Економија

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ПРВИ РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

Предлог првог ребаланса буџета града Сомбора за 2018. годину, на 26. седници образложио је Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду. Дојић је навео основне разлоге за доношење Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину.

Опширније...

ОД ПОКРАЈИНЕ ЧЕТИРИ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ „ПОБОЉШАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА БАЈА – СОМБОР II“

Уговор о додели бесповратних средстава, у износу од 4.000.000,00 динара, за учешће у суфинансирању пројекта „Побољшање прекограничног пута између Баје и Сомбора II“, Aнтонију Ратковићу, заменику градоначелнице Сомбора, данас је уручила покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић. Пројекат се реализује у оквиру програма „ИНТЕРРЕГ – Програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија“. Локална самоуправа је средства остварила учешћем на конкурсу Секретаријата за финансије АП Војводине за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније. Средства на овом конкурсу остварили су и  ЈКП „Водоканал“ и Средња економска школа у Сомбору.

ПОМОЋ ОД ГРАДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА 18 РОМСКИХ ПОРОДИЦА

Комисија за избор корисника помоћи за унапређење услова становања Рома доделом пакета грађевинског материјала утврдила је предлог за доделу пакета помоћи. На Јавни позив за избор корисника помоћи за унапређење становања припадника ромске националне мањине доделом пакета грађевинског материјала достављено је 20 пријава. Комисија је прегледала достављене пријаве и сачинила листу првенства за доделу помоћи коју чини 18 носиоца домаћинства, док је две пријаве одбила јер нису садржале сву потребну документацију. Подносиоци пријава имају право приговора  на предлог доделе помоћи у року од три дана, односно до уторка, 12. јуна 2018. године. Приговор се  упућује Комисији за избор корисника помоћи за унапређење услова становања  Рома доделом пакета грађевинског материјала, а подноси у писаној форми путем Писарнице Градске управе града Сомбора (Градски услужни центар, шалтери 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор. Предлог листе првренства поделе пакета доступан је овде.

ГРАД ОБЕЗБЕДИО БЕСКАМАТНЕ КРЕДИТЕ ЗА „МАЛА“ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ РАДИ ПОСПЕШИВАЊА ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић јуче је, у име локалне самоуправе, са представницима „Банке  Интеса“ а.д. Београд и Комерцијалне банке а.д. Београд, потписала уговор о финансирању камате на краткорочне кредите за „макро“ и „мала“ предузећа и предузетнике. Уговор је потписан на основу јавног позива упућеног банкама за краткорочно кредитирање привредних субјеката и то „малих“ и „микро“ предузећа и предузетника који имају седиште на територији града Сомбора. Критеријуме конкурса испуниле су „Банка Интеса“ и Комерцијална банка, са којима је уговор потписан. Градоначелница се захвалила  представницима банака, Јасмини Голуб, директорки експозитуре „Банке Интеса“ у Сомбору, те представницима Комерцијалне банке – Зарију Коралија, директору пословног центра ове банке у Новом Саду и Сузани Паштровић, директорки експозитуре Комерцијалне банке у Сомбору, што су се пријавили на позив. - Надам се да ће  нашу намеру да помогнемо поспешивању привредне активности и покретање производње препознати наша локална предузећа и предузетници и да ћемо од тога бенефите имати сви, казала је градоначелница и додала да је за финансирање камата обезбеђено милион динара. У даљој реализацији уговора банке ће расписати конкурс за краткорочно кредитирање и спровести целу процедуру, а град ће у потпуности платити камату на одобрене кредите, чији износ по привредном субјекту не може бити већи од 500.000,00 динара. Задовољни успостављањем сарадње са градом Сомбором били су и представници банака који су овакав вид подршке привредницима оценили као прилику за даљи развој и поспешивање предузетничког духа  на територији Града.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: ГРАЂАНИ ДОБРИ САРАДНИЦИ НА ПОПИСУ НЕПОКРЕТНОСТИ

У току је пета недеља од како се реализацију активности на попису непокретности у оквиру пројекта „Реформа пореза на имовину. - Након четири недеље, колико трају активности на попису,  задовољни смо  одзивом грађана као и бројем поднетих пореских пријава, истичу у Одељењу локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора. Циљ пројекта „Реформа пореза на имовину“ и града Сомбора, као учесника пројекта није увођење нових намета, већ да се сви непописани објекти уведу у евиденцију те да се на тај начин постигне и већа правичност у погледу плаћања пореза на имовину грађана. - Подношење пореске пријаве и плаћање пореза на имовину је законска обавеза грађана. Захваљујемо се свим грађанима који су уредно поднели пореске пријаве и позивамо их на сарадњу и у наредном периоду, наводе у Одељењу локалне пореске администрације.

САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА СОМБОРА – ОД ЈЕСЕНИ РАДНА МЕСТА ЗА 113 НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Национална служба за запошљавање (НСЗ) одобрила је 9.390.909,09 динара граду Сомбору за суфинансирање мера активне политике запошљавања, речено је на 4. седници Савета за запошљавање одржаној 29. маја 2018. године. Град Сомбор је почетком фебруара ове године поднео захтев НСЗ за суфинансирање самозапошљавања незапослених лица давањем субвенција ради оснивања радње или другог облика предузетништва и за суфинансирање запошљавања лица из категорије теже запошљивих лица. НСЗ је доставила обавештење о одобравању средстава, а Савет је на јучерашњој седници утврдио рокове за расписивање конкурса и обављање других пратећих радњи. У реализацији наведених мера активне политике запошљавања учествоваће и локална самоуправа са средствима у износу од 2,3 милиона динара, што укупно са одобреним средствима НСЗ износи 11.700.000,00 динара. Суфинансирањем самозапошљавања у области предузетништва и суфинансирањем запошљавања лица из категорија теже запошљивих, омогућиће се запошљавање 113 незапослених лица. На седници Савета било је речи и о стању незапослености на територији града Сомбора. Према подацима НСЗ – филијала Сомбор, број незапослених лица је мањи за 15 одсто и тренутно је 5.589 лица на евиденцији сомборске филијале НСЗ.

