Економија

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Градско веће је на 99. седници, одржаној 15. јануара 2018. године, усвојило План јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2018. годину и утврдило тромесечну квоту и динамику повлачења средстава за период јануар-март 2018. године. Према закључку Градског већа тромесечна квота за први квартал износи максимално 18 одсто средстава планираних Одлуком о буџету града за 2018. годину. Градско веће је донело и закључак којим се послови вршења стручно-техничког надзора над грађевинским радовима на изградњи треће деонице магистралног водовода Стапар-Дорослово, поверавају Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, односно Фрањи Будимчевићу раднику Одељења који поседује одговарајућу лиценцу. Извођач радова на изградњи магистралног водовода Стапар-Дорослово је новосадско предузеће ГП „Градитељ НС“. Веће је донело и закључак којим послове стручно-техничког надзора над извођењем радова на санацији фасаде атријума зграде Жупаније поверава Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, односно запосленима у Одељењу - Слађани Кронић, надзор над архитектонским, а Томиславу Ђавару, над грађевинским радовима. Градско веће је усвојило и финансијски план према којем је за пројекте општег карактера од значаја за локалну самоуправу потребно 30.000.000,00 динара. Реч је о девет пројеката и то: Израда пројектно-техничке документације за туристичку сигнализацију насељених места (3.000.000,00),  ревизија стратегије локалног одрживог развоја (200.000,00), међународне сајамске манифестације инвестиционог карактера на иницијативу Покрајинске владе (2.200.000,00), очување мотива и ревитализација стапарског ћилима (561.000,00), ЛАГ „Панонски фијакер“ (1.600.000,00), „Србија у ритму Европе“ (372.000,00), за Регионалну развојну агенцију Бачка (2.100.000,00), пројекат бесплатног амбулантног превоза (250.000,00). За суфинансирање пројеката: „Пројекат Лаванда – women to save“, „VISITUS“, „DACFOR“, „Европски Амазон“, „Баја – Сомбор зелене стазе“ – 16.717.000,00 динара и за чланарине, припрему и штампање промотивних материјала – 3.000.000,00 динара, што све укупно чини 30.000.000,00 динара. Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ ПДВ-а ЗА ОПРЕМУ И ХРАНУ ЗА БЕБЕ ВАЖИ ДО 1. ЈУЛА

Право на рефундацију пореза на додату вредност (ПДВ) на опрему и храну за бебе може се остварити до 1. јула 2018. године, до када је одложена примена новог Закона о финансијској подршци породици с децом, саопштила је данас Пореска управа Србије. Да би остварио то право родитељ или старатељ бебе, како се наводи, дужан је да сакупи фискалне рачуне за опрему и храну. Додаје се да се захтев са фискалним рачунима подноси надлежној организационој јединици Пореске управе која после спроведене контроле у року од 30 дана издаје решење којим се утврђује право на повраћај ПДВ-а или се захтев одбија. - Храном и опремом за бебе за чију набавку може да се оствари повраћај ПДВ-а сматрају се: млеко за одојчад, кашице, креветац, колица, столица за храњење, столица за кола и пелене, наводи се у саопштењу. Родитељ или старатељ може да оствари рефундацију ПДВ-а, највише до 75.029,08 динара и то у првој години старости бебе до 42.873,76 динара, а од прве до друге године старости у износу до 32.155,32 динара. Први услов за остварење права на повраћај је да је укупан нето приход родитеља или старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе остварен у износу мањем од 1.028.970,29 динара. Други услов је да је вредност укупне имовине родитеља или старатеља на коју се плаћа порез на имовину мања од 25.081.150,62 динара. Више информације у вези са рефундацијом ПДВ-а за опрему и храну за бебе, као и образац захтева, можете пронаћи на сајту Пореске управе.

КВАДРАТ НОВИХ СТАНОВА У СОМБОРУ ОД 600 ДО 660 ЕВРА, КУПАЦА ИМА

Станоградња у Сомбору у пуном је замаху и тренутно се у ширем центру града завршава неколико вишеспратница, па ако је судити по томе, кризе на тржишту некретнина у Сомбору нема. Инвеститори кажу да сваки нови стан или локал пре или касније нађе свог купца. Нешто се прода још у изградњи, а остатак када се зграда стави под кров и заврши.

Опширније...

ЗА НОВЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ У ВОЈВОДИНИ 1,935 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Управа за капитална улагања АП Војводине започела је данас нови циклус финансирања капиталних пројеката на територији АП Војводине, објавивши шест јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, предшколског образовања и васпитања, развоја спорта и енергетске ефикасности. За финансирање и суфинансирање пројеката, обезбеђено је укупно 1.935.000.000,00 динара. За подршку локалним самоуправама на територији АП Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, обезбеђено је 770.000.000,00 динара. Реализацијом пројеката који се односе на изградњу нових саобраћајница, реконструкцију, санацију или ојачање постојећих, побољшава се безбедност свих учесника у саобраћају, сигурније одвијање саобраћаја, али и доприноси бољој локалној и регионалној повезаности. Локалним самоуправама је омогућено да на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштита вода, обезбеде средства неопходна за изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. За реализацију пројеката у овој области, обезбеђено је 298.000.000,00 динара. Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 520.000.000,00 динара за подршку пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, као и повећање запослености у Војводини. На овом конкурсу, локалне самоуправе биће у прилици да обезбеде средста за  реализацију пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката пословне инфраструктуре и туристичке инфраструктуре у јавној својини, укључујући и инфраструктуру која обезбеђује функционално интегрисање пословне и туристичке инфраструктуре у окружење. Укупно 240.000.000,00 динара  обезбеђено је за подршку пројектима у области развоја спорта. Средства која се додељују по овом јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације спортских објеката у јавној својини на територији АП Војводине, укључујући и школске спортске објекте. За пројекте унапређења и модернизације инфраструктуре која доприноси побољшању енергетске ефикасности, Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 38.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности. У циљу унапређења и модернизације инфраструктуре која доприноси повећању квалитета, ефикасности и релевантности система предшколског образовања и васпитања, Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 69.000.000,00 динара. Средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката предшколских установа. Сви јавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 19. јануара 2018. године године, до 16.00 часова. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацијама Управе за капитална улагања АП Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) и Покрајинске владе (http://www.vojvodina.gov.rs).

