ВИСОКЕ КАЗНЕ ЗА НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

За озакоњење нелегално изграђених објеката потребан је и Извештај о затеченом стању нелегално изграђеног објекта. Извештај могу сачинити само овлашћена привредна друштва и правна лица. Градска управа града Сомбора апелује на привредна друштва и друга правна лица да, за потребе поступка озакоњења нелегално изграђених објеката, сагласно одредбама Закона о озакоњењу објеката, приликом израде Извештаја о затеченом стању објекта уносе тачне податке, приказују стварно стање и степен завршености објекта. У супротном, подносиће се пријава за привредни преступ и иницијатива за покретање поступка за одузимање лиценце инжењерске коморе. Износ новчане казне за привредно друштво или друго правно лице које је у извештај о затеченом стању објекта унело нетачне податке креће се од 100.000 до 1.000.000 динара, а за одговорно лице у истима, новчана казна се креће од 100.000 до 200.000 динара. Поред новчане казне алтернативно је прописана и казна затвора за прекршај одговорног пројектанта, одговорног извођача радова, или предузетника, ако унесе нетачне податке у извештај, или не прикаже стварно стање и степен завршености објекта.

    Ко је на мрежи: 96 гостију и нема пријављених чланова