ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2016.

 

Чланови Градског већа су на 83. седници утврдили предлог Одлуке о буџету града за 2016. годину. Основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета одредило је Министарство финансија РС, према којима је основни индикатор за 2016. годину раст бруто друштвеног производа за 1,8 одсто.

На тој основи процењено је да ће обим прихода у 2016. години износити 2.727.000.000,00 динара.

На основу прихода извршена је и глобална расподела буџета. Највише средстава у буџету за 2016. годину опредељено је за  комуналну област (укључујући ЈП „Дирекцију за изградњу града Сомбора и месне заједнице) и то 1.143.000.000,00 динара. За образовање планиран је износ од 453 милиона, а за друштвене делатности 431 милион динара. Средства у износу од 389 милиона опредељена су за Градску управу, Извршни орган, Скупштину града и Градског јавног правобраниоца, док је за расходе опште намене опредељен износ од 331 милион динара.

- Пројекти од значаја за локалну самоуправу суфинансираће се у износу од 20 милиона динара у 2016. години, полазећи пре свега од њиховог карактера и опште корисности за ширу друштвену заједницу. Средства предвиђена на позицијама сталне и текуће буџетске резерве планирана су на законом дозвољеном нивоу. И  2016. године наставља се финансирање одређених категорија социјалног карактера олакшавајући на тај начин живот једног дела, углавном материјално најугроженијег становништва. Обезбедиће се  функционисање народне кухиње током целе године, сразмерно како у граду тако и у насељеним местима, исплата једнократне новчане помоћи корисницима услуга Центра за социјални рад, решавање стамбених потреба социјално угрожених лица, регресирање путних трошкова ђака средњих школа. Финанираће се и  једнократне накнаде за незапослене породиље и труднице, потребе инклузивног образовања, родитељски додатак за прворођено дете, помоћ и нега у кући, средства за реализцију ЛАП-а запошљавања града Сомбора – наведено је, осим осталог, у образуложењу Одлуке о буџдету града за 2016. годину.

План бруто буџета за 2016. годину је планиран у нешто већем износу, односно на нивоу од 2.913.873.000,00 динара. Бруто средства буџета обухватају приходе у износу од 2.727.000.000,00 динара и средства индиректних буџетских корисника предвиђена из осталих извора финансирања у износу од 186.873.000 динара.

- Крајње рационално и рестриктивно коришћење буџетских средстава  и примена строгих мера штедње обавезујуће је и за наредни период у свим областима буџетског финансирања. У условима ригорозног ограничења јавне потрошње мере економске политике Владе РС усмерене су ка рационализацији рада јавног сектора у локалним самоуправама – наведено је у образложењу предлога Одлуке о буџету града за 2016. годину. Одлука ће бити упућена на разматрање и усвајање одборницима Скупштине града Сомбора.  

На 83. седници Градског већа, одржаној 15. децембра,  утврђен је и предлог Одлуке о радном времену здравствених установа чији је оснивач Град, те предлог Одлуке о дозвољеној спратности за објекте у поступку озакоњења и о наведеним предлозима одлучиће одборници Скупштине града Сомбора.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 85 гостију и нема пријављених чланова