НА ПРОДАЈУ ИМОВИНА СОМБОРСКЕ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА

Стечајни управник сомборске Фабрике акумулатора (ФАС), Предраг Љубовић огласио је продају имовине овог стечајног дужника, а крајњи рок за достављање писмених понуда је 31. јануар. Продаја имовине биће организована у четири одвојене целине, а на списку се налазе некретнине и возила некадашњег југословенског гиганта за производњу акумулатора. Швајцарска компанија "Batagon International" званично је ставила печат на уговор о куповини имовине Фабрике акумулатора Сомбор половином децембра протекле године након вишемесецног преговарања. Највреднија некретнина која се продаје је пословни простор и гаража у старој касарни на Венцу Радомира Путника 1 у Сомбору, а процењена вредност износи 85.400 евра. На продају су и салаши који су били у власништву ФАС-а, а налазе се у насељу "Трепча". На добошу су, такође, и возила, радне и прикључне машине, а крајњи рок за достављање писмених понуда за учешће на тендеру је 31. јануар ове године. ФАС је половином децембра 2017. продат по цени од 7,35 милиона евра "Батагону", након што су Швајцарци на јавним надметањима за куповину имовине предузећа до тада шест пута поправљали понуде. Првобитно процењена вредност ФАС-а, била је 24,57 милиона евра. Новац на име неисплаћених зарада чека више од 800 бивших радника фабрике, а њихова потраживања, како се процењује, износе око 400 милиона динара. Стечај у Фабрици акумулатора отворен је пре више од две и по године, када су почели проблеми у Концерну "Фармаком МБ" чији је део била и сомборска фабрика. (Танјуг, РТВ)

ОД 01. ЈАНУАРА НОВЕ ЦЕНЕ ВРТИЋА У СОМБОРУ

Градско веће је, на 96. седници одржаној 27. децембра 2017. године, утврдило економске цене програма васпитања и образовања по детету у Предшколској установи „Вера Гуцуња“ у Сомбору. Економска цена целодневног боравка деце у јаслицама и обданишту износи 15.159,17 динара, целодневни боравак деце у припремно-предшколском програму износи 13.453,55, а деце у полудневном боравку 5.873,96 динара. Локална самоуправа плаћа 80, а родитељи 20 одсто наведеног износа економских цена. У односу на досадашње цене, износ који су плаћали родитељи ће се просечно, по програмима, увећати за 115,00 динара. Нове цене ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ПРЕПОРУЧИО РУКОВОДСТВИМА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ДА У ПЛАНОВЕ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ УКЉУЧЕ И ИСПЛАТУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА

Социјално-економски савет града Сомбора (СЕС), одржао је 9. седницу на којој се највише расправљало о исплати солидарне помоћи запосленима у сомборским јавним комуналним предузећима за 2017. годину, а у складу са закључком СЕС-а утврђеном на 5. седници, одржаној 15. маја 2017. године.Констатовано је да  закључак утврђен на петој седници, у којем се директорима ЈКП-ћа прелаже да са стручним службама предузму све потребне активности ради исплате солидарне помоћи запосленима, није реализован, те се констатује да солидарна помоћ запосленима у јавним комуналним предузећима за 2017. годину неће бити исплаћена. На 9. седници СЕС-а, одржаној 26. децембра 2017. године било је речи и о новом договору Владе и Синдиката у вези исплате солидарне помоћи за 2018. годину, регулисаним Анексом II Посебног колективног уговора за ЈКП на територији Републике Србије. У члану 1. Анекса се наводи: „Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства“. У Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналним делатностима потписаном 18. децембра 2017. године, наводи се и да „висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара без пореза и доприноса“. У складу са новпостигнутим договором Владе и Синдиката, СЕС града Сомбора препоручује надлежнима у ЈКП-ма  да у програме пословања за 2018. годину укључе и исплату солидарне помоћи запосленима у 2018. години и исте доставе надзорним одборима, а потом Градском већу и Скупштини града на даље одлучивање. На 9. седници Социјално-економски савет града Сомбора је усвојио и програм рада за 2018. годину. Седници СЕС-а, осим редовних чланова, присуствовали су и директори и представници синдиката сомборских јавних комуналних предузећа.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР КОМПАНИЈИ "БАТАГОН"

Швајцарска компанија Батагон Интернатионал и званично је ставила печат на уговор о куповини имовине Фабрике акумулатора Сомбор након вишемесечног преговарања. ФАС је продат по цени од 7,35 милиона евра, пише портал СОинфо. "Батагон" је на јавном надметању за куповину имовине ФАС-а, шест пута поправљао понуду за куповину некада највећег регионалног гиганта за производњу акумулатора. Одбор поверилаца ФАС-а је почетком децембра прихватио понуду швајцарског предузећа и одобрио стечајном управнику да поступак продаје сомборског ФАС-а приведе крају. - Изузетно сам задовољан што је уговор потписан. Још задовољнији ћу бити када фабрика почне да ради, јер далек је пут до тога, с обзиром на то какво је опште стање имовине. До сада није било проблема и претпостављам да ће Батагон испоштовати све, рекао је стечајни управник Предраг Љубовић за СОинфо. Како каже, рок за уплату 7,5 милиона евра је 15 дана од потписивања уговора, а према његовим речима, након уплате ће бити обављена примопредаја са пописом имовине. Говорећи о повериоцима, каже да ће намирење поверилаца бити слабо те да су трошкови самог стечаја високи. Део новца, пише портал, сигурно ће бити преусмерен ка Фонду солидарности који је радницима исплатио део заосталих плата из времена бившег власника, а да ли ће радницима бити исплаћена и преостала дуговања, знаће се на пролеће, кад буде "подвучена" постстечајна рачуница, пише СОинфо. Иначе, првобитно процењена вредност некадашњег сомборског гиганта, произвођача акумулатора је 24,57 милиона евра. Новац на име неисплаћених зарада чека више од 800 бивших радника фабрике, а њихова потраживања, како се процењује, износе око 400 милиона динара. Стечај у Фабрици акумулатора отворен је пре више од две и по године, када су почели проблеми у Концерну "Фармаком МБ" чији је део била и сомборска фабрика. (Б92)

