Економија

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ПОЈЕДИНИМ СОМБОРЦИМА ДОНЕЛО ПОРЕСКУ "ГЛАВОБОЉУ"

Порески обвезници у Сомбору највише су се жалили на повећање пореза на пољопривредне парцеле које су у грађевинском реону. У локалној пореској администрацији кажу да је било жалби на висину пореза на имовину, али да су поштовали законске одредбе у вези са висином накнада.

Опширније...

СОМБОРКА ПЛАЋА ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА, ЈЕР СУ ЈОЈ ИСПЛАЋЕНЕ ЗАОСТАЛЕ ПЛАТЕ

Милици А. из Сомбора стигао је позив да плати годишњи порез на доходак грађана, јер су њене укупне уплате прешле 2,3 милиона динара, колики је и лимит за плаћање овог пореза, иако је то новац који је као одштету наплатила од послодавца, јер је пре седам месеци незаконито добила отказ.

Опширније...

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕДУЗЕТНИЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ СОМБОРА

Фондација “Фонд Б92” расписала је конкурс под називом “Економско оснаживање жена” у оквиру којег ће 15 пословних идеја жена са територија општина Сремска Митровица, Панчево и Сомбор имати прилику да добију бесповратна средства у износу до 250.000 динара. Циљ конкурса је развој женског предузетништва, као и развој новооснованих или постојећих бизниса жена са територије општина Сремска Митровица, Панчево и Сомбор. Укупан фонд за доделу бесповратних средстава износи 3.750.000,00 динара, а планирано је да се у свакој од три поменуте општине додели по 5 грантова. На конкурс се могу пријавити сва правна лица којима управљају жене и/или чији су власници жене са територије општина Сремска Митровица, Панчево и Сомбор: мале задруге, удружења грађанки, предузетнице, друштва са ограниченом одговорношћу, занатске радионице, пољопривредна газдинства, итд. Рок за подношење пријава је недеља, 25. новембар 2018. године, а текст јавног позива можете преузети овде. Све додатне информације у вези са процедуром пријављивања на конкурс заинтересоване предузетнице могу добити путем имејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефоном на број 011/3284534 (радним данима од 10 до 16 сати). Конкурс „Економско оснаживање жена“ спроводи се у оквиру пројекта “ОНАснаживање” у партнерству Фондације “Фонд Б92”, Смарт Колектива и удружења “Добра башта”. Реализацију пројекта је омогућио Фонд Уједињених нација за заустављање насиља према женама.

У ТОКУ ПРОЦЕДУРА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ВИКЕНДИЦЕ КОЈЕ НИСУ У ЕВИДЕНЦИЈИ ОДЕЉЕЊА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

У оквиру пројекта “Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу, у току је попис непокретности на територији Града Сомбора, а све у циљу евидентирања нових објеката и промена на објектима који се налазе у евиденцијама Одељења локалне пореске администрације, ради обезбеђивања што већег обухвата пореза на имовину и равномернијег оптерећења грађана. У оквиру наведеног, поред кућа за становање, станова, пословних објеката, гаража и гаражних места, пописују се и објекти за одмор и/или рекреацију у викенд насељима. Објекти за одмор и/или рекреацију су предмет опорезивања и у том смислу се разврставају у категорију објеката – куће за становање. За утврђивање пореске обавезе нису од значаја чињенице да ли се плаћа закуп земљишта надлежним јавним предузећима, да ли је уписано право својине у земљишне књиге и слично. Од значаја за опорезивање је фактичко стање односно постојање објекта и право својине, коришћења или постојање државине од стране физичког или правног лица. Пореска обавезa обрачунаће се од дана настанка, дана стицања права, дана почетка коришћења, дана оспособљавања, дана издавања употребне дозволе, односно омогућавања коришћења на други начин, а највише 5 година уназад. Предмет опорезивања јесте корисна површина објекта односно, збир подних површина између унутрашњих страна спољних зидова објекта (искључујући површине балкона, тераса, лођа, неадаптираних таванских простора и простора у заједничкој недељивој својини свих власника економски дељивих целина у оквиру истог објекта). Обвезницима који користе објекте за одмор и/или рекреацију у викенд насељима на територији Града Сомбора, а не налазе се у евиденцијама овог Одељења као обвезници пореза на имовину, упућени су позиви да поднесу пореску пријаву за исте. Неподношење пореске пријаве представља порески прекршај у складу са чланом 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

ПОЗИВАЈУ СЕ УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ МЛАДИМА, ДА ПОДНЕСУ ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕДНЕ ОД МЕРА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У 2019. ГОДИНИ

Расписан је јавни позив за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП) за младе у 2019. години. Предлоге пројеката могу подносити удружења грађана која се баве младима, имају седиште на територији града Сомбора и која су испунила  све пројектне обавезе при реализацији одобрених пројеката у претходним  позивима. Предлог пројекта може обухватити само једну од мера ЛАП-а за младе, наведених у ЛАП-у за младе 2017-2021, и удружења могу поднети  највише један предлог пројекта било да су  носиоци или партнери у пројекту. Пројекат мора бити реализован до 1. децембра 2019. године, а по једном пројекту Комисија може одобрити максимално 300.000,00 динара. Предлоге пројеката удружења грађана могу подносити наредних 15 дана. Предлоге пројеката удружења грађана достављају у штампаном облику, у затвореној коверти у Градском услужном центру (приземље зграде Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтер 11 или 12, са назнаком „За Комисију за доделу средстава ЛАП за младе за 2019. годину – не отварати“. Јавни позив и обавезни  обрасци доступни су овде.

ЈАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ДА ПРЕДЛОЖЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Објављен је јавни позив за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма удружења која негују идентитет националних мањина – националних заједница на територији града Сомбора за 2019. годину. Програми/пројекти које подносе удружења грађана,  морају испунити један или више циљева који се односе на очување, неговање и унапређивање националног и културног идентитета националних мањина – националних заједница. Пројекти се могу односити на очување и неговање говора и језика, народне обичаје и старе занате, неговање сарадње са матичним земљама и друге облике сарадње, развој и унапређење интеркултурног дијалога у оквиру друштвене заједнице, издавање књига, часописа, брошура у области културе националних заједница. Пријаве на јавни позив удружења подносе у штампаном облику, у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Сомбор, или лично у Градском услужном центру (приземље Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор), шалтер 11 или 12, са назнаком „За конкурс – не отварати“. Додатне информације могу се добити путем телефона број: 025/ 468 275, или у канцеларији бр. 57 (приземље Жупаније). Јавни позив и прописани обрасци доступни су овде.