СОМБОРУ ОД ПОКРАЈИНЕ 10 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Град Сомбор је на конкурсу Покрајинског секретаријата за управу, прописе, националне мањине и националне заједнице остварио право на доделу 10 милиона динара за регресирање превоза ученика средњих школа. Уговор о додели средстава јуче су у Новом Саду потписали Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за управу, прописе, националне мањине и националне заједнице  и Антонио Ратковић, заменик градоначелнице у име града Сомбора. На свечаности поводом потписивања уговора присутним представницима 44 локалне самоуправе, које су оствариле право на средства, обратио се председник Покрајинске владе Игор Мировић, који је навео да су за регресирање превоза ученика средњих школа издвојена средства у укупном износу од 182 милиона динара. Град Сомбор регресира путне трошкове ученика који средњу школу похађају изван места у којем живе, а школују се у средњим школама на територији града Сомбора од 2006. године, а од 2007. године регресира и месечне карте ученика који се школују у средњим школама на територији суседних општина. Месечне карте се, у складу са важећим критеријумима, регресирају 40, 50 и 100 одсто, а у буџету града Сомбора за регресирање превоза средњошколаца издвојено је 20 милиона динара. У 2018. години локална самоуправа регресира трошкове превоза  за око 1050 средњошколаца који живе у сомборским селима, а школују се у средњим школама на територији града и 40-ак средњошколаца који се школују у средњим школама са седиштем у суседним општинама. У Одељењу за образовање наводе да је последњих година приметно смањен одлив деце у средње школе изван Сомбора, а захваљујући добрим програмима које нуде сомборске средње школе.

ПОКРАЈИНА СУФИНАНСИРА ТРИ СОМБОРСКА ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Учешћем на конкурсима које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство граду Сомбору су одобрена средства за суфинансирање три пројекта. Покрајински секретар мр Вук Радојевић у име Секретаријата, а у име Града односно градоначелнице Сомбора Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштиту животне средине, потписали су следеће уговоре: Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта, Уговор о додели бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија и Уговор о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Укупна вредност пројекта уређења атарских путева и отресишта износи 11.033.223,72 динара, од којих Секретаријат додељује бесповратно 3.971.961,00 динара. Вредност пројекта за уклањање дивљих депонија укупно износи 7.700.000,00 динара, од којих  Секретаријат бесповратно додељује 30 одсто средстава, а локална самоуправа обезбеђује преостали износ, односно 5.390.000,00 динара. Вредност пројекта уређења каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта износи укупно 16.547.500,00 динара, од којих Секретаријат обезбеђује 4.353.647.00 динара, а град Сомбор 12.193.853,00 динара. Потписник уговора о уређењу каналске мреже је и ЈВП „Воде Војводине“ које има обавезу да спроведе поступак јавне набавке и изврши избор извођача радова. Изузев граду Сомбору, пројекти су одобрени још 40 локалних самоуправа. Укупна вредност свих пројеката износи 932,5 милиона динара, а Покрајина у њиховој реализацији учествује са 300 милиона динара. Уговоре представницима локалних самоуправа уручио је Игор Мировић, председник Покрајинске владе.

СОМБОРУ МИЛИОН ДИНАРА ОД ПОКРАЈИНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ

Граду  Сомбору, за изградњу дела саобраћајнице Пб са пратећом инфраструктуром у зони саобраћајнице и јавне расвете у индустријској зони у Сомбору, од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу додељено милион динара. Средства су остварена учешћем на Конкурсу за суфинансирање пројеката локалних самоуправа од стратешког значаја у области регионалног развоја, а уговор о додели бесповратних средстава потписан је 21. маја у Новом Саду. Покрајински секретаријат је за израду и реализацију пројектно техничке документације за опремање индустријских зона и израду студија изводљивости за стратешке пројекте, доделио укупно 16,5 милиона динара. Учешћем на конкурсу, чији је основни принцип за доделу средстава био је равномеран регионални развој, остварило је 16 општина и два града, међу којима и Сомбор.

БОГИЋЕВИЋЕВИ ЉУДИ И НАКОН СТЕЧАЈА НА ВОДЕЋИМ ФУНКЦИЈАМА У ФАБРИЦИ АКУМУЛАТОРА СОМБОР

Продаја Фабрике акумулатора Сомбор (ФАС) у стечају швајцарском предузећу Батагон Интернатионал суштински није донела ништа ново, јер се у структури менаџмента и даље налазе руководиоци из времена када је власник ФАС-а био контроверзни шабачки бизнисмен Мирослав Богићевић, док 800 запослених, по свој прилици уопште неће добити оно што потражују, пише Војвођански истраживачко-аналитички центар (VOICE).

Опширније...

ЗА НЕГОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2018. ГОДИНИ, СРЕДСТВА ДОБИЛО ПЕТ УДРУЖЕЊА

Пројекти пет удружења грађана задовољили су критеријум неговања националног идентитета националних заједница у 2018. години, и финансираће се из буџета града Сомбора. То су: пројекат „Унапређење афирмације мађарске националне мањине у Западнобачкој регији“, асоцијације „Подунавље“ Дорослово којој је за пројекат додељено 270.000,00 динара. Средства су додељена и  УГ „Буњевачко коло“ Сомбор за пројекат „Дани културе, традиције Срба и Буњеваца у Сомбору“ и то  220.000,00 динара, ХКУД „Владимир Назор“ Сомбор, 180.000,00 динара за издавање листа „Мирољуб“, а за пројекат „Ри(је)ч и слика“ – УГ „Урбани Шокци“, додељено је 150.000,00 динара. Износ од 80.000,00 динара додељен је Буњевачком медиа центру за пројекат „Млади Буњевци у Сомбору“. Одбачени су пројекти ХКПД „Силвије Крањчевић“ Бачки Брег и Друштва српско-руског пријатељства, а одбијени су пројекти ХКД „Владимир Назор“ Станишић, КУДХ „Бодрог“ Бачки Моноштор и УГ „Натура“ Бачки Брег. Удружења грађана која су добила мањи износ средстава од траженог, имају обавезу да одмах доставе спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно да доставе обавештење уколико одустају од средстава која су додељена. Решење о додели средстава доступно је овде, а обавештење о достављању нове спецификације трошкова овде.

