА

Покрајински секретаријат за финансије је по конкурсу за доделу средстава за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, граду Сомбору за три пројекта одобрио укупно 5.771.414,00 динара.

Опширније...

ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА СОМБОРА

На 7. седници Савета за запошљавање града Сомбора извршена је анализа незапослености по социјалним категоријама, детаљно је анализирано: тренутно бројчано стање по евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ) и Центра за социјални рад Сомбор; број незапослених за неколико година уназад; време боравка лица на евиденцијама НСЗ и Центра за социјални рад Сомбор; односи између лица која се налазе у обе евиденције; програми и мере који би допринели запошљавању лица који се налазе на евиденцији Центра за социјални рад Сомбор; број слободних радних места која су објавили послодавци у 2018. години и њихова структура, у корелацији са стручном спремом; жељи за радом незапослених лица у односу на ниске плате које нуде послодавци; могућности увођења и обука за послодавце; сарадњи НСЗ са Школом за основно образовање одраслих која је изузетна по питању обука, доквалификација и преквалификација. Због свега горе наведеног закључак Савета је, да је потребно интензивирати сарадњу између НСЗ – филијала Сомбор и Центра за социјални рад Сомбор, са циљем да се спрече злоупотребе и могућности одбијања послова од стране корисника помоћи који се остварују преко Центра за социјални рад. Сава Дојић, председник Савета за запошљавање града Сомбора информисао је чланове Савета о плановима, програмима и мерама које Град Сомбор има у плану за 2019. годину да спроведе кроз Локални акциони план запошљавања 2019. године.

ОНАснаживање: НОВАЦ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА СТИГАО И У СОМБОР

У оквиру пројекта "ОНАснаживање" 15 жена из општина Сремска Митровица, Панчево и Сомбор добило је грантове од по 250.000 динара за развој предузетништва.

Опширније...

 

Још чланака...