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА У 2017. ГОДИНИ

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора у периоду јануар-септембар 2017. године, одборницима је поднео Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде. Дојић је навео да су приходи у првих девет месеци остварени у износу од 1.744.720.050,00 динара, те да су у структури текућих прихода најзаступљенији приходи од пореза који чине 67,76 одсто остварених текућих прихода, трансфери чине 20,34 одсто, а други приходи 11,9 одсто прихода. Дојић је навео да је Управа за капитална улагања АПВ, током 2017. године, одобрила значајна средства. За пројекат „Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић" одобрено је 41.305.955,62 динара, пројекат „Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово“, деоница 3 износ од 50.000.000,00 динара и за „Иинфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору“ 81.595.176,54 динара. Дојић је навео и да наведена средства до израде извештаја нису реализована, те да прилив средстава Управе за капитална улагања великим делом зависи од деловања републичкких органа и да локална самоуправа не може ажурније реаговати и утицати на њихову наплату. У истом периоду расходи буџета су извршени у износу од  1.635.669.193,00 динара и у односу на годишњи план остварени са 54,96 одсто. Према глобалној расподели извршених расхода, највише средстава реализовано је у комуналној области и то 504,6 милиона, следе области друштвених делатности и образовања са по 20,3 одсто реализације планираних средстава, у укупним расходима Градска управа, Градско веће, Скупштина града и Градски правобранилац учествују са 16,4 одсто, те расходи опште намене 7,5 одсто. Одборници су, без расправе, прихватили Извештај о извршењу Одлуке буџета града Сомбора за период јануаар-септембар 2017. Године. Након образложења Мирослава Ковачића, члана Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција, одборници су донели Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора. Одборници су донели и Стратешки план комуналне полиције града Сомбора за период 2018-2023. године и за вршиоца дужности директора СЦ „Соко“ именовали Душка Секулића.

ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР ПРИХВАТИО ШЕСТУ ПОНУДУ БАТАГОНА

Одбор поверилаца Фабрике акумулатора Сомбор (ФАС) у стечају, прихватио је на састанку одржаном 01. децембра 2017. године понуду швајцарске компаније "Батагон Интернатионал АГ" за куповину имовине предузећа, пише портал Соинфо. Заинтересовани купац је половином новембра упутио понуду од 7,35 милиона евра, коју је Одбор поверилаца, тесном већином, три према два, прихватио, и самим тим дао сагласност стечајном управнику да финализује поступак продаје некадашњег сомборског производног гиганта. - Купца ћу о одлуци Одбора поверилаца званично обавестити већ данас. Након тога, у складу са јавним позивом, компанија Батагон ће имати 15 дана да потпише уговор о куповини ФАС-а, а потом 15 дана да изврши плаћање, рекао је стечајни управника Фабрике акумулатора Сомбор Предраг Љубовић за Соинфо. Он је изјавио да је намера "Батагона" да што пре покрену производњу, а подсетио је и да су Швајцарци купили у Сомбору за 350.000 евра део предузећа "Тргосировина" које се бави отпадом. Представник "Батагона" Далибор Матић, пише портал, је приликом упућивања прве, од укупно шест понуда за куповину ФАС-а, изјавио да ће бити потребна велика улагања у фабрику, нову опрему, обуку људи и нови менаџузмент. - Само да се фабрика врати у првобитно стање потребна је инвестиција од милион евра, плус треба повећати технолошке капацитете и производњу. Мислим да би за почетак требало да се крене са 450 до 500 радника, а касније и до 800, колико их је било и раније, колико нам је познато, изјавио је Матић. Фабрика би првенствено производила за тржишта Русије, Немачке, Швајцарске, Италије и Француске, навео је раније Матић. Намера Батагона, каже, је да се сукцесивно решава проблем заштите животне средине, на шта их обавезује, каже, и швајцарски закон по коме се ћерке фирме у другим државама морају посветити заштити животне средине у земљама у којима послују. Батагон је на јавном надметању за куповину имовине ФАС прво понудио 3,5 милиона евра, да би потом понуде "поправиљали", а шесту, задњу понуду, подигли су на 7,35 милиона евра. Иначе, процењена вредност некадашњег сомборског гиганта, произвођача акумулатора је 24,57 милиона евра. Фабрика у којој су се производили акумулатори "Блацк хорсе" продаје се као правно лице што значи да купац наследује сва права која има Фабрика акумулатора, али без икаквих терета и обавеза. Новац на име неисплаћених зарада чека више од 800 бивших радника фабрике, а њихова потраживања износе око 400 милиона динара. Стечај у Фабрици акумулатора отворен је пре више од две и по године, када су почели проблеми у Концерну "Фармаком МБ" чији је део била и сомборска фабрика. (SEEbiz)

УТВРЂЕНЕ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА РАЧУНАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Градско веће је, на 92. седници донело решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину. За одређивање пореза на имовину на територији града Сомбора одређено је пет зона, јединствено за град и села. Зоне су одређене према комуналној опремљености, опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града и другим садржајима у граду, односно селима. Најопремљенија је прва зона и у овој зони, примера ради, просечна цена квадратног метра кућа за становање износи 45.189,00, а у петој зони 15.185,00 динара. Цена квадратног метра грађевинског земљишта у првој зони износи 1.500,00, у четвртој 460,00, а у петој зони 160,00 динара. Цена квадратног метра пољопривредног земљишта у трећој и четвртој зони износи 110,00, те у петој 76,00 динара (у првој и другој зони нема пољопривредног земљишта). Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

КОМИСИЈА ПРЕДЛОЖИЛА ДА СЕ СУФИНАНСИРА ДЕСЕТ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

По јавном позиву за расподелу средстава за суфинансирање програма удружења грађана која негују идентитет националних заједница достављено је 12 пројеката. Комисија за оцену програма (пројеката) удружења која негују идентитет националних заједница одбацила је два пројекта и то: Центра за едукацију и безбедност Сомбор и пројекат ХКУД „Владимир Назор“ – Сомбор јер не испуњавају пропозиције наведене у конкурсу. Комисија је предложила да се финансијски подржи 10 пројеката следећих удружења грађана: ХКД  „Владимир Назор“ – Станишић, УГ „Буњевачки медиа центар – Сомбор“, УГ „Урбани Шокци“ – Сомбор, Јеврејска општина – Сомбор, Друштво српско-руског пријатељства, УГ „Буњевачко коло“, ХУН „Герхард“, Асоцијација „Подунавље“, УГ „Бодрог“ – Бачки Моноштор“ и УГ „ВЕНЕ ВИДИ ВАЦИ“ – Станишић. На предложену листу одобрених пројеката удружења грађана имају право приговора у року од три дана од дана објављивања (листа је објављена 27. новембра 2017. године). Приговор се упућује Комисији путем Одељења за друштвене делатности, а подноси се у писаној форми поштом или се предаје лично у Градском услужном центру Градске управе града Сомбора (приземље „Жупаније“, шалтер 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор. Одлуку о приговору Комисија ће донети у року од 15 дана од дана пријема, утврдити коначни предлог расподеле средстава и упутити на даље одлучивање Градском већу. Предлог ранг листе одобрених пројеката УГ која чувају идентитет националних мањина можете погледати овде.