СУТРА СЕ ОТВАРА ПРОДАВНИЦА "ЛИДЛ" У СОМБОРУ! ПОГЛЕДАЈТЕ ЦЕНЕ И АКЦИЈЕ КОЈЕ ВАС ОЧЕКУЈУ

Сутра почиње са радом Лидл продавница у Сомбору која се налази у склопу Капитол парка. У наставку текста погледајте акцијски летак са ценама производа. Отварање Лидла у нашем граду поклопило се са првим рођенданом сомборског Капитол парка па ће бити организован и велики концерт.

Опширније...

ПРЕДЛОЖИТЕ ПРОЈЕКАТ ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Радна група за реализацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021. издала је саопштење у којем позива грађане да предложе пројекат који ће бити финансиран у оквиру „Партиципативног буџетирања“. Допис преносимо у целости:

Опширније...

СОМБОРЦИ КРЕИРАЈУ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ“

Град Сомбор и ове године спроводи пројекат „Партиципативно буџетирање“ у оквиру којег грађани имају могућност да својим предлозима пројеката креирају буџет за 2019. годину. Упитници за прикупљање пројектних идеја биће, до 10. октобра, достављени свим домаћинствима у граду и сомборским селима, а биће доступни и у Градском услужном центру, Трг цара Уроша 1, Сомбор (приземље Жупаније). Своје пројектне идеје и предлоге грађани могу доставити и попуњавањем електронског упитника који ће од 10. октобра бити доступан на званичном сајту града. Предлози пројеката требало би да се односе искључиво на објекте, односно потребе, у надлежности ГРАДА, јер се финансирање обезбеђује из средстава буџета остварених наплатом пореза на имовину. Кутије за прикупљање предлога пројеката биће постављене у просторијама свих градских и сеоских месних заједница, а у појединим МЗ и на другим локацијама. Осим у просторијама МЗ „Нова Селенча“,  кутије ће бити постављене и у Дому пензионера у Геронтолошком центру, објекту ПУ „Вера Гуцуња“ у Спортској улици и маркету „Аман плус“ (бивши „Самоизбор“). У МЗ „Црвенка“, кутије ће бити постављене и у насељу „Гоге“ у улици Старине Новака у продавници „МД“ и на Чонопљанском путу у продавници „Стоп шоп“. У МЗ „Стара Селенча“, грађани ће предлоге пројеката моћи достављати и у Дому културе у насељу Буковац, самопослузи „“PerSu“ у улици  Јована Поповића и објекту Геронтолошког центра – Дом за негу и стара лица на Апатинском путу. У МЗ „Селенча“ кутије ће бити постављене и у приградским  насељима – Лугово у продавници „Hermes 025“, Лугово 58  и Жарковцу у пекари „Gracia“ у улици Цара Лазара 17. У сарадњи са секретарима месних заједница, уколико буде потребно, кутије за прикупљање предлога пројеката, биће постављене и на другим локацијама. ПРЕДЛОЗИ ПРОЈЕКАТА СЕ ДОСТАВЉАЈУ ОД 10. ДО 20. ОКТОБРА (до 14.00 часова).

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА, ПРИЈАВЕ ДО 22. ОКТОБРА

У склопу Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији у 2018. години, а на основу Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом, Градско веће је расписало конкурс за доделу бесповратних средстава у наведене сврхе. Укупна средства која се додељују износе 12 милиона динара, а по појединачној пријави може се доделити највише 1.500.000,00 динара. Доделом бесповратних средстава брачним паровима за куповину сеоске куће, у неком од 15 села на територији града Сомбора, жели се подстаћи подмлађивање села повећањем наталитета, што је предуслов оживљавања села, опстанка и развоја руралних средина. На конкурсу имају право да учествују супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана, као и ванбрачни партнери који су у трајнијој заједници. Према условима конкурса, у тренутку подношења пријаве, један од супружника мора бити млађи од 40 година живота и имати  пријављено непрекидно трогодишње пребивалиште на територији града Сомбора. Супружници не могу бити власници, нити сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије, а услов је и да је један од супружника у радном односу. Пријава на конкурс и припадајућа документација достављају се у затвореној коверти на адресу: Град Сомбор, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, са назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом“, редовном поштом или на шалтерима 11 и 12 Градског услужног центра (приземље „Жупаније“). Пријаве се достављају до 22. октобра 2018. године. Додатне информације заинтересовани учесници конкурса могу добити у Одељењу за друштвене делатности путем електронске поште на е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ,  као и путем телефона број: 025/468-172. Конкурс и пријава доступни су овде.

ЈКП "ЧИСТОЋА" ОД ДАНАС ПРИМЕЊУЈЕ НОВИ ЦЕНОВНИК УСЛУГА И ПРОИЗВОДА

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Сомбор извршило је корекцију цена услуга и производа, а нови ценовник примењује се од данас, 01. октобра 2018. године. Како кажу у "Чистоћи", усклађивање је урађено јер је током примене претходног ценовника уочено да поједине услуге нису применљиве, а поједине су на адекватан начин дефинисане. - У напоменама ценовника је дато објашњење око примене стопе ПДВ-а као и одређена објашњења појединих ставки, тако да су, надамо се, отклоњене недоумице код корисника којих је до сада било, стоји у допису ЈКП "Чистоћа". Цене појединих услуга су остале исте, а промене су уследиле само код позиција које је било неопходно ускладити са реалним растом цена горива, напомињу из овог предузећа. Нови ценовник можете погледати ОВДЕ. Претходна корекција цена услуга ЈКП "Чистоћа" је била 01. фебруара ове године, а цене су тада повећане за три одсто.

ГРАДСКО ВЕЋЕ: ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ЈКП „ЕНЕРГАНА“

Градско веће је прихватило друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2018. годину и на даље одлучивање упутило одборницима Скупштине града Сомбора. Предложене измене се односе на инвестиционо улагање за набавку потребних возила и опреме неопходне за обављање делатности, за шта је потребно 54,24 милиона динара. Средства потребна за реализацију инвестиције обезбедиће се из сопствених средстава у износу од 12,24 милиона динара, а 42 милиона динара би се обезбедила из дугорочног кредита, за шта је потребна сагласност Градског већа, односно Скупштине града. На 132. седници, Градско веће је дало сагласност на мању цену даљинског грејања. Према новом ценовнику који ће ЈКП „Енергана“ примењивати од 1. октобра 2018. године, цена киловат часа утрошене енергије износиће 5,66 динара без обрачунатог ПДВ-а, што је за 4,55 одсто мање од цене која је сада у примени. За око четири одсто биће мањи и фиксни део трошкова током 12 месеци, односно износиће 30,39 дин/m² (без ПДВ-а). Чланови Већа су овластили сомборски Црвени крст да буде носилац активности реализације Сервиса за подршку родитељства, као једне од мера популационе политике. Веће је на 132. седници, одржаној данас, утврдило и Предлог одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга ради побољшања положаја ратних ветерана, односно учесника оружаних акција после 17. августа 1990. године и предлог на разматрање и одлучивање упутило Скупштини града Сомбора.