 1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ПОЈЕДИНИМ СОМБОРЦИМА ДОНЕЛО ПОРЕСКУ "ГЛАВОБОЉУ"
 2. СОМБОРКА ПЛАЋА ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА, ЈЕР СУ ЈОЈ ИСПЛАЋЕНЕ ЗАОСТАЛЕ ПЛАТЕ
 3. БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕДУЗЕТНИЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ СОМБОРА
 4. У ТОКУ ПРОЦЕДУРА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ВИКЕНДИЦЕ КОЈЕ НИСУ У ЕВИДЕНЦИЈИ ОДЕЉЕЊА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
 5. ПОЗИВАЈУ СЕ УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ МЛАДИМА, ДА ПОДНЕСУ ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕДНЕ ОД МЕРА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У 2019. ГОДИНИ
 6. ЈАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ДА ПРЕДЛОЖЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
 7. СУТРА СЕ ОТВАРА ПРОДАВНИЦА "ЛИДЛ" У СОМБОРУ! ПОГЛЕДАЈТЕ ЦЕНЕ И АКЦИЈЕ КОЈЕ ВАС ОЧЕКУЈУ
 8. ПРЕДЛОЖИТЕ ПРОЈЕКАТ ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
 9. СОМБОРЦИ КРЕИРАЈУ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ“
 10. РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА, ПРИЈАВЕ ДО 22. ОКТОБРА
 11. ЈКП "ЧИСТОЋА" ОД ДАНАС ПРИМЕЊУЈЕ НОВИ ЦЕНОВНИК УСЛУГА И ПРОИЗВОДА
 12. ГРАДСКО ВЕЋЕ: ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ЈКП „ЕНЕРГАНА“
 13. БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА РОДИТЕЉИМА ТРЕЋЕГ ИЛИ ЧЕТВРТОГ ДЕТЕТА
 14. ПРОСЕЧНА ПЛАТА ЗА ЈУН У СОМБОРУ ИЗНОСИЛА 43.892 ДИНАРА
 15. СОМБОРСКА ФАБРИКА "PRETTY SWEATERS" У БЛОКАДИ! ПЛАТЕ КАСНЕ ДВА МЕСЕЦА
 16. ПОКРАЈИНА И ГРАД СОМБОР ОБЕЗБЕДИЛИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У БАЧКОМ БРЕГУ
 17. РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛА ГРАШАЛКОВИЋЕВЕ ПАЛАТЕ
 18. У СОМБОРСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА СПОРНИ ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ДОНАЦИЈА, ПРОСЕЧНА ПЛАТА ПО РАДНИКУ 46.221 ДИНАРА
 19. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ВРТИЋА
 20. НА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНА ИМОВИНА СОМБОРСКЕ ЗАСТАВЕ
 21. СОМБОРУ 1,5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
 22. ДОДАТНИХ 5.486.000,00 ДИНАРА ЗА ОБНОВУ ФАСАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У КЉАЈИЋЕВУ
 23. ЧЕТРДЕСЕТ СОМБОРСКИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ДОБИЛО КРЕДИТЕ, А КАМАТУ ПЛАЋА ГРАД
 24. ПОКРАЈИНА ПОДРЖАЛА „АКТИВНОСТИ У ОМЛАДИНСКОМ КЛУБУ“ СА 400.000 ДИНАРА
 25. КО И КАКО МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ СТРУЈУ
 26. СОМБОРУ 2.196.000 ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ „МЛАД СЕ ПРОМЕНИ, ЗА ПОСАО ПОКРЕНИ“
 27. ОДОБРЕНО 56.11 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЧЕТИРИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 28. ПОКРАЈИНА ОДОБРИЛА 10,6 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НОВО ИЗВОРИШТЕ У БЕЗДАНСКОЈ БАЊИ
 29. МИНИМАЛНА ЦЕНА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА У ЗАПАДНОБАЧКОМ ОКРУГУ 3.000 ДИНАРА
 30. ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
 31. СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ПРВИ РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