ЗА ОБНОВУ ПУТА СОМБОР БАЧКИ БРЕГ 2,6 МИЛИОНА ЕВРА

Део пута од Сомбора до граничног прелаза са Мађарском код Бачког Брега биће реконструисан, а то је један од предуслова за проширење тог прелаза и за теретни саобраћај. Радови се финансурају кроз програм Интеррег ИПА ЦБЦ програма прегораничне срадње Мађарска-Србија за период 2014-2020 година у оквиру пројекта Побољшање прекограничног пута између Баје и Сомбора, II део. Деоница пута од Сомбора до Бачког Брега биће реконструисана од Сомбора до Бездана, а дужина те деонице је 12 километара. Два километра пута је кроз град Сомбор, а преосталих 10 између Сомбора и Бездана. Неће бити проширења пута већ ће бити обновљена постојећа траса. - То значи да ће се извршити рехабилитација тог путног правца у дужини од 12 километара. То је један од предуслова да се коначно гранични прелаз Бачки Брег отвори и за теретни саобраћај, што је важно за регију Западно–бачког округа, каже Имре Керн, државни секретар у Министарству саобраћаја и инфраструктуре. У току је припрема тендерске документације, па се очекује да ће радови почети током јесени, а рок за завршетак је половина наредне године. Деоница од Бездана до Бачког Брега није за сада предвиђена за реконструкцију. - Ја мислим да је реално очекивати финансирање правца од Бездана до Бачког Брега из новог круга ИПА пројеката, а реализација новог циклуса почиње за три године, каже Керн. Реконструкција пута финансира се кроз пројекат прекограничне сарадње Мађарска – Србија а укупна вредност пројекта је 2,6 милиона евра. - Основни циљ овог програма је ревитализација пограничног подручја, уравнотежен локални економски развој и очување еколошких, културно–историјских и природних богатстава, каже Саша Бошњак, менаџер пројекта. Када ће гранични прелаз Бачки Брег - Херцегсантово бити отворен и за теретни саобраћај још није познато, јер тек предстоје разговори са мађарском страном. (РТВ)

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Градско веће је на 116. седници, одржаној 11. маја, утврдило Предлог одлуке о Завршном рачуну града Сомбора за 2017. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника. Према подацима наведеним у Завршном рачуну у прошлој буџетској години  укупно остварени текући приходи и примања  и пренета средства износили су 2.547.822.681,00 динара. У наведеном износу текући приходи износе 2.432.585.129 динара, а пренета средства из 2016. године 115.237.552 динара. Укупни приходи у 2017. години, остварени су на нивоу од 80,34 одсто од планираних, а у односу на укупно остварене приходе у 2016. години номинално су већи за око четири одсто. У прошлој буџетској години расходи и издаци извршени су у укупном износу од 2.498.088.592,00 динара. Предлог Завршног рачуна упућен је на разматрање и одлучивање одборницима Скупштине града Сомбора. Чланови Већа утврдили су и предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Сомбора за 2018. годину, као и предлоге Решења о образовању Комисије за спровођење лицитација  за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у 2018. години и предлог Решења о образовању Комисије која ће израдити предлог Програма годишњег уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2019. години. Чланови Већа су одлучили о имовинско-правним предметима, прихватили предлог Комисије за расподелу средстава по јавном позиву за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката удружења која негују идентитет националних мањина на територији града Сомбора и одлучили о другим питањима из делокруга свог рада.

АУТОМОБИЛИ СТАРИЈИ ОД 15 ГОДИНА МОРАЋЕ ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Сви аутомобили старији од 15 година мораће два пута у току године на детаљан технички преглед – то су новине правилника усвојеног 5. маја, а који ступа на снагу 5. јула. Власници аутомобила старијих од 15 година мораће да плате оба обавезна техничка прегледа.

Опширније...

СОМБОРЦИ ОГОРЧЕНИ: РЕШЕЊА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ, НЕПОТРЕБАН НАМЕТ

Решења за накнаду за одводњавање још увек нису добила сва домаћинства у Сомбору. Они који су добили решења сматрају да је то непотребан намет, пре свега када је реч о накнади која се односи на грађевинско земљиште у градској зони. Зорица Ретковац добила је ових дана решење о накнади за одводњавање. Каже збунила су је три папира, али и то што одводњавање плаћа за кућу и двориште које како каже нама никакве везе са одводњавањем. - Све ми је ту нејасно. Не знам где иде тај новац, стварно то није у реду. Ја плаћам канализацију. Не знам шта се ово дешава. Знам да треба у фонду пара, али баш тако да раде. Ово је глупост за мене, каже она. Ружа Батковић Шиђански ново решење за одводњавање још није добила, али каже да не види сврху тог намета за власнике пољопривредног и грађевинског земљишта. - Моје лично мишљење да је то превелико, непотребно, да смо ми то платили већ јако пуно пута у животу. У задње три, четири године сам добила барем два рачуна. Вероватно један још стоји у пошти. Не видим зашто и због чега, јер се на тој земљи ништа не ради. Нема ни одвода ни довода. Значи не видим разлог зашто, а и своте су јако велике, вели она. - Не видим сврху плаћања тога јер одводњавање уопште није уређено. На селу што сам добила за пољопривредно земљиште и има неке сврхе, али за грађевинско не. Хоћу ли платити? Размислићу још, каже Сања Шево. Домаћинствима у Сомбору још пристижу решења за одводњавање, јер нова решења још нису добили сви власници грађевинског и пољопривредног земљишта. Међутим, без обзира да ли се примедбе које имају власници односе на износ или имовину за коју су добили решења, упућују се у "Воде Војводине", у Новом Саду. (РТВ)

ДРЖАВА ПРОДАЛА СВОЈ УДЕО У СОМБОРСКОЈ УЉАРИ "СУНЦЕ"! КОМАК-ПАН ВЛАСНИК 91,24% АКЦИЈА ФАБРИКЕ

Акционарски фонд АД Београд, којим управља Министарство привреде је 17. априла 2018. године продао свој удео у Фабрици уља и биљних масти "Сунце" Сомбор, а купац државних акција сомборске уљаре је панчевачко предузеће Комак-пан. Ово предузеће је држави Србији за једну акцију "Сунца" платило 4.580 динара, а читава трансакција која подразумева 31.336 акција је коштала 143.656.280 динара или 1,214 милиона еура. - С обзиром да је цена у понуди износила 3.717,02 динара, а да је пакет акција од Акционарског фонда на Београдској берзи купљен по цени од 4.580,00 динара,  КОМАК - ПАН доо Панчево ће у року од седам дана извршити исплату разлике у цени свим акционарима који су прихватили понуду, у износу од 862,98 динара по акцији, стоји у обавештењу које је објављено на сајту Београдске берзе. КОМАК - ПАН доо Панчево је пре куповине акција на Београдској берзи имао укупно 99.409 акција сомборске уљаре, односно 69,44%, а након ове куповине поседује 130.606 акција, односно 91,24%.