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА РОДИТЕЉИМА ТРЕЋЕГ ИЛИ ЧЕТВРТОГ ДЕТЕТА

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама са троје или четворо деце, за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања. Конкурс је отворен 1. септембра, а рок за пријаве је 15. октобар 2018. године. За наведени вид помоћи породицама са троје или четворо деце, опредељено је укупно 63 милиона динара. Циљ који се жели постићи доделом бесповратних средстава јесте подстицање рађања и афирмација пронаталитетне политике, ублажавање и заустављање негативних демографских трендова и иницирање побољшања демографске структуре у општинским, градским и руралним срединама, као предуслов за покретање привредних активности. Право учешћа на конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице којима се почев од 1. јануара 2018. године роди треће или четврто дете. Текст конкурса и пријава доступни су на сајту Секретаријата за социјалну политику www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

ПРОСЕЧНА ПЛАТА ЗА ЈУН У СОМБОРУ ИЗНОСИЛА 43.892 ДИНАРА

На подручју Западнобачког округа просечна нето зарада у јуну је износила 42.494 динара. У граду Сомбору просечна нето зарада износила је 43.892 динара, у општини Апатин 44.539 динара, у општини  Оџаци 39.589 динара, и у општини Кула 40.453 динара, објавио је Републички завод за статистику. Просечна бруто зарада обрачуната за јун 2018. године у Републици Србији износила је 68.047 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.226 динара. У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јун номинално је већа за 5,3 одсто, а реално за 2,9 одсто, док је просечна нето зарада већа за 5,8 одсто номинално, а за 3,4 одсто реално. Медијална нето зарада за јун износила је 38.500 динара, што значи да је 50 одсто запослених, према евиденцији Пореске управе, остварило зараду до наведеног износа, подаци су које је објавио Републички завод за статистику.

СОМБОРСКА ФАБРИКА "PRETTY SWEATERS" У БЛОКАДИ! ПЛАТЕ КАСНЕ ДВА МЕСЕЦА

Фабрика "Pretty sweaters" из Сомбора у власништву бангладешке групације "Pretty group", којој је Министарство привреде одобрило субвенцију у износу од око 3,4 милиона евра, два месеца не исплаћује радницима зараде, а сви њени рачуни су у блокади.

Опширније...

ПОКРАЈИНА И ГРАД СОМБОР ОБЕЗБЕДИЛИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У БАЧКОМ БРЕГУ

Реализацијом пројекта „Изградња постројења за припрему воде за пиће у Бачком Брегу“ проблеми са пијаћом водом у овом насељеном месту ће ускоро бити решени. Средства за пројекат обезбеђена су учешћем на „II Конкурсу за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2018. години“, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Уговор о додели средстава за изградњу постројења у Бачком Брегу, заменику градоначелнице Сомбора Антонију Ратковићу уручио је Игор Мировић, председник Покрајинске владе. За реализацију пројекта потребно је укупно 24.470.508,00 динара, од којих је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбедио 70 одсто, односно 17.129.355,00, а град Сомбор 30 одсто, односно 7.341.152,40 динара. Пројекат„Изградња постројења за припрему воде за пиће у Бачком Брегу“, сходно одредбама уговора, требало би да се да се реализује до 30. новембра 2018. године. Осим града Сомбора, по основу учешћа на конкурсу Покрајинског секретаријата, средства су одобрена за још 19 локалних самоуправа у Војводини, а уговори су представницима општина и градова уручени 04. септембра у Иригу.

РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛА ГРАШАЛКОВИЋЕВЕ ПАЛАТЕ

Град Сомбор је расписао тендер за реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање дела Грашалковићеве палате, једног од најстаријих здања у центру нашег града под заштитом покрајинског Завода за заштиту споменика културе. Након деценија пропадања, ова барокна лепотица како је Сомборци називају, требало би да буде реконстрисана након одабира извођача радова, а рок за достављање понуда је 4. октобар ове године. Како се наводи у позиву објављеном на сајту града, један од основних критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Уколико се на тендер пријаве два или више предузећа са истом понуђеном ценом, рачунаће се краћи рок за завршетак посла. Камен темељац за изградњу Грашалковићеве палате у Сомбору положен је 1750. године, а име је добила по грофу Антону Грашалковићу управнику краљевских коморских добара, властелину Баје и тада најзначајнијем високом царском чиновнику Сомбора. Изградња Палате у центру Сомбора завршена је 1763. године. Комплетан текст Јавног позива и конкурсна документација доступни су ОВДЕ.

У СОМБОРСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА СПОРНИ ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ДОНАЦИЈА, ПРОСЕЧНА ПЛАТА ПО РАДНИКУ 46.221 ДИНАРА

Градско веће је, на 130. седници, прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности сомборских јавних комуналних предузећа: ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Енергана“, ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, ЈКП „Зеленило“ Сомбор, ЈКП „Простор“ и  ЈKП „Водовод“ Бездан, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године. Према информацији, веће приходе од планираних остварили су ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Водовод“ Бездан, док су остала предузећа остварила мање приходе од планираних. У истом периоду сва предузећа, изузев безданског „Водовода“, реализовала су и расходе мање од планираних. У информацији се наводи и да је просечна плата по раднику, рачунато за сва предузећа, у периоду јануар-јун 2018. године износила 46.221,00 динара нето. Када је реч о средствима за спонзорства, донације, репрезентацију, рекламу и друга, у информацији је наведено да су значајнија одступања у односу на планиране износе имали: „Енергана“ за спонзорства и за донације, а „Чистоћа“ за донације. Изузев ЈКП „Водоканал“, сва предузећа су за трошкове репрезентације потрошила више средстава од планираних. Градско веће је прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа за првих шест месеци 2018. године и наложило предузећима која имају одступања у оквиру средстава за спонзорства, трошкове репрезентације и друга, да до подношења извештаја за трећи, а најкасније за четврти квартал, трошкове за наведене намене ускладе са износима на које је Скупштина града Сомбора дала сагласност. Информација ће бити прослеђена и надлежном сектору Министарства привреде РС.

