СКУПШТИНА УСВОЈИЛА РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2015.

 

На 32. седници Скупштине града одборници су већином гласова прихватили информацију о извршеној екстерној ревизији Завршног рачучна буџета града за 2014. годину, те извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за 2015. годину, у периоду јануар – јун.

У првих шест месеци 2015. године, наведено је у извештају, остварени су приходи у износу од 941,1 милион динара, што је остварење од 35,22 одсто у односу на план, односно у односу на 2.672.000.000,00 динара колико је планирано за 2015. годину.  Највише прихода је остварено од пореза на имовину, потом од пореза на приходе од самосталне делатности и пореза на зараде. У првих шест месеци трансфери са виших нивоа власти остварени су са 49, 86 одсто у односу на средства планирана на годишњем нивоу.

У истом периоду извршени су расходи у износу од 973,5 милиона динара.

У образложењу  Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2015. годину, речено је да је  условљена распоредом износа ''суфицита'' утврђеног Одлуком о Завршном рачуну буџета града Сомбора за 2014. годину у износу од 138.949.707 динара. Овај „суфицит“ чине неутрошена наменска трансферна средства из буџета виших нивоа власти, средства донација од међународних организација, средства од издавања у закуп државног пољопривредног земљишта, средства од казни за саобраћајне прекршаје и нераспоређена средства пренета из претходне године. Осим тога, речено је, поједини буџетски корисници исказали су потребу за преструктурирањем апропријација у важећој Одлуци о буџету града за 2015. годину.

У образложењу је наведено и да је ребаланс потребан и због тога што је дошло до измене одређених закона и пратећих аката који утичу на функционисање и рад целокупног буџетском сектора.

Ребалансом се укупна средства буџета  дефинишу на нивоу, односно износу  од 2.653.260.532 динара, а процена остварења текућих прихода, без средстава трансфера износи 2.474.777.000 динара и представља смањење текућих прихода у износу од 188,2 милиона динара или 7,6 процентних поена у односу на приходе из првобитне Одлуке о буџету. Највећи ниво умањења претрпео је порез на зараде, јер је смањен број запослених.

После расправе ребаланс је усвојен већином гласова.

На 32. седници Скупштине града донета је и Одлука о доношењу плана детаљне регулације ромског насеља у Бачком Моноштору, Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП  за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“  и заштиту споменика културе Сомбор. Донета је и Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима општине Сомбор, као и решење о именовању Страхиње Шљукића за директора ЈКП „Водоканал“. На 32. седници, одржаној 17. септембра,  донете су и следеће одлуке: Одлука о комуналним делатностима на територији града, Одлука о петим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту,  решење о образовању Комисије за планове града, као и решење о формирању Савета за миграције града. Размотрен је и усвојен предлог решавања имовинско-правног предмета, те измене и допуне програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ и ЈКП  „Чистоћа“, за 2015. годину.

    Ко је на мрежи: 53 гостију и нема пријављених чланова