ИЗВРШИТЕЉИ ПОВЕЋАЛИ НАПЛАТУ ДУГОВАЊА СОМБОРСКИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Ангажовање извршитеља повећало је наплату дуговања сомборских комуналних предузећа. "Чистоћа" је на тај начин за три године наплатила око 33 милиона динара старог дуга, а "Енергана" је дуг за грејање настао током 12 година, наплатила продајом стана.

Опширније...

ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ, СРЕДСТВИМА ГРАДА СОМБОРА ЗАПОСЛЕНА 294 ЛИЦА

Сагледавајући мере активне политике запошљавања спроведене током 2017. године, Савет за запошљавање града Сомбора констатовао је да су,  у  оквиру програма које је реализовао и финансирао град, запослена 294 лица. За запошљавање незапослених лица из буџета града је издвојено 103.590.00,00 динара, а запошљавање је остварено путем финансирања програма самозапошљавања, новог запошљавања, стручне праксе, јавних радова у области старих заната, као и путем јавних радова преко јавних комуналних предузећа. Финансирани су и програми помоћи старим и непокретним лицима, те пољочуварска служба. Програми су реализовани уз техничку подршку сомборске филијале Националне службе за запошљавање. На састанку Савета за запошљавање, одржаном 17. новембра 2017. године, конципирани су и предлози који ће бити достављени надлежним органима. Предлози се односе на спровођење мера активне политике запошљавања током наредне године, а један од предлога јесте да се у буџету за 2018. годину, планира већи износ средстава за спровођење програма новог запошљавања.

АМЕРИЧКИ ГИГАНТ "ЕКСАЈД" ЗАИНТЕРЕСОВАН ЗА СОМБОРСКУ ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА

Један од највећих светских произвођача акумулатора и батерија за електрична возила, амерички "Ексајд" (Exide), заинтересован је за куповину Фабрике акумулатора Сомбор (ФАС), сазнаје портал СОинфо. Представник "Ексајда" демантовао је за тај портал наводе стечајног управника ФАС-а Предрага Љубовића, који је раније изјавио да се нико од осталих субјеката који су откупили документацију, није јављао, односно показао заинтересованост да се укључи у процес преузимања власништва над имовином ФАС-а. Недавно је швајцарска фирма "Батагон" дала шесту понуду за преузимање ФАС-а и подигла износ на 7,35 милиона евра. "Батагон" је на јавном надметању за куповину имовине ФАС најпре понудио 3,5 милиона евра, да би потом понуде "поправиљали" пет пута. Како пише сомборски портал, стечајни управник Предраг Љубовић је још 10. новембра званично обавештен о намери "Ексајда" да се укључи у преговоре за куповину имовине фабрике акумулатора из Сомбора. Како наводи портал, "Ексајд" намерава да уложи озбиљна средства у ремонт производних погона Фабрике акумулатора Сомбор, и како наводе, оствари максималну безбедност радника и уради неопходне еколошке захвате у фабричком кругу. На сајту америчке компаније пише да поред основног програма за све типове возила, производе и батерије за бродове, радне машине, индустрију и обновљиве изворе енергије, па чак и подморнице америчке морнарице. Компанија је основана 1888. године, послује на свим континентима у више од 80 земаља и запошљава више од 10.000 радника. Процењена вредност некадашњег сомборског гиганта, произвођача акумулатора је 24,57 милиона евра. Фабрика у којој су се производили акумулатори "Black horse" продаје се као правно лице што знаци да купац наследује сва права која има Фабрика акумулатора, али без икаквих терета и обавеза. Новац на име неисплаћених зарада чека више од 800 бивших радника фабрике, а њихова потраживања износе око 400 милиона динара. Фабрика акумулатора је празна седам месеци, када је из ње изашао и последњи закупац. Стечај у Фабрици акумулатора отворен је пре две и по године, када су почели проблеми у Концерну "Фармаком МБ" чији је део била и сомборска фабрика. Највећи повериоци су Светска банка, Комерцијална банка, Халкбанк и један инвестициони фонд и њима припада 80 одсто вредности фабрике. (Вечерње новости)

"БАТАГОН" ДАО НОВУ ПОНУДУ ЗА КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА!

Швајцарска компанија "Батагон" понудила је 7,35 милиона евра за куповину Фабрике акумулатора Сомбор (ФАС), пише портал СОинфо. Стечајни управник сомборског ФАС-а, Предраг Љубовић, каже за сомборски портал да је шеста понуда Батагона, како му је пренето из те компаније, и њихова последња понуда. - Овим завршавају преговоре. Моје мишљење да Фабрику треба продати, како би почела да ради, рекао је Љубовић. Наводи да је овог пута, "Батагон" дао рок за изјашњење Одбору поверилаца. Процес продаје имовине Фабрике акумулатора Сомбор започет је још крајем јула. Једини понуђач, швајцарска компанија, упутила је пет понуда до сада, међутим, по мишљењу Одбора поверилаца нису биле довољно квалитетне. Љубовић је за портал рекао да се и још увек нико од осталих субјеката који су откупили документацију није јављао, односно, показао заинтересованост да се укључи у процес преузимања власништва над имовином Фабрике акумулатора Сомбор. "Батагон" је на јавном надметању за куповину имовине ФАС најпре понудио 3,5 милиона евра, да би потом понуде "поправљали", а ову шесту понуду подигли су на 7,35 милиона евра. Иначе, процењена вредност некадашњег сомборског гиганта, произвођача акумулатора је 24,57 милиона евра. Фабрика у којој су се производили акумулатори "Black horse" продаје се као правно лице што значи да купца наслеђује сва права која има Фабрика акумулатора, али без икаквих терета и обавеза. Новац на име неисплаћених зарада чека више од 800 бивших радника фабрике, а њихова потраживања износе око 400 милиона динара. Фабрика акумулатора је празна седам месеци, када је из ње изашао и последњи закупац.  Стечај у Фабрици акумулатора отворен је пре две и по године, када су почели проблеми у Концерну "Фармаком МБ" чији је део била и сомборска фабрика. Највећи повериоци су Светска банка, Комерцијална банка, Халкбанк и један инвестициони фонд и њима припада 80 одсто вредности фабрике. (Танјуг)

