ЗА ПРВО ДЕТЕ ГРАД ДАЈЕ 30.000 ДИНАРА! НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ОД 60.000 ДИНАРА

У буџету града Сомбора ове године издвојено је 19 милиона динара за подршку рађању и родитељству. С обзиром на то да се од 1. јула прошле године примењује нови Закон о финансијској подршци породицама са децом, град Сомбор је донео одлуку да осим права на родитељски додатак за прворођено дете и права на поклон за прву бебу рођену у календарској години, ове године издвоји средства и за незапосле-не породиље, али и да финансира четврти покушај вантелесне оплодње паровима са територије града Сомбора.

Невена Росић, начелница Одељења за друштвене делатности, појаснила је на који начин родитељи и незапослене породиље могу остварити ова права и колики је износ финансијске помоћи града породицама са децом.

- Висину износа једнократне финансијске помоћи за незапослену породиљу и родитељског додатка за прворођено дете утврђује градоначелник решењем за сваку текућу буџетску годину, а у складу са Одлуком о буџету града. Висина права се утврђује у износу који је био утврђен у тренутку рођења детета. Решењем о одређивању износа права на родитељски додатак за прворођено дете и износа једнократне финансијске помоћи за незапослене породиље прописано је да се за родитељски додатак за прворођено дете, за децу која су рођена од 1. јануара 2019. године, исплаћује 30.000 динара, док ће се једнократна финансијска помоћ за незапослене породиље са пребивалиштем на територији града Сомбора, почев од 1. јануара 2019. године, исплаћивати у нето износу од 60.000 динара – објаснила је Невена Росић.

Град Сомбор неће исплаћивати додатак за друго и треће дете, јер је Законом о финансијској подршци породици са децом предвиђен родитељски додатак за друго дете у висини од 240.000 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате по 10.000 динара, а родитељски додатак за треће дете је 1.440.000 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 12.000 динара. Скупштина града Сомбора је донела Одлуку и о остваривању права на финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње и за ту намену је у буџету града опредељен износ од 3.000.000 динара.

У буџету града Сомбора опредељена су и средства за суфинансирање дела трошкова боравка деце у приватним вртићима у износу од 7.000.000 динара.

- Право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа), може да оствари родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ који има пребивалиште на територији града Сомбора и чије је дете уписано у приватну предшколску установу. Решењем Градског већа утврђена је економска цена као основ за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи 15.561,69 динара. Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце које финансира град Сомбор износи 80 %, а појединачно учешће корисника је 20 % од наведене економске цене – испричала је начелница Одељења за друшвене делатности.

    Ко је на мрежи: 43 гостију и нема пријављених чланова