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ВРТИЋА

Градско веће је, на 130. седници донело решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања по детету у Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор за 2018. годину, при чему износ економске цене остаје исти, а само се утврђују елементи потребни ради реализације надокнаде дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама. Према донетом решењу, основ за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи је износ од 15.159,17 динара месечно, при чему ће локална самоуправа приватним установама рефундирати 80 одсто од наведене цене. Градско веће је усвојило финансијски план пројекта „Подунавски дани Јаноша Херцега“ који Градска библиотека „Карло Бијелицки“ реализује у периоду од 13. до 14. септембра. За реализацију манифестације опредељено је 100.000,00 динара, а према програму првог дана у сали Дечјег одељења Градске библиотеке биће пројекција документарног филма „Људи са камером“, а другог дана биће уручена награда лауреату. Градско веће је на 130. седници, одржаној 03. септембра, одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

НА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНА ИМОВИНА СОМБОРСКЕ ЗАСТАВЕ

Некада моћна сомборска фабрика специјалних возила, која је пословала у саставу крагујевачке „Заставе“, иначе одавно у стечају, огласила је прву продају дела покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем.  Предмет продаје чине две целине, а како је наведено, у првој продајној групи су по три путничка и теретна возила. Купцима су понуђене две „заставе флорида“ и „фијат линеа“, односно „застава флорида поли трафик“, те два теретна возила „застава 85.14“, док почетна цена за возни парк износи 732.601 динар, уз обавезан депозит од 293.000 динара. Другу продајну целину чине залихе, а почетна цена биће 1.756.608 динара. Како је објављено, пакет чине резервни делови и репроматеријал, производни инвентар, алат и пратећа опрема, залихе сировина и отпад. Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 15 часова, а најкасније седам дана пре заказане продаје, уз претходну најаву поверенику стечајног управника. Продаја ће бити организована 5. октобра 2018. године у новосадском Одељењу за стечај Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продаја имовине стечајног дужника „Застава – специјални аутомобили“ почела је последњих дана 2017. године, када је објављена континуирана продаја резервних делова. Већ крајем јануара ове године расписана је и прва озбиљна продаја некретнина. Понуђена су била три стана у власништву некадашњег индустријског гиганта. Како је објављено на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, стан од 60 квадратних метара у Јоргованској улици продат је Невенки Берић за 847.500 динара, док је стан величине 59 квадрата на Стапарском путу Д-7 продат Стевану Папу за 966.294 динара. Власник последњег понуђеног стана од 62 квадратна метра, и то за 946.000 динара постао је Јован Ђан. Половином маја месеца ове године продате су и залихе резервних делова и репроматеријала. (Дневник)

СОМБОРУ 1,5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Градоначелница Сомбора, Душанка Голубовић јуче је у Влади Републике Србије потписала уговор о суфинансирању израде планских докумената. Ова средства у износу од 1,5 милиона динара град ће искористити да среди планску документацију за јужну примарну обилазницу. Уговор о суфинансирању планских докумената градоначелници Сомбора Душанки Голубовић је као и представницима, тј. председницима општина и градоначелницима 26 локалних самоуправа уручила потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић. Уговоре су поред Сомбора, добили и општина Дољевац, Гаџин Хан, Кикинда, Бачка Паланка, Крупањ, Сремска Митровица, Велико Градиште, Лесковац, Суботица, Житорађа, Смедерево, Зајечар, Сокобања, Сурдулица и Темерин, као и представници Пећинаца, Бојника, Босилеграда, Параћина, Бољевца, Ражња, Аде, Чоке, Неготина и Тутина. Потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић је на конференцији за новинаре, одржаној након уручења уговора у Влади Србије, истакла да је циљ да до краја наредне године градови и општине имају е-планове, и подсетила на то да се у нашој земљи већ ради на изради електронског катастра. Желимо да имамо уређену планску документацију, а сада је приближно 70 одсто Србије покривено планским документима, навела је она. Влада је издвојила приближно 29,5 милиона динара за помоћ градовима и општинама како би завршили планску документацију, пре свега планове генералне регулације, односно да грађани могу лако да прибаве локацијске услове, указала је Михајловић и додала да је то исто учињено и прошле године. Она је подвукла да ће се Министарство потрудити да и следеће године обезбеди средства за суфинансирање планских докумената за локалне самоуправе које то још нису учиниле. Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић је, исказујући захвалност министарки Михајловић и ресорном министарству на подршци, истакла да ће наш град средства употребити да среди планску документацију за јужну примарну обилазницу. Овај пројекат је значајан како за грађане Сомбора, тако и за привреду јер нам је потребна сређена документација како би започели реализацију пројекта који ће омогућити измештање теретног и путничког саобраћаја из градског језгра. Према речима градоначелнице, Сомбор такође покреће пилот пројекат за израду е-планова, који на првом месту има за циљ већу и значајнију партиципацију грађана у сам процес урбанистичког планирања, у том смислу пилот пројекат ће омогућити да се сви урбанистички планови који су актуелни ставе у одговарајућу дигиталну форму како би били лако доступни како привреди тако и грађанима, чиме ће грађани бити укључени и имати стални увид у планску документацију града.

ДОДАТНИХ 5.486.000,00 ДИНАРА ЗА ОБНОВУ ФАСАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У КЉАЈИЋЕВУ

Градско веће је, 16. августа 2018. године, због хитности одржало 127. телефонску седницу, на којој су чланови Већа једногласно донели закључак о суфинансирању пројекта инвестиционог одржавања фасаде ОШ „Никола Тесла“ у Кљајићеву. Вредност пројекта износи 12.486.000,00 динара, град је првобитно Одлуком о буџету града за 2018. годину обезбедио 3.000.000,00 динара, а Покрајински секретаријат за образовање је на конкурсу чији су прелиминарни резултати саопштени 15. августа за овај пројекат доделио четири милиона динара. С обзиром да је оронула фасада школе у Кљајићеву деценијски проблем и претња безбедности ученика, Градско веће је одлучило да изменом појединих буџетских ставки, односно преусмеравањем средстава обезбеди додатних 5.486.000,00 динара  санирање фасаде Основне школе „Никола Тесла“ у Кљајићеву, односно укупно 8.486.000,00 динара.