 32. ОД ПОКРАЈИНЕ ЧЕТИРИ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ „ПОБОЉШАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА БАЈА – СОМБОР II“
 33. ПОМОЋ ОД ГРАДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА 18 РОМСКИХ ПОРОДИЦА
 34. ГРАД ОБЕЗБЕДИО БЕСКАМАТНЕ КРЕДИТЕ ЗА „МАЛА“ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ РАДИ ПОСПЕШИВАЊА ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ
 35. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: ГРАЂАНИ ДОБРИ САРАДНИЦИ НА ПОПИСУ НЕПОКРЕТНОСТИ
 36. САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА СОМБОРА – ОД ЈЕСЕНИ РАДНА МЕСТА ЗА 113 НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
 37. СОМБОРУ ОД ПОКРАЈИНЕ 10 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
 38. ПОКРАЈИНА СУФИНАНСИРА ТРИ СОМБОРСКА ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
 39. СОМБОРУ МИЛИОН ДИНАРА ОД ПОКРАЈИНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ
 40. БОГИЋЕВИЋЕВИ ЉУДИ И НАКОН СТЕЧАЈА НА ВОДЕЋИМ ФУНКЦИЈАМА У ФАБРИЦИ АКУМУЛАТОРА СОМБОР
 41. ЗА НЕГОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2018. ГОДИНИ, СРЕДСТВА ДОБИЛО ПЕТ УДРУЖЕЊА
 42. ЗА ОБНОВУ ПУТА СОМБОР БАЧКИ БРЕГ 2,6 МИЛИОНА ЕВРА
 43. ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 44. АУТОМОБИЛИ СТАРИЈИ ОД 15 ГОДИНА МОРАЋЕ ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
 45. СОМБОРЦИ ОГОРЧЕНИ: РЕШЕЊА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ, НЕПОТРЕБАН НАМЕТ
 46. ДРЖАВА ПРОДАЛА СВОЈ УДЕО У СОМБОРСКОЈ УЉАРИ "СУНЦЕ"! КОМАК-ПАН ВЛАСНИК 91,24% АКЦИЈА ФАБРИКЕ
 47. ОД ПОНЕДЕЉКА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ „ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ“ И „ЛАП-а ЗА МЛАДЕ“
 48. ГРАД ЋЕ ФИНАНСИРАТИ ПЕТ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 49. У ТОКУ ПОДЕЛА РЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
 50. ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ЦЕНУ ВОДЕ У БЕЗДАНУ, КОЛУТУ, БАЧКОМ БРЕГУ И МОНОШТОРУ
 51. КОМАК-ПАН КУПИО УДЕО ИНВЕЈА И МОНУСА У ФАБРИЦИ УЉА "СУНЦЕ" СОМБОР
 52. ГРАД СТИПЕНДИРА 19 НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИХ МЛАДИХ СПОРТИСТА И 12 ТРЕНЕРА
 53. ДРЖАВА СПРЕМА НОВИ НАМЕТ НА ГОРИВО! ВОЗАЧИ ЋЕ БУЏЕТ ПУНИТИ ПО СЕДАМ ОСНОВА
 54. СТЕЧАЈ У СОМБОРСКОМ "ТОТАЛУ" И ГАКОВАЧКОМ "АГРО ЂЕЛЕТУ"
 55. ДОЗВОЉЕНИ МИНУС У СРПСКИМ БАНКАМА НАЈСКУПЉИ У ЕВРОПИ!
 56. КОМИСИЈА РАСПОДЕЛИЛА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВНЕ ЗАШТИТЕ
 57. "ЗЕЛЕНИЛУ" 28,5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
 58. ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ЦЕНУ ВОДЕ У НЕКОЛИКО СОМБОРСКИХ СЕЛА
 59. ОД 1. ЈУЛА НАКНАДА ЗА ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ ЋЕ БИТИ ИСПЛАЋИВАНА ДИРЕКТНО МАЈКАМА, А НЕ ПОСЛОДАВЦИМА
 60. "БОДРОГ ФЕСТ" ДОБИО НАЈВИШЕ НОВЦА ИЗ ГРАДСКЕ КАСЕ
 61. ПОСКУПЉУЈУ ЦИГАРЕТЕ ЗА ДЕСЕТ ДИНАРА!
 62. СОМБОР У ДЕЦЕМБРУ ИМАО НАЈМЊИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У ОКРУГУ
 63. ПРОДАТИ "БЕТОЊЕРКА" И "ПЛАВИ ТОЧАК"
 64. ЗА ДВА СОМБОРСКА ПРОЈЕКТА ВЛАДА ВОЈВОДИНЕ ОДОБРИЛА 140 МИЛИОНА ДИНАРА