ОД ПОНЕДЕЉКА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ „ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ“ И „ЛАП-а ЗА МЛАДЕ“

Учесници јавног позива за реализацију „Програма за децу у 2018. години“ и „ЛАП-а за младе у 2018. години“ којима су одобрена средства за реализацију пројеката, у периоду од 23. до 27. априла 2018. године, могу потписати уговоре о финансирању пројеката. Потписивање уговора ће се обављати у просторијама Омладинског клуба, Венац  Радомира Путника бр. 2, Сомбор, у времену од 9.00 до 15.00 часова. Учесници конкурса којима су средства опредељена, имају обавезу да у писаној форми доставе нову спецификацију трошкова и ревидиран план активности у складу са одобреним средствима. Учесници конкурса који одустају од реализације пројекта, имају обавезу да у писаном облику доставе обавештење да одустају од додељених  средстава. Оригинална обавештења доступна су овде, а решења о расподели овде.

ГРАД ЋЕ ФИНАНСИРАТИ ПЕТ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Комисија за оцену програма, односно пројеката, удружења која негују идентитет националних заједница прегледала је пројекте пријављене  на расписани  јавни  позив  за расподелу средстава за наведена удружења и пројекте у 2018. години. Комисија је констатовала да је достављено 10 предлога пројеката, од којих је два одбацила и то пројекат ХКПД „Силвије Стрхимир Крањчевић“ –  Бачки Брег, због непотпуне документације, а пројекат Друштва српско-руског пријатељства – Сомбор,  због тога што пројекат не испуњава општи критеријум. Пројекат  ХКД  „Владимир Назор“ – Станишић је одбијен  јер је исти био поднет на други градски конкурс, док су пројекти КУДХ „Бодрог“ – Бачки Моноштор и УГ „Натура“ – Бачки Брег, одбијени због тога што финансијски део буџета не прати наративни део буџета. За финансирање су предложени пројекти удружења:  Асоцијација  Подунавље – Дорослово, УГ „Буњевачко коло“ – Сомбор, УГ „Буњевачки медиа центар“ – Сомбор, ХКУД „ Владимир Назор“ – Сомбор и УГ  „Урбани Шокци“. Учесници јавног позива имају право приговора на предлог Комисије за оцену пројеката и то у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе, односно закључно до 14.00 часова, 20. априла 2018. године. Приговор се упућује Конкурсној комисији за оцену програма/пројеката удружења која негују идентитет националних заједница путем Одељења за друштвене делатности, а подноси се у писаној форми, поштом или путем Писарнице Градске управе града Сомбора (Градски услужни центар, шалтери бр. 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор. Предлог Комисије доступан је овде.

У ТОКУ ПОДЕЛА РЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Одељење локалне пореске администрације издало је решења за порез на имовину физичких лица за 2018. годину, која ће грађанима уручити овлашћени достављачи. Осим пореских решења, достављачи ће грађанима уручити и четири уплатнице. На првој уплатници  биће стање на рачуну са 15. 05. 2018. и уплатама извршеним до 26. марта текуће године, на другој уплатници износ треће, а на трећој четврте рате пореза на имовину за 2018. годину.  На четвртој уплатници биће износ аконтације прве рате пореза на имовину за 2019. годину. Грађани којима је одобрено одлагање плаћања пореског дуга на рате, добиће решење о утврђеној обавези плаћања пореза на имовину за 2018. годину, а за стање дуговања и уплатнице могу се обратити на шалтер три Градског услужног центра у приземљу зграде Жупаније или Одељењу локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора, у собама број 263 до 265, на другом спрату у згради Жупаније. Потребне информације могу се добити и путем телефона 025/468-158,  025/468-149 и 025/468-198.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ЦЕНУ ВОДЕ У БЕЗДАНУ, КОЛУТУ, БАЧКОМ БРЕГУ И МОНОШТОРУ

Градско веће је на 110. седници дало сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ у Бездану, према којој ће у Бездану цена кубног метра воде за пиће, за домаћинства, Бању „Бездан“ и амбуланту износити 62,55 дин/м3, а за привредна друштва и предузетнике 99,59 дин/м3. У селима Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор, која су у надлежности ЈКП „Водовод“, примењиваће се другачији ценовник, односно домаћинства ће за кубни метар потрошене воде плаћати 37,53 дин/м3, а привредна друштва и предузетници 59,75 дин/м3, уз додатак пореза на додату вредност у складу са законом. С обзиром да у Бачком Брегу, Колуту и Бачком Моноштору не постоје услови за наплату и обрачун потрошње путем водомера, док се не створе услови за такав обрачун, потрошња воде ће се утврђивати паушално и то три кубна метра воде по члану домаћинства, уз плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка.

КОМАК-ПАН КУПИО УДЕО ИНВЕЈА И МОНУСА У ФАБРИЦИ УЉА "СУНЦЕ" СОМБОР

Панчевачко предузеће Комак-пан је кроз јавну понуду откупило нешто више од 21% удела у сомборској уљари Сунце, па по завршетку процеса има власништво над 69,44% укупне емисије вредносних папира. Комак-пан је кроз понуду углавном откупио акције "повезаних предузећа", компанија Инвеј и Монус, недовољно да би, барем за сада, могао организовати принудни откуп, односно претворити акционарско друштво у друштво са ограниченом одговорношћу. Држава Србија је задржала свој пакет од 23,37%. Слично су поступили и мали акционари који, махом, нису желели да прихвате понуђено, преноси СОинфо. Београдска берза је у понедељак, 2. априла донела одлуку да акције Сунца из Сомбора са МТП Belex преусмери у Опен Маркет тржишни сегмент, и то након захтева издаваоца. - Трговање акцијама организује се методом континуираног трговања почев од берзанског састанка организованог дана, 3. априла. Индикативна цена за трговање утврђује се у висини преовлађујуће цене утврђене на појединачном берзанском састанку, објављено је у решењу Београдске берзе. Акција Сунца тренутно кошта 4.500 динара. Последње трговање догодило се крајем фебруара. (eKapija)