ПОВЕРИОЦИ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА ОДБИЛИ ПОНУДУ БАТАГОНА! НЕДОВОЉНО И 7 МИЛИОНА ЕВРА

Одбор поверилаца Фабрике акумулатора Сомбор није прихватио последњу понуду компаније Батагон. Три члана одбора је било против, па понуда Батагона од 7 мил ЕУР није прихваћена, преноси СОинфо. - Понуђача ћу обавестити да понуда није прихваћена и изнећу им предлог за наставак поступка, уколико су заинтересовани, пренео је стечајни управник Предраг Љубовић. Он каже да за даље постоје три могућности и то да се наставе преговори са Батагоном, коме је још 19. октобра истекла банкарска гаранција, да се објави нови оглас или да се сачека најављени предлог Одбора поверилаца. Стечајни управник је на питање да ли постоји солуција да се и без новог јавног позива у поступак куповине укључе други субјекти, одговорио да се нико од преостала четири заинтересована правна лица, која су откупила документацију, није јавио у претходна три месеца. Љубовић је навео да би, уколико неко покаже интересовање, био спреман да започне преговоре, али да ће о свему, као и до сада, одлучивати Одбор поверилаца. Врло брзо биће дефинисани даљи кораци. Процес продаје имовине Фабрике акумулатора Сомбор започет је још крајем јула. Једини понуђач, швајцарска компанија Батагон Интернатионал АГ, упутио је чак пет понуда, међутим нису биле довољно квалитетне по мишљењу Одбора поверилаца. (екапија)

ДРЖАВНЕ АПОТЕКЕ У СОМБОРУ ИЗДАТЕ НА 15 ГОДИНА

У апотекама Апотекарске установе "Апотека Сомбор" пацијенти ће лекове на рецепт и друге фармацеутске производе узимати и куповати од Здравствене установе "Гален Пхарм" из Београда, која је закупила све апотеке. На јавној лицитацији учесвовала су три заинтересована закупца и то: ЗУ "Златни лав" Сомбор, ЗУ "Јанковић" Нови Сад и "Гален пхарм" из Београда. Цена је током лицитације увећана за чак милион динара, а најповољнију понуду за закуп свих 18 апотека у граду и сомборским селима дала је Здравствена установа "Гален Пхарм" из Београда. Почетна цена била је 364.113 динара, а излицитирана 1.200.000 динара. Та цена увећана је за 20 посто на име коришћења опреме у апотекама, па је укупна износ милион и 440.000 динара без ПДВ-а. Изненадила је ова цена и најповољнигег понуђача, али Сомбор им је стратешки важан. - Ми већ имамо апотеку у Апатину и Сомбору, узели смо у закуп и апотеке у Апатину које припадају Дому здравља тако да је нама ово стратешки важна позиција, каже Биљана Проковић, директорица Здравствене установе "Galen Pharm" Београд. Апотекарска установа "Апотека Сомбор" неће се гасити и наставиће да ради у објекту Централна апотека. Што се тиче запосленог фармацеутског кадра, њега је обавезан да преузме нови закупац. - Запослени који имају уговоре о раду у организационим јединицама које се издају прелазе на рад код новог послодавца. Тако да ће рад наставити сви здравствени радници–фармацеути и фармацеутски техничари, каже Десанка Витас, директорица Апотекарске установе "Апотека Сомбор". - Ми ћемо преузети све оно што смо обавезни по уговору, а ја сматрам да ће нама бити потребно и више од постојећег броја здравствених радника, каже Бојана Проковић. Објекти сомборске апотекарске усранове издати су на 15 година, Закупац има обавезу да се у том перуоду бави искључиво трговином фармацеутским производима. Нови закупац ЗУ "Гален Пхарм" најављује продужење радног времена апотека и повећање броја фармацеутског кадра. (РТВ)

НЕМАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ, ЈЕДИНИ ПОНУЂАЧ ЗА БОРЕЛИ

Немачко предузеће "Stumpp&Baier" једини је понуђач на завршеном јавном позиву за закуп погона ДП "Борели" у стечају, пише сомборски портал СОинфо. Како наводе, дугогодишњи партнер сомборског Борелија понудио је 3.000 евра месечно за закуп производног погона и ангажовање већег броја радника. Међутим, наводи портал, Одбор поверилаца Борелија још није прихватио ту понуду. Портал пише да се чланови одбора не појављују на састанцима, па радници, како кажу, оправдано сумњају да се ради о покушају манипулисања положајем и фаворизовања доскорашењег закупца "Дарфура" са којим је раскинут уговор јер, наводи сомборски портал, предузеће није испунило велики део својих обавезе. Како пише портал, "Дарфур" из Београда је раднике ускратио за једну и по плату, односно порезе и доприносе за зараде иако је на локалном конкурсу за запошљавање добио 3,6 милиона динара за радно агажовање 20 лица. Београдска фирма Дарфур која је у мају, са фабриком обуће "Борели" у стечају, потписала уговор о пословно-техничкој сарадњи, раскинула је уговор у септембру и прекинула производњу. Фирма "Борели" из Сомбора након распада Југославије постала је наследник фабрике "Борово" из Хрватске на овим просторима и била позната по производњи популарних боросана, квалитетне кожне обуће и стартас патика. Фабрика Борово настала је 1931. године али је први пут регистрована две године касније. Основао ју је Јан Бата, а име Борово фабрика је добила тек 1946. године, а златна ера ове фабрике обуће у Југославији била је осамдесетих година прошлог века. Тада је Борово запошљавало широм земље 23.000 људи, производило се 23 милиона пари обуће годишње, више од 580.000 комада ауто гума и још 12.500 тона гумено-техничке робе. После распада СФРЈ, Борово наставља да постоји у Хрватској, а 1997. фабрика обуће у Сомбору почиње да ради под именом Борели. (РТВ)

НЕМЦИ У ИГРИ, "ДАРФУР" ОДУСТАО ОД "БОРЕЛИЈА"

Одбор поверилаца Фабрике обуће „Борели” у стечају у Сомбору ове седмице треба да одлучи ко ће бити нови закупац погона фабрике. Како сазнајемо, на оглас се јавио немачки произвођач обуће који је својевремено пословно сарађивао с „Борелијем”.

