КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је неколико конкурса за доделу средстава пољопривредним газдинствима на територији АП Војводине, у 2015. години и то:

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми - укупан  износ средстава за ове намене је 65.000.000,00 динара, минималан износ по пријавеи може бити 25.000,00, а максималан 1.500.000,00 динара. Рок за пријаву 30. септембар 2015. године.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете, укупна средства за расподелу износе 70.000.000,00 динара, рок за пријаве је 30. септембар 2015. године.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине, за ове намене опредељена су средства у укупном износу од 270.000.000,00 динара

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору - укупна средства за расподелу износе 60.000.000,00 динара, а рок за пријаве је 30.септембар 2015. године.

Конкурс за доделу средстава за набавку система за заштиту од временских непогода на територији Покрајине, а укупно опредељена средства за ове намене износе 270.000.000,00 динара. Рок  за пријаве је 30. септембар 2015. године

Конкурс за доделу подстицајних средстава за изградњу складишних капацитетаза чување пољопривредних производа – силоса, за расподелу укупно је намењено  50.000.000,00 динара, а рок за пријаве 30. септембар 2015. године.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације, за ове намене у буџету Покрајине опредељена су средства у износу од 343.000.000,00 динара, а рок за пријављивање на конкурс је 15. април 2015. године.

Оригиналне текстове конкурса можете видети на овом сајту у рубрици инфо пулт, у категорији конкурси/јавни позиви и на сајту Покрајинског секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs

    Ко је на мрежи: 72 гостију и нема пријављених чланова