ГРАД СТИПЕНДИРА 19 НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИХ МЛАДИХ СПОРТИСТА И 12 ТРЕНЕРА

У настојању да води свеобухватну бригу о младима, Град Сомбор афирмише рекреацију и здрав начин живота, а младе сомборске спортисте који су се определили за спорт као начин живота и развоја помаже доделом стипендија, док њихове тренере стимулише накнадама за стручно-педагошки рад. Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Антонија Нађ Косановић, члан Градског већа за област спорта, деце и омладине, јуче (26. март 2018.) су младим спортистима уручили уговоре о стипендирању, а тренерима уговоре о накнади за стручни рад. Током 2018. године Град ће стипендирати 19 најуспешнијих спортиста и то 10 кадета, пет јуниора два сениора и две олимпијске наде, једну у узрасту јуниора и другу у узрасту кадета. Стипендије се исплаћују у периоду 1. јануар – 31. децембар 2018. године. Највећи износи стипендија припадају олимпијским надама и то 19.000,00 динара бициклистичкој јуниорској нади Вељку Стојнићу и  18.000,00 динара кадету – пливачу Алекси Рађеновићу. Стипендије за кадете износе 6.000,00 динара, за јуниоре 7.000,00 и за сениоре 8.000,00 динара. Ове године Град ће подржати и стручно-педагошки рад 12 тренера са по 15.000,00 динара. Уручењу уговора присуствовао је и Драган Максимовић, председник Спортског савеза града Сомбора.

ДРЖАВА СПРЕМА НОВИ НАМЕТ НА ГОРИВО! ВОЗАЧИ ЋЕ БУЏЕТ ПУНИТИ ПО СЕДАМ ОСНОВА

Нови Нацрт закона о накнадама предвиђа да се из цене горива покривају и накнаде за биогориво и енергетску ефикасност, што ће коштати додатних 25 пара по литру бензина или дизела. Уколико то буде усвојено, возачи ће уместо досадашњих пет, за сваки литар горива плаћати седам намета. За литар евродизела возачи су јуче морали да издвоје 153 динара и 40 пара, док је безоловни бензин 95 - коштао 143 динара и 90 пара. Због планираног новог намета од 25 пара по литру, возачи страхују да ће порасти и цена горива, за коју сматрају да је највиша у региону. Новим наметом од 25 пара по литру горива државни буџет био би богатији за још четири милиона евра годишње. У Удружењу нафтних компанија Србије сматрају да се цене горива морају растеретити. - Смањењем општег оптерећења горива сигурно би дошло до повећања потрошње, ми бисмо део потрошње који данас извозимо ка суседним земљама вратили назад у Србију и тиме би заправо и држава приходовала. Наша упорност у томе неће посустати, у убеђивању државе да је то веома битно питање, каже Томислав Мићовић из Удружења нафтних компанија Србије. Приликом куповине горива возачи плаћају и таксу за обавезне резерве, таксу за маркирање и мониторинг горива, акцизе и порез на додату вредност. Од укупне цене горива држава кроз намете узима готово половину. (РТВ)

СТЕЧАЈ У СОМБОРСКОМ "ТОТАЛУ" И ГАКОВАЧКОМ "АГРО ЂЕЛЕТУ"

Због трајније неспособности плаћања, Привредни суд у Сомбору је отворио стечајни поступак над ДОО "АГРО ЂЕЛЕ" Гаково. За стечајног управника именован је Никола Крајновић из Куле. Прво поверилачко рочиште заказано је за 16. март са почетком у 9.30 часова у Привредном суду Сомбор, на којем ће се формирати Скупштина поверилаца. Испитно рочиште заказано је у овом суду за 15. јун у 9.30 часова. Привредни суд у Сомбору усвојио је предлог предлагача "Raiffeisen banke" за отварање стечајног поступка над стечајним дужником "ТОТАЛ", предузећем за производњу, услуге и спољну и унутрашњу трговину ДОО, Сомбор, због трајне неспособности плаћања. За стечајног управника именован је Предраг Ерић из Сомбора. Прво поверилачко рочиште и Скупштина поверилаца заказана је за 19. март у 12.30 часова у Привредном суду у Сомбору, а испитно рочиште за 18. мај у 12.30 часова у истом суду.

ДОЗВОЉЕНИ МИНУС У СРПСКИМ БАНКАМА НАЈСКУПЉИ У ЕВРОПИ!

У Србији се камате на дозвољене минусе плаћају и по 36 одсто годишње, док је цена те позајмице у земљама еврозоне тек шести део тог процента. Према подацима Европске централне банке (ЕЦБ) каматна стопа на дозвољено прекорачење по текућим рачунима у земљама ЕУ, које користе евро као валуту, је свега 6,09 одсто годишње.

Опширније...

КОМИСИЈА РАСПОДЕЛИЛА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВНЕ ЗАШТИТЕ

Комисија за спровођење јавног позива за доделу средстава из буџета града Сомбора за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из области социјалне и здравствене заштите у 2018. години, прегледала је достављене предлоге пројеката и утврдила предлог расподеле. На јавни позив пријаве су доставила 24 удружења грађана, Комисија је једну пријаву одбила и утврдила предлог расподеле средстава за 23 пројекта. Према предлогу највише средстава, 390.000,00 динара, завређује пројекат Удружења слепих – „Наше место 6“, по 300.000,00 динара требало би да добију сомборско Друштво за борбу против рака за пројекат „Желимо да учимо и помогнемо“ и УГ „Грива“ Сомбор,  за пројекат „Терапијско јахање – програм психосоцијалног оснаживања деце са сметњама и/или тешкоћама у развоју“. За пројекат сомборске организације Савеза глувих и наглувих „Увек смо ту“ предложен је износ од 220.000,00 динара, а комплетна листа предлога за расподелу средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите доступна је овде.