ЧЕТРДЕСЕТ СОМБОРСКИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ДОБИЛО КРЕДИТЕ, А КАМАТУ ПЛАЋА ГРАД

У склопу сарадње града Сомбора са банкама „Интеса“ и Комерцијалном банком, а на основу Уговора о сарадњи о додели краткорочних кредита предузетницима, „малим“ и „микро“ предузећима, за које локална самоуправа плаћа камату, реализовано је 40 кредита. Код „Банке Интеса“ кредите су добила 23, а код Комерцијалне банке 17 предузетника, односно „малих“ предузећа. У области производње реализовано је шест кредита, 21 кредит је реализован у области трговине и угоститељства и 13 кредита у осталим делатностима. - Можемо рећи да су предузетници препознали одлуку локалне самоуправе да покуша да поспеши привредне активности преузимањем обавезе плаћања камате на краткорочне кредите. Одлука града и сарадња са банкама оправдали су своју сврху. Кредите је добило 40 предузетника, од којих осам из сомборских села што је значајно и  са аспекта очувања и развоја сеоских средина, оцењује Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде. Укупна вредност 40 одобрених кредита износи 20 милиона динара, а град је већ измирио обавезу коју је имао у погледу плаћања унапред обрачунате камате за цео период коришћења кредита у износу од 801.165,24 динара. Списак предузећа која су добила кредите није објављен.

ПОКРАЈИНА ПОДРЖАЛА „АКТИВНОСТИ У ОМЛАДИНСКОМ КЛУБУ“ СА 400.000 ДИНАРА

На Конкурсу за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Граду Сомбору одобрена су средства за реализацију пројекта „Активности у Омладинком клубу“ у износу од 400.000,00 динара. У периоду од септембра месеца до краја године, младима ће у Омладинском клубу бити доступне бесплатне радионице енглеског и немачког језика, као и Школа новинарства. Такође у сарадњи са спортским клубовима реализоваће се 14 едукативних радионица за младе спортисте на тему „ Штетност психоактивних супстанци у циљу превенције и афирмације здравих стилова живота младих“. Пројекат реализује Канцеларија за младе Града Сомбора у партнерству са УГ „Едукативни центар Кристина“ из Станишића.

КО И КАКО МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ СТРУЈУ

Тек сваки пети социјално угрожени грађанин Србије користи повољности које држава даје при плаћању струје. Највећа препрека на путу за добијање бесплатних киловата, међутим, нису услови које је држава прописала, већ неинформисаност грађана и небрига и спорост локалних самоуправа. Изменама и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу, надлежни покушавају да најсиромашнијим грађанима олакшају процедуре добијања бесплатних киловата. Повећани су лимити прихода домаћинства за стицање ових олакшица, а право на њих имају и подстанари.

Опширније...

СОМБОРУ 2.196.000 ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ „МЛАД СЕ ПРОМЕНИ, ЗА ПОСАО ПОКРЕНИ“

У Палати Србије у Београду, Министар омладине и спорта у Влади Републике Србије Вања Удовичић, јуче је са представницима 22 града и општина потписао уговоре по конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу. Испред града Сомбора уговор за пројекат „Млад се промени за посао покрени 4.0“  потписао је заменик градоначелнице Антонио Ратковић. На јавном конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике  на локалном нивоу, у оквиру дела Б конкурса, Граду Сомбору одобрен је пројекат за реализацију активности за развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу. „Млад се промени за посао покрени 4.0“. Министарство омладине и спорта у оквиру дела Б конкурса одобрило је 6 пројеката, а сомборски пројекат оцењен је са највише бодова и за исти је одобрен износ од 2.196.000,00 динара. Рок за реализацију активности је 31. јануар 2019 године. У сарадњи са Сомборским едукативним центром, Сомборским омладинским бумом и Школом за основно образовање одраслих до јануара 2019 године, млади ће имати прилику да буду учесници низа активности као што су обуке за дефицитарна занимања, тренинг за јачање компетенција за радни ангажман у организацијама цивилног друштва, обука за покретање сопственог бизниса, обука за писање пројеката финансираних из средстава ЕУ и других међународних фондова. Као и до сада, млади ће кроз активности Каријерног инфо кутка имати подршку омладинских радника који ће им пружити подршку при писању радне биографије, пропратног мотивационог писма као и током активног тражења посла. Све активности реализоваће Канцеларија за младе Града Сомбора са партнерима: Сомборским едукативним центром, Сомборским омладинским бумом и Школом за основно образовање одраслих.

ОДОБРЕНО 56.11 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЧЕТИРИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Градови Сомбор и Суботица и општине Апатин и Оџаци аплицирали су на јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике заједничким пројектом чији је циљ да се, кроз иновативни сервис и развој инфраструктуре, родитељи охрабре за проширење породице. Укупна вредност пројекта са којим су конкурисале четири локалне самоуправе, Сомбор и Суботица, износи 70.44 милиона динара, а министарство без портфеља за демографију и популациону политику учествује у финансирању са 56,11 милиона динара. Преостали део средстава обезбедиће локалне самоуправе.

Опширније...

ПОКРАЈИНА ОДОБРИЛА 10,6 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НОВО ИЗВОРИШТЕ У БЕЗДАНСКОЈ БАЊИ

У оквиру јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години, Покрајински секретаријат за здравство доделио је средства од 10.620.000,00 динар за реализацију пројекта Примењених хидрогеолошких истраживања на изворишту јодне бање у Бездану, за потребе Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Пројектом су предвиђени радови на формирању новог изворишта, у циљу захватања (експлоатације) изданских вода које се користе првенствено у терапеутске сврхе, а који подразумевају израду бунара до дубине од 340 метара. Према садржају балнеолошки активних компоненти, подземна вода која се захвата на предвиђеном терену припада категорији јодних лековитих вода. По истом пројекту предвиђени су и радови на ликвидацији старих бунара, у циљу заштите изворишта. За све неопходне радове Општа болница Сомбор је обезбедила комплетну пројектну документацију коју прате сва одобрена решења за експлоатацију подземних вода, на основу које је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 23. јануара 2018. године издао Решење за извођења примењених геолошких истраживања подземних вода на истражном простору број 5897. Последњих година примећено је осетно смањење издашности подземне воде самоизливом од његове израде 1967. године до данас. Реализацијом наведеног пројекта биће обезбеђена се даља, неометана експлоатација подземних јодних лековитих вода, без којих се не може одвијати даљи процес рада Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију, јер се исте користе првенствено у терапеутске сврхе.