Опширније...

СИНДИКАТ "СЛОГА" ТУЖИ БАНКЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ НАПЛАЋИВАЊА УСЛУГА КЛИЈЕНТИМА

Удружени синдикат Србије "Слога" саопштио је данас да преко својих правних заступника покрећу синхронизовану акцију утужења банака које послују у Србији и које су годинама незаконито клијентима наплаћивале услуге које у другим државама не могу ни да се замисле, а камо ли реализују. Банкарски сектор у Србији годинама, уз благослов државе и власти, а посебно ћутање Народне банке Србије потпуно неконтролисано стиче добит од разних провизија и накнада, и по том основу на терет клијената, осиромашених грађана годишње зарађује више милијарди динара, истиче Слога. Зато смо одлучили, додаје Слога, да свим својим члановима који користе или су користили банкарске услуге понудимо да туже банке и добију обештећење, будући да су оне од клијената незаконито узимале разне накнаде. Тај синдикат истиче да су банке незаконито наплаћивале за обраду кредита, праћење кредита, превремену отплату, коришћење платних картица и подизање готовине на банкомату друге банке, као и накнаде за издавање потврда и доставе писаних обавештења клијентима, иако су биле дужне да их издају и достављају клијентима без икакве надокнаде или провизије. Слога посебно указује на наплату осигурања код Националне корпорације за осигурање кредита (НКОСК) и оцењује да је то апсурд јер оно клијенте не осигурава, већ осигурава искључиво банку чија је дужност да их осигура што је уосталом недавно и доказано на суду. Више информација може се пронаћи на сајту синдиката "Слога".

СОМБОР ДОБИО 81 МИЛИОН ДИНАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Граду Сомбору додељена су бесповратна средства у износу од 81.595.176,54 динара за инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору. Локална самоуправа је право на бесповратна средства стекла учешћем на конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине, намењеном за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, као и локалног и регионалног развоја. Уговоре су представницима општина и градова уручили председник Покрајинске владе Игор Мировић и директор Управе за капитална улагања Недељко Ковачевић. Уговор за град Сомбор преузела је градоначелница Душанка Голубовић. Укупна вредност додељених средства, за 21 пројекат на нивоу Покрајине је 1.061.527.236,54 динара.

ЕНЕРГАНА УЛАЗИ У НОВУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ СА СТАРИМ ЦЕНАМА

Цене испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ неће се мењати, односно у предстојећој грејној сезони потрошња по киловат сату утрошене енергије без ПДВ-а износиће 5,930 дин, а фиксни део трошкова током 12 месеци износиће 31,66 дин/м2, такође без обрачунатог ПДВ-а, закључено је на 85. седници Градског већа, одржаној 02. октобра 2017. године.

СТРУЈА У СРБИЈИ ОД ЈУЧЕ СКУПЉА ЗА ДВА ОДСТО

Струја за домаћинства и мале купце у Србији од јуче је скупља у просеку за два одсто. Процењено је да ће се поскупљење струје од два одсто на просечног потрошача одразити увећањем месечног рачуна у износу од 68 динара. Према рачуници Министарства рударства и енергетике, Србија и после поскупљења остаје држава са убедљиво најнижом ценом електричне енергије у Европи, далеко испод цена у региону, јер је струја јефтинија 19 одсто него у Македонији, 20 одсто него у Албанији, 21 одсто него у БиХ, 31 одсто је нижа цена него у Црној Гори и 50 одсто него у Хрватској. У Србији 70.350 домаћинстава има помоћ у износу од бесплатних 120 до 250 киловатсати електричне енергије месечно, у зависности од броја чланова домаћинства. Министар рударства и енергетике Александар Антић је почетком септембра, кад је најавио поскупљење струје, рекао да је то још једна од мера у склопу пакета за реструктурирање ЕПС и дошла је из разговора са ММФ-ом. - Грађани ће то поскупљење видети на рачунима у новембру, казао је тада Антић.

БОРЕЛИ ТРАЖИ НОВОГ ЗАКУПЦА! ОБЈАВЉЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОИЗВОДНИХ КАПАЦИТЕТА

Агенција за лиценцирање стечајних управника објавила је оглас за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи о давању на коришћење производних капацитета фабрике обуће Борели из Сомбора у стечају. Како је наведено, понуђач је у обавези да на локацији стечајног дужника обавља процес производње, као и да ангажује у периоду од 3 месеца од дана потписивања уговора најмање 50 лица која су била запослена код правног претходника стечајног дужника на дан 15.3.2017. године. Уговор о пословно-техничкој сарадњи се закључује на одређено време до стицања услова за продају, сходно одлуци стечајног управника о начину и условима уновчења имовине. Понуде се достављају у затвореној коверти, а рок за предају је 12. октобар. Подсетимо, београдска фирма Дарфур која је у мају са фабриком обуће Борели у стечају потписала уговор о пословно-техничкој сарадњи, раскинула је уговор и прекинула производњу.

НЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА КУПОВИНУ СОМБОРСКЕ БЕТОЊЕРКЕ

Поступак продаје 75 одсто капитала предузећа Бетоњерка из Сомбора проглашен је неуспешним јер није стигла ниједна пријава, објавило је Министарство привреде Србије. Почетна цена била је 1,08 милиона евра. Бетоњерка се бави производњом бетона намењених грађевинарству и има 41 радника. То предузеће је 2007. године било продато бизнисмену Славиши Пурићу за 3,6 милиона евра, али је приватизација поништена 2008. године јер нови власник није испуњавао уговорене обавезе.