"ЗЕЛЕНИЛУ" 28,5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Градско веће је на 106. седници, одржаној 27. фебруара 2018. године, утврдило Предлог одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини којом се право првенства закупа даје „DOO HOLLO COMPANY DOROSLOVO“. Предлог одлуке, Градско веће је утврдило на основу Одлуке коју је претходно донела и локалној самоуправи на реализацију проследила надлежна комисија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Предлог одлуке размотриће и коначну одлуку донети одборници на седници Скупштине града Сомбора. Веће је прихватило информацију о додели 30 противградних ракета Радарском центру „Бајша“ ради опремања 23 противградне станице на територији града Сомбора, те информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина града Сомбора за период јануар-децембар 2017. године. Веће је прихватило и понуду ЈКП „Зеленило“ и доделило му послове на одржавању јавне расвете у граду и селима. Вредност наведених радова процењена је на износ од 28,5 милиона динара, о чему ће бити потписан и уговор. Ради формирања информатичког одељења у Гимназији „Вељко Петровић“, Градско веће је одобрило 690.000,00 динара за набавку опреме потребне за верификацију информатичког одељења и 320.000,00 динара за рефундирање трошкова родитељима 20 ученика са територије града Сомбора који остваре успех за упис у одељење, а који се додатно припремају за упис. Град ће са 3.000.000,00 динара подржати пројекат инвестиционог одржавања фасаде ОШ „Никола Тесла“, уколико пројекат одобри Секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине АП Војводине, код којег је школа конкурисала. За наведени пројекат укупно је потребно 12.485.851,38 динара. Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ЦЕНУ ВОДЕ У НЕКОЛИКО СОМБОРСКИХ СЕЛА

Градско веће je на 106. седници, одржаној 27. фебруара 2018. године донело Решење којим је дало сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ којом се цена воде у селима Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, Светозар Милетић и Стапар, утврђује у висини од 60 одсто у односу на редовну цену, односно у износу од 37,53 дин/m3  за домаћинства и 59,75 дин./m3 за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике. Док се не створе услови за обрачун и накнаду потрошње мерења водомером, у селима Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, Станишић, Стапар, Телечка и  Светозар Милетић потрошња воде утврђиваће се паушално и то три кубика воде по члану домаћинства, уз плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка. Нови обрачун ће се примењивати од 1. марта 2018. године.

ОД 1. ЈУЛА НАКНАДА ЗА ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ ЋЕ БИТИ ИСПЛАЋИВАНА ДИРЕКТНО МАЈКАМА, А НЕ ПОСЛОДАВЦИМА

Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је да ће од 1. јула накнада за породиљско боловање бити исплаћивана директно породиљама, а не њиховим послодавцима. Он је објаснио да је та одредба Закона о финансијској подршци породици са децом донета како би се избегле злоупотребе послодаваца са породиљским накнадама. - Приметили смо да су послодавци раније злоупотребљавали породиљске накнаде за боловање, јер смо ми то уплаћивали њима, а они су са великим кашњењима уплаћивали породиљама, због чега се створило велико незадовољство код породиља, рекао је Ђорђевић. Министар је навео да ће се по новом закону, од 1. јула исплаћивати родитељски додатак у износу од 100.000 динара за прво дете, који сада износи 39.504 динара и једнократно се исплаћује. Подсетио је да додатак за друго дете износи 154.000 динара, за треће 278.000 динара, а за четврто 370.000 динара и да се исплаћују у 24 месечне рате. Закон о финансијској подршци породици са децом усвојен је у децембру прошле године, ступио је на снагу 1. јануара, а његова примена почеће 1. јула.

"БОДРОГ ФЕСТ" ДОБИО НАЈВИШЕ НОВЦА ИЗ ГРАДСКЕ КАСЕ

Комисија за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2018. годину, прегледала је достављене предлоге и констатовала да је на јавни позив достављено 67 предлога пројеката, односно програма. Комисија је једну пријаву која је пристигла по истеку јавног позива одбацила и 18 пријава одбила проценивши да у предлогу одбијених пројекта исказани трошкови нису реално приказани и оправдани. Комисија је предложила да се у 2018. години из средстава опредељених Одлуком о буџету града Сомбора за 2018. годину, финансира 48 пројеката, односно програма и манифестација. Према предлогу Комисије, највише средстава, односно милион динара заслужује манифестација УГ „Бодрог“ – „Бодрог фест 2018“, предложено је и да се 800.000,00 динара  додели ГКУД „Раванград“ за годишње програмске активности на очувању културног блага Срба староседелаца. Исти износ, 800.000,00 динара, предлаже се за редован рад Сомборског певачког друштва, а за редован рад СКУД „Ђурђевак“ – Кљајићево, предлаже се износ од 575.000,00 динара. За програмске активности УГ „Буњевачко коло“ предложен је износ од 450.000,00 динара, док је за програм оснаживања младих у Стапару који је предложила МКПЗ „Стапар“, предложен износ од 420.000,00 динара. Комплетна листа предложених пројеката доступна је овде. На предложену листу, учесници конкурса имају право да поднесу приговор у року од три дана од дана објављивања исте, односно до 27. фебруара 2018. године.

 

Још чланака...