МИНИМАЛНА ЦЕНА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА У ЗАПАДНОБАЧКОМ ОКРУГУ 3.000 ДИНАРА

У Привредној комори Србије – Регионалној привредној комори Сомбор одржан је састанак са привредним друштвима која се баве пословима техничког прегледа. Како је од 05.07.2018. године почела примена Правилника о техничком прегледу возила, а најнижа цена техничког прегледа још није дефинисана од стране државе, привредна друштва која се баве овим пословима поводом тога иницирала су састанак како би се договорили око минималне цене коју ће примењивати у Западнобачком управном округу, док се законом не дефинишу минималне цене. На састанку је након активне дискусије договорена минимална цена која ће бити 3.000 динара, а покренута је иницијатива око формирања Секције за техничке прегледе. Представници РПК Сомбор су истакли да ће се састанци овакве врсте организовати поново.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање теже запошљивих категорија незапослених лица у 2018. години расписали су град Сомбор и Национална служба за запошљавање (НСЗ). Јавни позив ће бити отворен до 7. септембра 2018. године, а захтев за доделу субвенције могу подносити послодавци који припадају приватном сектору и испуњавају услове прописане конкурсом. Према условима наведеним у конкурсу категорије теже запошљивих лица су: млади до 30 година старости – без или са ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали или имају статус детета без родитељског старања. Старији од 50 година  који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени и жртве породичног насиља, сврстани су у категорију теже запошљивих лица. За доделу субвенција послодавцима за запошљавање наведених категорија незапослених лица, град је издвојио 7.200.000,00, а НСЗ 5.890.909,09 динара, односно укупно 13.090.909,09 динара. Реализацијом ове мере политике запошљавања било би омогућено отварање нових радних места за 73 незапослена лица. Јавни позив са бизнис планом, доступан је овде.

 

Још чланака...