ТРОШКОВИ ПО ДОМАЋИНСТВУ У СРБИЈИ ВЕЋИ НЕГО ПРИХОДИ

Српско домаћинство је у другом кварталу 2017. године у просеку располагало месечним приходом у новцу и у натури у износу од 60.195 динара, док су просечни расходи за личну потрошњу износили 61.477 динара, саопштио је данас Републички завод за статистику.

Опширније...

СТИГЛА ТРЕЋА ПОНУДА ЗА ФАС

Швајцарска компанија Батагон трећи пут је упутила понуду за преузимање власништва над сомборском фабриком акумулатора и овог пута су понудили 5.050.000 евра. Како пише еКапија, позивајући се на сомборски портал СОинфо, нова понуда је упућена у уторак увече. - Нова понуда износи 5.050.000 евра. Упућена је у уторак увече, а ја сам се већ у среду током преподнева обратио Одбору поверилаца, каже стечајни управник Фабрике акумулатора Сомбор, Предраг Љубовић. Батагон Интернатионал АГ је на првом јавном надметању за куповину имовине ФАС наступио са понудом од 3,5 милиона евра, да би након одбијања те понуде од стране Одбора поверилаца почетком августа, други пут понуду "поправили" за милион евра, пише еКапија. Компанији Батагон је рок за трећу понуду истекао у среду, 23. августа у 12 часова.

РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА 15. АВГУСТ

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора, подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. август 2017. године рок за уплату треће рате обавеза по основу локалних јавних прихода на територији града Сомбора за 2017. годину. У обавештењу Одељења наводи се да се на неуплаћене обавезе обрачунава камата која ће заједно са основним дугом увећаним за 5% бити наплаћена у поступку принудне наплате дугованог пореза. Потребне информације обвезници могу добити  у Градском услужном центру, шалтер три (Сомбор, Трг цара Уроша 1, приземље зграде „Жупаније“), као и путем телефона број: 025/468 158  и  025/468 198.

ШВАЈЦАРЦИ ПОСЛАЛИ НОВУ ПОНУДУ ЗА СОМБОРСКУ ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА

Швајцарска компанија Батагон Интернатионал дала је нову, бољу понуду за куповину Фабрике акумулатора Сомбор (ФАС), преноси портал Соинфо. Како пише овај портал, Предраг Љубовић, стечајни управник ФАС-а, рекао је да друга, обавезујућа понуда компаније Батагон Интернатионал АГ износи 4,5 милиона евра, што је за милион евра више у односу на оно што су понудили претходни пут. Он је рекао за сомборски портал да ће се обратити Одбору поверилаца и предложити им продају имовине Фабрике акумулатора Сомбор, компанији Батагон. - Мислим да нема шта да се тактизира, јер је ова понуда озбиљан напредак у односу на претходну. Очекујем да ће Одбор поверилаца дати сагласност за продају, рекао је Љубовић за Соинфо. Процењена вредност ФАС-а, како подсећа сомборски портал, је 24,57 милиона евра. Иначе, Одбор поверилаца сомборске Фабрике акумулатора Сомбор у стечају није прихватио ранију понуду понуђача из Швајцарске од 3,5 милиона евра за куповину ове фабрике, с објашњењем да је та цена мања од половине процењене вредности. (Танјуг)

 

Још чланака...