 1. ПОСКУПЉУЈУ ЦИГАРЕТЕ ЗА ДЕСЕТ ДИНАРА!
 2. СОМБОР У ДЕЦЕМБРУ ИМАО НАЈМЊИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У ОКРУГУ
 3. ПРОДАТИ "БЕТОЊЕРКА" И "ПЛАВИ ТОЧАК"
 4. ЗА ДВА СОМБОРСКА ПРОЈЕКТА ВЛАДА ВОЈВОДИНЕ ОДОБРИЛА 140 МИЛИОНА ДИНАРА
 5. ОД 01. ФЕБРУАРА ПОСКУПЉУЈЕ ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА У СОМБОРУ
 6. ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
 7. ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ-а ЗА ОПРЕМУ И ХРАНУ ЗА БЕБЕ ВАЖИ ДО 1. ЈУЛА
 8. КВАДРАТ НОВИХ СТАНОВА У СОМБОРУ ОД 600 ДО 660 ЕВРА, КУПАЦА ИМА
 9. ЗА НОВЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ У ВОЈВОДИНИ 1,935 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
 10. НА ПРОДАЈУ ИМОВИНА СОМБОРСКЕ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 11. ОД 01. ЈАНУАРА НОВЕ ЦЕНЕ ВРТИЋА У СОМБОРУ
 12. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ПРЕПОРУЧИО РУКОВОДСТВИМА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ДА У ПЛАНОВЕ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ УКЉУЧЕ И ИСПЛАТУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА
 13. СКУПШТИНА ГРАДА УТВРДИЛА БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ
 14. ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР КОМПАНИЈИ "БАТАГОН"
 15. СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА У 2017. ГОДИНИ
 16. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР ПРИХВАТИО ШЕСТУ ПОНУДУ БАТАГОНА
 17. УТВРЂЕНЕ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА РАЧУНАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
 18. КОМИСИЈА ПРЕДЛОЖИЛА ДА СЕ СУФИНАНСИРА ДЕСЕТ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 19. ИЗВРШИТЕЉИ ПОВЕЋАЛИ НАПЛАТУ ДУГОВАЊА СОМБОРСКИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
 20. ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ, СРЕДСТВИМА ГРАДА СОМБОРА ЗАПОСЛЕНА 294 ЛИЦА
 21. АМЕРИЧКИ ГИГАНТ "ЕКСАЈД" ЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА СОМБОРСКУ ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА
 22. "БАТАГОН" ДАО НОВУ ПОНУДУ ЗА КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА!
 23. ПОВЕРИОЦИ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА ОДБИЛИ ПОНУДУ БАТАГОНА! НЕДОВОЉНО И 7 МИЛИОНА ЕВРА
 24. ДРЖАВНЕ АПОТЕКЕ У СОМБОРУ ИЗДАТЕ НА 15 ГОДИНА
 25. НЕМАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ, ЈЕДИНИ ПОНУЂАЧ ЗА БОРЕЛИ
 26. НЕМЦИ У ИГРИ, "ДАРФУР" ОДУСТАО ОД "БОРЕЛИЈА"
 27. СИНДИКАТ "СЛОГА" ТУЖИ БАНКЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ НАПЛАЋИВАЊА УСЛУГА КЛИЈЕНТИМА
 28. СОМБОР ДОБИО 81 МИЛИОН ДИНАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
 29. ЕНЕРГАНА УЛАЗИ У НОВУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ СА СТАРИМ ЦЕНАМА
 30. СТРУЈА У СРБИЈИ ОД ЈУЧЕ СКУПЉА ЗА ДВА ОДСТО
 31. БОРЕЛИ ТРАЖИ НОВОГ ЗАКУПЦА! ОБЈАВЉЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОИЗВОДНИХ КАПАЦИТЕТА
 32. НЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА КУПОВИНУ СОМБОРСКЕ БЕТОЊЕРКЕ
 33. ТРОШКОВИ ПО ДОМАЋИНСТВУ У СРБИЈИ ВЕЋИ НЕГО ПРИХОДИ
 34. СТИГЛА ТРЕЋА ПОНУДА ЗА ФАС
 35. РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА 15. АВГУСТ
 36. ШВАЈЦАРЦИ ПОСЛАЛИ НОВУ ПОНУДУ ЗА СОМБОРСКУ ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА
 37. ПРОДАЈЕ СЕ СОМБОРСКА БЕТОЊЕРКА, ПОЧЕТНА ЦЕНА 1,1 МИЛИОН ЕВРА
 38. ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОДОВОДА БЕЗДАН – ЦАРИНА
 39. ЈУНСКИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У СОМБОРУ 40.024 ДИНАРА
 40. АКТЕР АФЕРЕ "КОФЕР" УКЉУЧЕН У КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 41. "ЕНЕРГАНА" ПРЕУЗЕЛА НА СЕБЕ УЛОГУ НОСИОЦА КРЕДИТА, "ВОДОКАНАЛ" И "ЧИСТОЋА" ЈЕМЦИ
 42. ЗА КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ТРИ СТРАНЕ И ЈЕДНА ДОМАЋА КОМПАНИЈА
 43. ОГЛАШЕНА ТРЕЋА ПРОДАЈА ФАБРИКЕ АГРОПЕЛЕТА У ДОРОСЛОВУ
 44. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 45. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 46. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ "БОРЕЛИЈА"
 47. СЕС ПРИХВАТИО ИНФОРМАЦИЈУ О ИСПЛАТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ГРАДСКИМ ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 48. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ
 49. НОВА ШАНСА ЗА БОРЕЛИ! "ДАРФУР" ВРАЋА ОБУЋАРЕ И ПРОДАВЦЕ
 50. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА ПОДРЖАВА РАДНИКЕ АД „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
 51. СОМБОР ДОБИО 41,3 МИЛИОНА ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У МИЛЕТИЋУ
 52. У НАЈАВИ ПОСКУПЉЕЊЕ ГАСА ЗА 14,2%
 53. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
 54. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ О ФАС-у: ПРОДАЈА ЈЕДИНА ШАНСА
 55. КОМПАНИЈА "ПРОЏЕТИ" ЋЕ ГРАДИТИ ФАБРИКУ У СОМБОРУ
 56. НАЈНИЖА ПЛАТА У НОВОЈ СОМБОРСКОЈ ФАБРИЦИ, МИНИМАЛАЦ ПЛУС 20%
 57. ОТВАРА СЕ НОВА ФАБРИКА У СОМБОРУ! НОВИХ 1100 РАДНИХ МЕСТА