 1. СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ПРВИ РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
 2. ОД ПОКРАЈИНЕ ЧЕТИРИ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ „ПОБОЉШАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА БАЈА – СОМБОР II“
 3. ПОМОЋ ОД ГРАДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА 18 РОМСКИХ ПОРОДИЦА
 4. ГРАД ОБЕЗБЕДИО БЕСКАМАТНЕ КРЕДИТЕ ЗА „МАЛА“ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ РАДИ ПОСПЕШИВАЊА ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ
 5. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: ГРАЂАНИ ДОБРИ САРАДНИЦИ НА ПОПИСУ НЕПОКРЕТНОСТИ
 6. САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА СОМБОРА – ОД ЈЕСЕНИ РАДНА МЕСТА ЗА 113 НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
 7. СОМБОРУ ОД ПОКРАЈИНЕ 10 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
 8. ПОКРАЈИНА СУФИНАНСИРА ТРИ СОМБОРСКА ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
 9. СОМБОРУ МИЛИОН ДИНАРА ОД ПОКРАЈИНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ
 10. БОГИЋЕВИЋЕВИ ЉУДИ И НАКОН СТЕЧАЈА НА ВОДЕЋИМ ФУНКЦИЈАМА У ФАБРИЦИ АКУМУЛАТОРА СОМБОР
 11. ЗА НЕГОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2018. ГОДИНИ, СРЕДСТВА ДОБИЛО ПЕТ УДРУЖЕЊА
 12. ЗА ОБНОВУ ПУТА СОМБОР БАЧКИ БРЕГ 2,6 МИЛИОНА ЕВРА
 13. ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 14. АУТОМОБИЛИ СТАРИЈИ ОД 15 ГОДИНА МОРАЋЕ ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
 15. СОМБОРЦИ ОГОРЧЕНИ: РЕШЕЊА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ, НЕПОТРЕБАН НАМЕТ
 16. ДРЖАВА ПРОДАЛА СВОЈ УДЕО У СОМБОРСКОЈ УЉАРИ "СУНЦЕ"! КОМАК-ПАН ВЛАСНИК 91,24% АКЦИЈА ФАБРИКЕ
 17. ОД ПОНЕДЕЉКА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ „ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ“ И „ЛАП-а ЗА МЛАДЕ“
 18. ГРАД ЋЕ ФИНАНСИРАТИ ПЕТ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 19. У ТОКУ ПОДЕЛА РЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
 20. ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ЦЕНУ ВОДЕ У БЕЗДАНУ, КОЛУТУ, БАЧКОМ БРЕГУ И МОНОШТОРУ
 21. КОМАК-ПАН КУПИО УДЕО ИНВЕЈА И МОНУСА У ФАБРИЦИ УЉА "СУНЦЕ" СОМБОР
 22. ГРАД СТИПЕНДИРА 19 НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИХ МЛАДИХ СПОРТИСТА И 12 ТРЕНЕРА
 23. ДРЖАВА СПРЕМА НОВИ НАМЕТ НА ГОРИВО! ВОЗАЧИ ЋЕ БУЏЕТ ПУНИТИ ПО СЕДАМ ОСНОВА
 24. СТЕЧАЈ У СОМБОРСКОМ "ТОТАЛУ" И ГАКОВАЧКОМ "АГРО ЂЕЛЕТУ"
 25. ДОЗВОЉЕНИ МИНУС У СРПСКИМ БАНКАМА НАЈСКУПЉИ У ЕВРОПИ!
 26. КОМИСИЈА РАСПОДЕЛИЛА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВНЕ ЗАШТИТЕ
 27. "ЗЕЛЕНИЛУ" 28,5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
 28. ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ЦЕНУ ВОДЕ У НЕКОЛИКО СОМБОРСКИХ СЕЛА
 29. ОД 1. ЈУЛА НАКНАДА ЗА ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ ЋЕ БИТИ ИСПЛАЋИВАНА ДИРЕКТНО МАЈКАМА, А НЕ ПОСЛОДАВЦИМА
 30. "БОДРОГ ФЕСТ" ДОБИО НАЈВИШЕ НОВЦА ИЗ ГРАДСКЕ КАСЕ
 31. ПОСКУПЉУЈУ ЦИГАРЕТЕ ЗА ДЕСЕТ ДИНАРА!
 32. СОМБОР У ДЕЦЕМБРУ ИМАО НАЈМЊИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У ОКРУГУ
 33. ПРОДАТИ "БЕТОЊЕРКА" И "ПЛАВИ ТОЧАК"
 34. ЗА ДВА СОМБОРСКА ПРОЈЕКТА ВЛАДА ВОЈВОДИНЕ ОДОБРИЛА 140 МИЛИОНА ДИНАРА
 35. ОД 01. ФЕБРУАРА ПОСКУПЉУЈЕ ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА У СОМБОРУ
 36. ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
 37. ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ-а ЗА ОПРЕМУ И ХРАНУ ЗА БЕБЕ ВАЖИ ДО 1. ЈУЛА
 38. КВАДРАТ НОВИХ СТАНОВА У СОМБОРУ ОД 600 ДО 660 ЕВРА, КУПАЦА ИМА
 39. ЗА НОВЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ У ВОЈВОДИНИ 1,935 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
 40. НА ПРОДАЈУ ИМОВИНА СОМБОРСКЕ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 41. ОД 01. ЈАНУАРА НОВЕ ЦЕНЕ ВРТИЋА У СОМБОРУ
 42. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ПРЕПОРУЧИО РУКОВОДСТВИМА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ДА У ПЛАНОВЕ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ УКЉУЧЕ И ИСПЛАТУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА
 43. ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР КОМПАНИЈИ "БАТАГОН"
 44. СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА У 2017. ГОДИНИ
 45. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР ПРИХВАТИО ШЕСТУ ПОНУДУ БАТАГОНА
 46. УТВРЂЕНЕ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА РАЧУНАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
 47. КОМИСИЈА ПРЕДЛОЖИЛА ДА СЕ СУФИНАНСИРА ДЕСЕТ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 48. ИЗВРШИТЕЉИ ПОВЕЋАЛИ НАПЛАТУ ДУГОВАЊА СОМБОРСКИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
 49. ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ, СРЕДСТВИМА ГРАДА СОМБОРА ЗАПОСЛЕНА 294 ЛИЦА
 50. АМЕРИЧКИ ГИГАНТ "ЕКСАЈД" ЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА СОМБОРСКУ ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА
 51. "БАТАГОН" ДАО НОВУ ПОНУДУ ЗА КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА!
 52. ПОВЕРИОЦИ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА ОДБИЛИ ПОНУДУ БАТАГОНА! НЕДОВОЉНО И 7 МИЛИОНА ЕВРА
 53. ДРЖАВНЕ АПОТЕКЕ У СОМБОРУ ИЗДАТЕ НА 15 ГОДИНА
 54. НЕМАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ, ЈЕДИНИ ПОНУЂАЧ ЗА БОРЕЛИ
 55. НЕМЦИ У ИГРИ, "ДАРФУР" ОДУСТАО ОД "БОРЕЛИЈА"
 56. СИНДИКАТ "СЛОГА" ТУЖИ БАНКЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ НАПЛАЋИВАЊА УСЛУГА КЛИЈЕНТИМА
 57. СОМБОР ДОБИО 81 МИЛИОН ДИНАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
 58. ЕНЕРГАНА УЛАЗИ У НОВУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ СА СТАРИМ ЦЕНАМА
 59. СТРУЈА У СРБИЈИ ОД ЈУЧЕ СКУПЉА ЗА ДВА ОДСТО
 60. БОРЕЛИ ТРАЖИ НОВОГ ЗАКУПЦА! ОБЈАВЉЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОИЗВОДНИХ КАПАЦИТЕТА
 61. НЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА КУПОВИНУ СОМБОРСКЕ БЕТОЊЕРКЕ
 62. ТРОШКОВИ ПО ДОМАЋИНСТВУ У СРБИЈИ ВЕЋИ НЕГО ПРИХОДИ
 63. СТИГЛА ТРЕЋА ПОНУДА ЗА ФАС
 64. РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА 15. АВГУСТ
 65. ШВАЈЦАРЦИ ПОСЛАЛИ НОВУ ПОНУДУ ЗА СОМБОРСКУ ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА
 66. ПРОДАЈЕ СЕ СОМБОРСКА БЕТОЊЕРКА, ПОЧЕТНА ЦЕНА 1,1 МИЛИОН ЕВРА
 67. ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОДОВОДА БЕЗДАН – ЦАРИНА
 68. ЈУНСКИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У СОМБОРУ 40.024 ДИНАРА