 1. ПРОДАЈЕ СЕ СОМБОРСКА БЕТОЊЕРКА, ПОЧЕТНА ЦЕНА 1,1 МИЛИОН ЕВРА
 2. ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОДОВОДА БЕЗДАН – ЦАРИНА
 3. ЈУНСКИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У СОМБОРУ 40.024 ДИНАРА
 4. АКТЕР АФЕРЕ "КОФЕР" УКЉУЧЕН У КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 5. "ЕНЕРГАНА" ПРЕУЗЕЛА НА СЕБЕ УЛОГУ НОСИОЦА КРЕДИТА, "ВОДОКАНАЛ" И "ЧИСТОЋА" ЈЕМЦИ
 6. ЗА КУПОВИНУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ТРИ СТРАНЕ И ЈЕДНА ДОМАЋА КОМПАНИЈА
 7. ОГЛАШЕНА ТРЕЋА ПРОДАЈА ФАБРИКЕ АГРОПЕЛЕТА У ДОРОСЛОВУ
 8. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 9. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 10. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ "БОРЕЛИЈА"
 11. СЕС ПРИХВАТИО ИНФОРМАЦИЈУ О ИСПЛАТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ГРАДСКИМ ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 12. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ
 13. НОВА ШАНСА ЗА БОРЕЛИ! "ДАРФУР" ВРАЋА ОБУЋАРЕ И ПРОДАВЦЕ
 14. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА ПОДРЖАВА РАДНИКЕ АД „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
 15. СОМБОР ДОБИО 41,3 МИЛИОНА ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У МИЛЕТИЋУ
 16. У НАЈАВИ ПОСКУПЉЕЊЕ ГАСА ЗА 14,2%
 17. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
 18. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ О ФАС-у: ПРОДАЈА ЈЕДИНА ШАНСА
 19. КОМПАНИЈА "ПРОЏЕТИ" ЋЕ ГРАДИТИ ФАБРИКУ У СОМБОРУ
 20. НАЈНИЖА ПЛАТА У НОВОЈ СОМБОРСКОЈ ФАБРИЦИ, МИНИМАЛАЦ ПЛУС 20%
 21. ОТВАРА СЕ НОВА ФАБРИКА У СОМБОРУ! НОВИХ 1100 РАДНИХ МЕСТА
 22. УСВОЈЕН ГРАДСКИ БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
 23. НЕМА КУПАЦА ЗА ФАБРИКУ АКУМУЛАТОРА - БИВШИМ РАДНИЦИМА ПО ДЕВЕТ МИНИМАЛАЦА
 24. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ 20% МАЊА ОД РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА
 25. НОВИ УДАР НА КУЋНИ БУЏЕТ! СТИЖЕ НАМ ТАЛАС ПОСКУПЉЕЊА
 26. РАСПИСАН НОВИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА
 27. РАДЊЕ БОРЕЛИЈА У ЗАКУП, РОБА НА ПРОДАЈУ
 28. СОМБОРСКА "ПРЕХРАНА" НАКОН СЕДАМ ГОДИНА ИЗАШЛА ИЗ ЛИКВИДАЦИЈЕ
 29. "БОРЕЛИ" ПРОГЛАСИО БАНКРОТ!
 30. ПОРЕСКА УПРАВА НАЈАВИЛА ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ
 31. ОД СУТРА, СКУПЉЕ ПАРКИРАЊЕ У СОМБОРУ
 32. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ НИ БЛИЗУ РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА
 33. РЕБАЛАНС ГРАДСКОГ БУЏЕТА - ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
 34. СОМБОРСКА "ЗАСТАВА" ОТИШЛА У СТЕЧАЈ
 35. ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "РЕБРАЧА" ИДЕ НА ДОБОШ
 36. "БОРЕЛИ" ОТИШАО У СТЕЧАЈ
 37. ГРАДСКИ БУЏЕТ ТАЊИ ЗА МИЛИОН ЕВРА
 38. КОМПАНИЈА „Pretty Group“ ИЗ БАНГЛАДЕША ХОЋЕ ДА ОТВОРИ ПОГОН У СОМБОРУ
 39. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ
 40. ПОСКУПЕЛА ВОДА У ЧОНОПЉИ
 41. ОД ЈУЧЕ, ГАС ЗА ДОМАЋИНСТВО ЈЕФТИНИЈИ ЗА ШЕСТ ДИНАРА
 42. ПРОСЕЧНА АПРИЛСКА ПЛАТА У АПАТИНУ ГОТОВО ДУПЛО ВЕЋА ОД СОМБОРСКЕ
 43. УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2015.
 44. СОМБОР СВЕ ИНТЕРЕСАНТНИЈИ СЛОВЕНАЧКИМ ИНВЕСТИТОРИМА
 45. МАРТОВСКИ ПРОСЕК ПЛАТЕ У СОМБОРУ 36.908 ДИНАРА
 46. "СОМБОР-ГАС" - ОД АПРИЛА НОВЕ ЦЕНЕ ГАСА
 47. ОД ЈУЧЕ ПАРКИРАЊЕ У СОМБОРУ СКУПЉЕ ЗА 4,2 ОДСТО
 48. ГРАД ФИНАНСИЈСКИ ПОДРЖАО 27 ПРОГРАМА, ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
 49. ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА "КАПИТОЛ ПАРКА СОМБОР"
 50. СОМБОР ИНТЕРЕСАНТАН ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ СЛОВЕНАЧКЕ КОМПАНИЈЕ "СИЛИКО"
 51. ГРАДСКА УПРАВА УТВРДИЛА ЦЕНУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
 52. НСЗ ФИНАНСИРА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА
 53. РУПЕ У ГРАДСКОМ БУЏЕТУ ЋЕ СЕ КРПИТИ КРЕДИТОМ!
 54. ОПШТИНАРИ ПРЕЛОМИЛИ! "ВОДОКАНАЛ" УЗИМА КРЕДИТ ЗА СПАС "ЕНЕРГАНЕ"
 55. НЕМАЧКИ ГИГАНТ ОТВАРА ПОГОН У СОМБОРУ
 56. ИМОВИНА ПП "АЛЕКСА ШАНТИЋ" У ПОЛА ЦЕНЕ
 57. ЖИКА ГОЈКОВИЋ ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА СМАЊЕЊЕ ЦЕНА РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРА
 58. ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2016.
 59. ПРИЈАВЕ ЗА СУФИНАНИСРАЊЕ ПОТРЕБА У СПОРТУ ДО 18.ДЕЦЕМБРА
 60. ЗОРАН РАДОМАН: ВОЈВОЂАНИ ЋЕ У 2016. ГОДИНИ БИТИ ОШТЕЋЕНИ ЗА 40 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
 61. УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГРАДСКОГ БУЏЕТА - ИЗОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ЗЕМЉЕ!
 62. ПОЛИЦИЈИ ИСПЛАЋЕН ДЕО ЗАОСТАЛИХ ДУГОВАЊА ЗА ПРЕВОЗ
 63. ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА: 1.593.497.106 ДИНАРА
 64. САНИРАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У СОМБОРСКИМ СЕЛИМА КОШТАЛО ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА
 65. ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ 170.000.000 ДИНАРА
 66. НИЈЕ БИЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА КУПОВИНУ СЕВЕРТРАНСА
 67. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА
 68. 2.100.000 ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ СЕЦ-а И СОМБОРСКОГ ОМЛАДИНСКОГ БООМА
 69. ОД 1. ЈУЛА ЈОШ ЈЕДНО ПОЈЕФТИЊЕЊЕ ГАСА! ЗА КРАЈЊЕ КУПЦЕ ЦЕНЕ НИЖЕ ЗА 11,3%
 70. ГРАДСКИ ОЦИ КОЧЕ ИНВЕСТИЦИЈУ ВРЕДНУ 25 МИЛИОНА ЕВРА!
 71. ВЛАДА ОДЛУЧИЛА: ОД ПРВОГ АВГУСТА СТРУЈА СКУПЉА ЗА 12 ОДСТО!
 72. ДИВЉА ПРИВАТИЗАЦИЈА СОМБОРСКУ ПРИВРЕДУ ЗАВИЛА У ЦРНО
 73. ДРЖАВА ОГЛАСИЛА ПРОДАЈУ СЕВЕРТРАНСА И ГРАНИЧАРА
 74. ГРАД СОМБОР ИЗ БУЏЕТА ПОДЕЛИО 10 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА
 75. УГОВОРИ ЗА ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
 76. СТЕЧАЈ У ФАБРИЦИ АКУМУЛАТОРА СОМБОР
 77. "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ФЕРЕУ ЗА 7,95 МИЛИОНА ЕВРА
 78. РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2015“
 79. КЗМ СОМБОР - ЈОШ 842.650 ДИНАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА У СОМБОРУ!
 80. КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
 81. ШОКАНТНО! ДНЕВНИЦЕ ВОЗАЧА У СОМБОРСКОЈ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПРЕЛАЗЕ 100.000 ДИНАРА
 82. ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СОМБОРУ ЗА ФЕБРУАР 35.213 ДИНАРА
 83. ОБЈАВЉЕНА РАНГ ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИХ ПРОЈЕКАТА
 84. НЕНАД ЋЕЛИЋ: - "СЕВЕРТРАНС" ЈЕ СПРЕМАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ!
 85. РАСПОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ЗА СПОРТ

Ко је на мрежи: 110 гостију и нема пријављених чланова