 65. ОД 01. ФЕБРУАРА ПОСКУПЉУЈЕ ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА У СОМБОРУ
 66. ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
 67. ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ-а ЗА ОПРЕМУ И ХРАНУ ЗА БЕБЕ ВАЖИ ДО 1. ЈУЛА
 68. КВАДРАТ НОВИХ СТАНОВА У СОМБОРУ ОД 600 ДО 660 ЕВРА, КУПАЦА ИМА
 69. ЗА НОВЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ У ВОЈВОДИНИ 1,935 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
 70. НА ПРОДАЈУ ИМОВИНА СОМБОРСКЕ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 71. ОД 01. ЈАНУАРА НОВЕ ЦЕНЕ ВРТИЋА У СОМБОРУ
 72. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ПРЕПОРУЧИО РУКОВОДСТВИМА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ДА У ПЛАНОВЕ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ УКЉУЧЕ И ИСПЛАТУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА
 73. ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР КОМПАНИЈИ "БАТАГОН"
 74. СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА У 2017. ГОДИНИ
 75. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР ПРИХВАТИО ШЕСТУ ПОНУДУ БАТАГОНА
 76. УТВРЂЕНЕ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА РАЧУНАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
 77. КОМИСИЈА ПРЕДЛОЖИЛА ДА СЕ СУФИНАНСИРА ДЕСЕТ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 78. ИЗВРШИТЕЉИ ПОВЕЋАЛИ НАПЛАТУ ДУГОВАЊА СОМБОРСКИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
 79. ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ, СРЕДСТВИМА ГРАДА СОМБОРА ЗАПОСЛЕНА 294 ЛИЦА
 80. АМЕРИЧКИ ГИГАНТ "ЕКСАЈД" ЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА СОМБОРСКУ ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА
 81. "БАТАГОН" ДАО НОВУ ПОНУДУ ЗА КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА!
 82. ПОВЕРИОЦИ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА ОДБИЛИ ПОНУДУ БАТАГОНА! НЕДОВОЉНО И 7 МИЛИОНА ЕВРА
 83. ДРЖАВНЕ АПОТЕКЕ У СОМБОРУ ИЗДАТЕ НА 15 ГОДИНА
 84. НЕМАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ, ЈЕДИНИ ПОНУЂАЧ ЗА БОРЕЛИ
 85. НЕМЦИ У ИГРИ, "ДАРФУР" ОДУСТАО ОД "БОРЕЛИЈА"
 86. СИНДИКАТ "СЛОГА" ТУЖИ БАНКЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ НАПЛАЋИВАЊА УСЛУГА КЛИЈЕНТИМА
 87. СОМБОР ДОБИО 81 МИЛИОН ДИНАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
 88. ЕНЕРГАНА УЛАЗИ У НОВУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ СА СТАРИМ ЦЕНАМА
 89. СТРУЈА У СРБИЈИ ОД ЈУЧЕ СКУПЉА ЗА ДВА ОДСТО
 90. БОРЕЛИ ТРАЖИ НОВОГ ЗАКУПЦА! ОБЈАВЉЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОИЗВОДНИХ КАПАЦИТЕТА
 91. НЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА КУПОВИНУ СОМБОРСКЕ БЕТОЊЕРКЕ
 92. ТРОШКОВИ ПО ДОМАЋИНСТВУ У СРБИЈИ ВЕЋИ НЕГО ПРИХОДИ
 93. СТИГЛА ТРЕЋА ПОНУДА ЗА ФАС
 94. РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА 15. АВГУСТ
 95. ШВАЈЦАРЦИ ПОСЛАЛИ НОВУ ПОНУДУ ЗА СОМБОРСКУ ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА
 96. ПРОДАЈЕ СЕ СОМБОРСКА БЕТОЊЕРКА, ПОЧЕТНА ЦЕНА 1,1 МИЛИОН ЕВРА
 97. ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОДОВОДА БЕЗДАН – ЦАРИНА
 98. ЈУНСКИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У СОМБОРУ 40.024 ДИНАРА
