ПОКРАЈИНА ОДОБРИЛА 10,6 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НОВО ИЗВОРИШТЕ У БЕЗДАНСКОЈ БАЊИ

У оквиру јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години, Покрајински секретаријат за здравство доделио је средства од 10.620.000,00 динар за реализацију пројекта Примењених хидрогеолошких истраживања на изворишту јодне бање у Бездану, за потребе Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Пројектом су предвиђени радови на формирању новог изворишта, у циљу захватања (експлоатације) изданских вода које се користе првенствено у терапеутске сврхе, а који подразумевају израду бунара до дубине од 340 метара. Према садржају балнеолошки активних компоненти, подземна вода која се захвата на предвиђеном терену припада категорији јодних лековитих вода. По истом пројекту предвиђени су и радови на ликвидацији старих бунара, у циљу заштите изворишта. За све неопходне радове Општа болница Сомбор је обезбедила комплетну пројектну документацију коју прате сва одобрена решења за експлоатацију подземних вода, на основу које је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 23. јануара 2018. године издао Решење за извођења примењених геолошких истраживања подземних вода на истражном простору број 5897. Последњих година примећено је осетно смањење издашности подземне воде самоизливом од његове израде 1967. године до данас. Реализацијом наведеног пројекта биће обезбеђена се даља, неометана експлоатација подземних јодних лековитих вода, без којих се не може одвијати даљи процес рада Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију, јер се исте користе првенствено у терапеутске сврхе.

    Ко је на мрежи: 46 гостију и нема пријављених чланова