 58. УСВОЈЕН ГРАДСКИ БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
 59. НЕМА КУПАЦА ЗА ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА - БИВШИМ РАДНИЦИМА ПО ДЕВЕТ МИНИМАЛАЦА
 60. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ 20% МАЊА ОД РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА
 61. НОВИ УДАР НА КУЋНИ БУЏЕТ! СТИЖЕ НАМ ТАЛАС ПОСКУПЉЕЊА
 62. РАСПИСАН НОВИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 63. РАДЊЕ БОРЕЛИЈА У ЗАКУП, РОБА НА ПРОДАЈУ
 64. СОМБОРСКА "ПРЕХРАНА" НАКОН СЕДАМ ГОДИНА ИЗАШЛА ИЗ ЛИКВИДАЦИЈЕ
 65. "БОРЕЛИ" ПРОГЛАСИО БАНКРОТ!
 66. ПОРЕСКА УПРАВА НАЈАВИЛА ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ
 67. ОД СУТРА, СКУПЉЕ ПАРКИРАЊЕ У СОМБОРУ
 68. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ НИ БЛИЗУ РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА
 69. РЕБАЛАНС ГРАДСКОГ БУЏЕТА - ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
 70. СОМБОРСКА "ЗАСТАВА" ОТИШЛА У СТЕЧАЈ
 71. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "РЕБРАЧА" ИДЕ НА ДОБОШ
 72. "БОРЕЛИ" ОТИШАО У СТЕЧАЈ
 73. ГРАДСКИ БУЏЕТ ТАЊИ ЗА МИЛИОН ЕВРА
 74. КОМПАНИЈА „Pretty Group“ ИЗ БАНГЛАДЕША ХОЋЕ ДА ОТВОРИ ПОГОН У СОМБОРУ
 75. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ
 76. ПОСКУПЕЛА ВОДА У ЧОНОПЉИ
 77. ОД ЈУЧЕ, ГАС ЗА ДОМАЋИНСТВО ЈЕФТИНИЈИ ЗА ШЕСТ ДИНАРА
 78. ПРОСЕЧНА АПРИЛСКА ПЛАТА У АПАТИНУ ГОТОВО ДУПЛО ВЕЋА ОД СОМБОРСКЕ
 79. УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2015.
 80. СОМБОР СВЕ ИНТЕРЕСАНТНИЈИ СЛОВЕНАЧКИМ ИНВЕСТИТОРИМА
 81. МАРТОВСКИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У СОМБОРУ 36.908 ДИНАРА
 82. "СОМБОР-ГАС" - ОД АПРИЛА НОВЕ ЦЕНЕ ГАСА
 83. ОД ЈУЧЕ ПАРКИРАЊЕ У СОМБОРУ СКУПЉЕ ЗА 4,2 ОДСТО
 84. ГРАД ФИНАНСИЈСКИ ПОДРЖАО 27 ПРОГРАМА, ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
 85. ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА "КАПИТОЛ ПАРКА СОМБОР"
 86. СОМБОР ИНТЕРЕСАНТАН ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ СЛОВЕНАЧКЕ КОМПАНИЈЕ "СИЛИКО"
 87. ГРАДСКА УПРАВА УТВРДИЛА ЦЕНУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
 88. НСЗ ФИНАНСИРА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА
 89. РУПЕ У ГРАДСКОМ БУЏЕТУ ЋЕ СЕ КРПИТИ КРЕДИТОМ!
 90. ОПШТИНАРИ ПРЕЛОМИЛИ! "ВОДОКАНАЛ" УЗИМА КРЕДИТ ЗА СПАС "ЕНЕРГАНЕ"
 91. НЕМАЧКИ ГИГАНТ ОТВАРА ПОГОН У СОМБОРУ
 92. ИМОВИНА ПП "АЛЕКСА ШАНТИЋ" У ПОЛА ЦЕНЕ
 93. ЖИКА ГОЈКОВИЋ ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА СМАЊЕЊЕ ЦЕНА РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРА
 94. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2016.
 95. ПРИЈАВЕ ЗА СУФИНАНИСРАЊЕ ПОТРЕБА У СПОРТУ ДО 18.ДЕЦЕМБРА
 96. ЗОРАН РАДОМАН: ВОЈВОЂАНИ ЋЕ У 2016. ГОДИНИ БИТИ ОШТЕЋЕНИ ЗА 40 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
 97. УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГРАДСКОГ БУЏЕТА - ИЗОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ЗЕМЉЕ!
 98. ПОЛИЦИЈИ ИСПЛАЋЕН ДЕО ЗАОСТАЛИХ ДУГОВАЊА ЗА ПРЕВОЗ
 99. ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА: 1.593.497.106 ДИНАРА
 100. САНИРАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У СОМБОРСКИМ СЕЛИМА КОШТАЛО ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА
 101. ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ 170.000.000 ДИНАРА
 102. НИЈЕ БИЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА КУПОВИНУ СЕВЕРТРАНСА
 103. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА
 104. 2.100.000 ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ СЕЦ-а И СОМБОРСКОГ ОМЛАДИНСКОГ БООМА
 105. ОД 1. ЈУЛА ЈОШ ЈЕДНО ПОЈЕФТИЊЕЊЕ ГАСА! ЗА КРАЈЊЕ КУПЦЕ ЦЕНЕ НИЖЕ ЗА 11,3%
 106. ГРАДСКИ ОЦИ КОЧЕ ИНВЕСТИЦИЈУ ВРЕДНУ 25 МИЛИОНА ЕВРА!
 107. ВЛАДА ОДЛУЧИЛА: ОД ПРВОГ АВГУСТА СТРУЈА СКУПЉА ЗА 12 ОДСТО!
 108. ДИВЉА ПРИВАТИЗАЦИЈА СОМБОРСКУ ПРИВРЕДУ ЗАВИЛА У ЦРНО
 109. ДРЖАВА ОГЛАСИЛА ПРОДАЈУ СЕВЕРТРАНСА И ГРАНИЧАРА
 110. ГРАД СОМБОР ИЗ БУЏЕТА ПОДЕЛИО 10 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА
 111. УГОВОРИ ЗА ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
 112. СТЕЧАЈ У ФАБРИЦИ АКУМУЛАТОРА СОМБОР
 113. "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ФЕРЕУ ЗА 7,95 МИЛИОНА ЕВРА
 114. РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2015“
 115. КЗМ СОМБОР - ЈОШ 842.650 ДИНАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА У СОМБОРУ!
 116. КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
 117. ШОКАНТНО! ДНЕВНИЦЕ ВОЗАЧА У СОМБОРСКОЈ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПРЕЛАЗЕ 100.000 ДИНАРА
 118. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ ЗА ФЕБРУАР 35.213 ДИНАРА
 119. ОБЈАВЉЕНА РАНГ ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИХ ПРОЈЕКАТА
 120. НЕНАД ЋЕЛИЋ: - "СЕВЕРТРАНС" ЈЕ СПРЕМАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ!
 121. РАСПОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ЗА СПОРТ

Ко је на мрежи: 120 гостију и нема пријављених чланова