 99. АКТЕР АФЕРЕ "КОФЕР" УКЉУЧЕН У КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 100. "ЕНЕРГАНА" ПРЕУЗЕЛА НА СЕБЕ УЛОГУ НОСИОЦА КРЕДИТА, "ВОДОКАНАЛ" И "ЧИСТОЋА" ЈЕМЦИ
 101. ЗА КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ТРИ СТРАНЕ И ЈЕДНА ДОМАЋА КОМПАНИЈА
 102. ОГЛАШЕНА ТРЕЋА ПРОДАЈА ФАБРИКЕ АГРОПЕЛЕТА У ДОРОСЛОВУ
 103. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 104. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 105. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ "БОРЕЛИЈА"
 106. СЕС ПРИХВАТИО ИНФОРМАЦИЈУ О ИСПЛАТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ГРАДСКИМ ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 107. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ
 108. НОВА ШАНСА ЗА БОРЕЛИ! "ДАРФУР" ВРАЋА ОБУЋАРЕ И ПРОДАВЦЕ
 109. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА ПОДРЖАВА РАДНИКЕ АД „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
 110. СОМБОР ДОБИО 41,3 МИЛИОНА ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У МИЛЕТИЋУ
 111. У НАЈАВИ ПОСКУПЉЕЊЕ ГАСА ЗА 14,2%
 112. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
 113. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ О ФАС-у: ПРОДАЈА ЈЕДИНА ШАНСА
 114. КОМПАНИЈА "ПРОЏЕТИ" ЋЕ ГРАДИТИ ФАБРИКУ У СОМБОРУ
 115. НАЈНИЖА ПЛАТА У НОВОЈ СОМБОРСКОЈ ФАБРИЦИ, МИНИМАЛАЦ ПЛУС 20%
 116. ОТВАРА СЕ НОВА ФАБРИКА У СОМБОРУ! НОВИХ 1100 РАДНИХ МЕСТА
 117. УСВОЈЕН ГРАДСКИ БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
 118. НЕМА КУПАЦА ЗА ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА - БИВШИМ РАДНИЦИМА ПО ДЕВЕТ МИНИМАЛАЦА
 119. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ 20% МАЊА ОД РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА
 120. НОВИ УДАР НА КУЋНИ БУЏЕТ! СТИЖЕ НАМ ТАЛАС ПОСКУПЉЕЊА
 121. РАСПИСАН НОВИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 122. РАДЊЕ БОРЕЛИЈА У ЗАКУП, РОБА НА ПРОДАЈУ
 123. СОМБОРСКА "ПРЕХРАНА" НАКОН СЕДАМ ГОДИНА ИЗАШЛА ИЗ ЛИКВИДАЦИЈЕ
 124. "БОРЕЛИ" ПРОГЛАСИО БАНКРОТ!
 125. ПОРЕСКА УПРАВА НАЈАВИЛА ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ
 126. ОД СУТРА, СКУПЉЕ ПАРКИРАЊЕ У СОМБОРУ
 127. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ НИ БЛИЗУ РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА
 128. РЕБАЛАНС ГРАДСКОГ БУЏЕТА - ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
 129. СОМБОРСКА "ЗАСТАВА" ОТИШЛА У СТЕЧАЈ
 130. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "РЕБРАЧА" ИДЕ НА ДОБОШ
 131. "БОРЕЛИ" ОТИШАО У СТЕЧАЈ
 132. ГРАДСКИ БУЏЕТ ТАЊИ ЗА МИЛИОН ЕВРА
 133. КОМПАНИЈА „Pretty Group“ ИЗ БАНГЛАДЕША ХОЋЕ ДА ОТВОРИ ПОГОН У СОМБОРУ
 134. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ
 135. ПОСКУПЕЛА ВОДА У ЧОНОПЉИ
 136. ОД ЈУЧЕ, ГАС ЗА ДОМАЋИНСТВО ЈЕФТИНИЈИ ЗА ШЕСТ ДИНАРА
 137. ПРОСЕЧНА АПРИЛСКА ПЛАТА У АПАТИНУ ГОТОВО ДУПЛО ВЕЋА ОД СОМБОРСКЕ
 138. УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2015.
 139. СОМБОР СВЕ ИНТЕРЕСАНТНИЈИ СЛОВЕНАЧКИМ ИНВЕСТИТОРИМА
 140. МАРТОВСКИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У СОМБОРУ 36.908 ДИНАРА
 141. "СОМБОР-ГАС" - ОД АПРИЛА НОВЕ ЦЕНЕ ГАСА
 142. ОД ЈУЧЕ ПАРКИРАЊЕ У СОМБОРУ СКУПЉЕ ЗА 4,2 ОДСТО
