РОК ЗА УПЛАТУ ЧЕТВРТЕ РАТЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА – 14. НОВЕМБАР

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да 14. новембра 2018. године доспева четврта рата по основу локалних јавних прихода на територији Града Сомбора за 2018. годину. Обвезницима који до наведеног дана, не уплате обавезе по основу локалних јавних прихода, обрачунава се законом прописана камата. У случају неблаговременог плаћања, по издавању опомене, неизмирена доспела дуговања (основни дуг и обрачуната камата), заједно са увећањем основног дуга за 5%, биће наплаћена у поступку принудне наплате дугованог пореза. За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 3 Градског услужног центра (зграда „Жупанија“) или на телефоне 025/468-203, 025/468-158  и 025/468-198.

    Ко је на мрежи: 73 гостију и нема пријављених чланова