 69. АКТЕР АФЕРЕ "КОФЕР" УКЉУЧЕН У КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 70. "ЕНЕРГАНА" ПРЕУЗЕЛА НА СЕБЕ УЛОГУ НОСИОЦА КРЕДИТА, "ВОДОКАНАЛ" И "ЧИСТОЋА" ЈЕМЦИ
 71. ЗА КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ТРИ СТРАНЕ И ЈЕДНА ДОМАЋА КОМПАНИЈА
 72. ОГЛАШЕНА ТРЕЋА ПРОДАЈА ФАБРИКЕ АГРОПЕЛЕТА У ДОРОСЛОВУ
 73. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 74. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 75. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ "БОРЕЛИЈА"
 76. СЕС ПРИХВАТИО ИНФОРМАЦИЈУ О ИСПЛАТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ГРАДСКИМ ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 77. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ
 78. НОВА ШАНСА ЗА БОРЕЛИ! "ДАРФУР" ВРАЋА ОБУЋАРЕ И ПРОДАВЦЕ
 79. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА ПОДРЖАВА РАДНИКЕ АД „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
 80. СОМБОР ДОБИО 41,3 МИЛИОНА ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У МИЛЕТИЋУ
 81. У НАЈАВИ ПОСКУПЉЕЊЕ ГАСА ЗА 14,2%
 82. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
 83. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ О ФАС-у: ПРОДАЈА ЈЕДИНА ШАНСА
 84. КОМПАНИЈА "ПРОЏЕТИ" ЋЕ ГРАДИТИ ФАБРИКУ У СОМБОРУ
 85. НАЈНИЖА ПЛАТА У НОВОЈ СОМБОРСКОЈ ФАБРИЦИ, МИНИМАЛАЦ ПЛУС 20%
 86. ОТВАРА СЕ НОВА ФАБРИКА У СОМБОРУ! НОВИХ 1100 РАДНИХ МЕСТА
 87. УСВОЈЕН ГРАДСКИ БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
 88. НЕМА КУПАЦА ЗА ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА - БИВШИМ РАДНИЦИМА ПО ДЕВЕТ МИНИМАЛАЦА
 89. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ 20% МАЊА ОД РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА
 90. НОВИ УДАР НА КУЋНИ БУЏЕТ! СТИЖЕ НАМ ТАЛАС ПОСКУПЉЕЊА
 91. РАСПИСАН НОВИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 92. РАДЊЕ БОРЕЛИЈА У ЗАКУП, РОБА НА ПРОДАЈУ
 93. СОМБОРСКА "ПРЕХРАНА" НАКОН СЕДАМ ГОДИНА ИЗАШЛА ИЗ ЛИКВИДАЦИЈЕ
 94. "БОРЕЛИ" ПРОГЛАСИО БАНКРОТ!
 95. ПОРЕСКА УПРАВА НАЈАВИЛА ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ
 96. ОД СУТРА, СКУПЉЕ ПАРКИРАЊЕ У СОМБОРУ
 97. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ НИ БЛИЗУ РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА
 98. РЕБАЛАНС ГРАДСКОГ БУЏЕТА - ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
 99. СОМБОРСКА "ЗАСТАВА" ОТИШЛА У СТЕЧАЈ
 100. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "РЕБРАЧА" ИДЕ НА ДОБОШ
 101. "БОРЕЛИ" ОТИШАО У СТЕЧАЈ
 102. ГРАДСКИ БУЏЕТ ТАЊИ ЗА МИЛИОН ЕВРА
 103. КОМПАНИЈА „Pretty Group“ ИЗ БАНГЛАДЕША ХОЋЕ ДА ОТВОРИ ПОГОН У СОМБОРУ
 104. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ
 105. ПОСКУПЕЛА ВОДА У ЧОНОПЉИ
 106. ОД ЈУЧЕ, ГАС ЗА ДОМАЋИНСТВО ЈЕФТИНИЈИ ЗА ШЕСТ ДИНАРА
 107. ПРОСЕЧНА АПРИЛСКА ПЛАТА У АПАТИНУ ГОТОВО ДУПЛО ВЕЋА ОД СОМБОРСКЕ
 108. УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2015.
 109. СОМБОР СВЕ ИНТЕРЕСАНТНИЈИ СЛОВЕНАЧКИМ ИНВЕСТИТОРИМА
 110. МАРТОВСКИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У СОМБОРУ 36.908 ДИНАРА
 111. "СОМБОР-ГАС" - ОД АПРИЛА НОВЕ ЦЕНЕ ГАСА
 112. ОД ЈУЧЕ ПАРКИРАЊЕ У СОМБОРУ СКУПЉЕ ЗА 4,2 ОДСТО
 113. ГРАД ФИНАНСИЈСКИ ПОДРЖАО 27 ПРОГРАМА, ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
 114. ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА "КАПИТОЛ ПАРКА СОМБОР"
 115. СОМБОР ИНТЕРЕСАНТАН ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ СЛОВЕНАЧКЕ КОМПАНИЈЕ "СИЛИКО"
 116. ГРАДСКА УПРАВА УТВРДИЛА ЦЕНУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
 117. НСЗ ФИНАНСИРА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА
 118. РУПЕ У ГРАДСКОМ БУЏЕТУ ЋЕ СЕ КРПИТИ КРЕДИТОМ!
 119. ОПШТИНАРИ ПРЕЛОМИЛИ! "ВОДОКАНАЛ" УЗИМА КРЕДИТ ЗА СПАС "ЕНЕРГАНЕ"
 120. НЕМАЧКИ ГИГАНТ ОТВАРА ПОГОН У СОМБОРУ
 121. ИМОВИНА ПП "АЛЕКСА ШАНТИЋ" У ПОЛА ЦЕНЕ
 122. ЖИКА ГОЈКОВИЋ ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА СМАЊЕЊЕ ЦЕНА РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРА
 123. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2016.
 124. ПРИЈАВЕ ЗА СУФИНАНИСРАЊЕ ПОТРЕБА У СПОРТУ ДО 18.ДЕЦЕМБРА
 125. ЗОРАН РАДОМАН: ВОЈВОЂАНИ ЋЕ У 2016. ГОДИНИ БИТИ ОШТЕЋЕНИ ЗА 40 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
 126. УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГРАДСКОГ БУЏЕТА - ИЗОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ЗЕМЉЕ!
 127. ПОЛИЦИЈИ ИСПЛАЋЕН ДЕО ЗАОСТАЛИХ ДУГОВАЊА ЗА ПРЕВОЗ
 128. ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА: 1.593.497.106 ДИНАРА
 129. САНИРАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У СОМБОРСКИМ СЕЛИМА КОШТАЛО ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА
 130. ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ 170.000.000 ДИНАРА
 131. НИЈЕ БИЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА КУПОВИНУ СЕВЕРТРАНСА
 132. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА
 133. 2.100.000 ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ СЕЦ-а И СОМБОРСКОГ ОМЛАДИНСКОГ БООМА
 134. ОД 1. ЈУЛА ЈОШ ЈЕДНО ПОЈЕФТИЊЕЊЕ ГАСА! ЗА КРАЈЊЕ КУПЦЕ ЦЕНЕ НИЖЕ ЗА 11,3%
 135. ГРАДСКИ ОЦИ КОЧЕ ИНВЕСТИЦИЈУ ВРЕДНУ 25 МИЛИОНА ЕВРА!
 136. ВЛАДА ОДЛУЧИЛА: ОД ПРВОГ АВГУСТА СТРУЈА СКУПЉА ЗА 12 ОДСТО!
 137. ДИВЉА ПРИВАТИЗАЦИЈА СОМБОРСКУ ПРИВРЕДУ ЗАВИЛА У ЦРНО
 138. ДРЖАВА ОГЛАСИЛА ПРОДАЈУ СЕВЕРТРАНСА И ГРАНИЧАРА
 139. ГРАД СОМБОР ИЗ БУЏЕТА ПОДЕЛИО 10 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА
 140. УГОВОРИ ЗА ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
 141. СТЕЧАЈ У ФАБРИЦИ АКУМУЛАТОРА СОМБОР
 142. "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ФЕРЕУ ЗА 7,95 МИЛИОНА ЕВРА
 143. РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2015“
 144. КЗМ СОМБОР - ЈОШ 842.650 ДИНАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА У СОМБОРУ!
 145. КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
 146. ШОКАНТНО! ДНЕВНИЦЕ ВОЗАЧА У СОМБОРСКОЈ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПРЕЛАЗЕ 100.000 ДИНАРА
 147. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ ЗА ФЕБРУАР 35.213 ДИНАРА
 148. ОБЈАВЉЕНА РАНГ ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИХ ПРОЈЕКАТА
 149. НЕНАД ЋЕЛИЋ: - "СЕВЕРТРАНС" ЈЕ СПРЕМАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ!
 150. РАСПОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ЗА СПОРТ

Ко је на мрежи: 74 гостију и нема пријављених чланова