 143. ГРАД ФИНАНСИЈСКИ ПОДРЖАО 27 ПРОГРАМА, ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
 144. ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА "КАПИТОЛ ПАРКА СОМБОР"
 145. СОМБОР ИНТЕРЕСАНТАН ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ СЛОВЕНАЧКЕ КОМПАНИЈЕ "СИЛИКО"
 146. ГРАДСКА УПРАВА УТВРДИЛА ЦЕНУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
 147. НСЗ ФИНАНСИРА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА
 148. РУПЕ У ГРАДСКОМ БУЏЕТУ ЋЕ СЕ КРПИТИ КРЕДИТОМ!
 149. ОПШТИНАРИ ПРЕЛОМИЛИ! "ВОДОКАНАЛ" УЗИМА КРЕДИТ ЗА СПАС "ЕНЕРГАНЕ"
 150. НЕМАЧКИ ГИГАНТ ОТВАРА ПОГОН У СОМБОРУ
 151. ИМОВИНА ПП "АЛЕКСА ШАНТИЋ" У ПОЛА ЦЕНЕ
 152. ЖИКА ГОЈКОВИЋ ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА СМАЊЕЊЕ ЦЕНА РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРА
 153. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2016.
 154. ПРИЈАВЕ ЗА СУФИНАНИСРАЊЕ ПОТРЕБА У СПОРТУ ДО 18.ДЕЦЕМБРА
 155. ЗОРАН РАДОМАН: ВОЈВОЂАНИ ЋЕ У 2016. ГОДИНИ БИТИ ОШТЕЋЕНИ ЗА 40 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
 156. УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГРАДСКОГ БУЏЕТА - ИЗОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ЗЕМЉЕ!
 157. ПОЛИЦИЈИ ИСПЛАЋЕН ДЕО ЗАОСТАЛИХ ДУГОВАЊА ЗА ПРЕВОЗ
 158. ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА: 1.593.497.106 ДИНАРА
 159. САНИРАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У СОМБОРСКИМ СЕЛИМА КОШТАЛО ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА
 160. ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ 170.000.000 ДИНАРА
 161. НИЈЕ БИЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА КУПОВИНУ СЕВЕРТРАНСА
 162. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА
 163. 2.100.000 ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ СЕЦ-а И СОМБОРСКОГ ОМЛАДИНСКОГ БООМА
 164. ОД 1. ЈУЛА ЈОШ ЈЕДНО ПОЈЕФТИЊЕЊЕ ГАСА! ЗА КРАЈЊЕ КУПЦЕ ЦЕНЕ НИЖЕ ЗА 11,3%
 165. ГРАДСКИ ОЦИ КОЧЕ ИНВЕСТИЦИЈУ ВРЕДНУ 25 МИЛИОНА ЕВРА!
 166. ВЛАДА ОДЛУЧИЛА: ОД ПРВОГ АВГУСТА СТРУЈА СКУПЉА ЗА 12 ОДСТО!
 167. ДИВЉА ПРИВАТИЗАЦИЈА СОМБОРСКУ ПРИВРЕДУ ЗАВИЛА У ЦРНО
 168. ДРЖАВА ОГЛАСИЛА ПРОДАЈУ СЕВЕРТРАНСА И ГРАНИЧАРА
 169. ГРАД СОМБОР ИЗ БУЏЕТА ПОДЕЛИО 10 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА
 170. УГОВОРИ ЗА ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
 171. СТЕЧАЈ У ФАБРИЦИ АКУМУЛАТОРА СОМБОР
 172. "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ФЕРЕУ ЗА 7,95 МИЛИОНА ЕВРА
 173. РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2015“
 174. КЗМ СОМБОР - ЈОШ 842.650 ДИНАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА У СОМБОРУ!
 175. КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
 176. ШОКАНТНО! ДНЕВНИЦЕ ВОЗАЧА У СОМБОРСКОЈ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПРЕЛАЗЕ 100.000 ДИНАРА
 177. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ ЗА ФЕБРУАР 35.213 ДИНАРА
 178. ОБЈАВЉЕНА РАНГ ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИХ ПРОЈЕКАТА
 179. НЕНАД ЋЕЛИЋ: - "СЕВЕРТРАНС" ЈЕ СПРЕМАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ!
 180. РАСПОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ЗА СПОРТ

Ко је на мрежи: 101 гостију и нема пријављених чланова