УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2015.

 

Градско веће града Сомбора, на 105. Седници, је утврдило Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2015. годину. Према наведеним подацима, у прошлој години остварени  су укупни приходи у износу од  2.213.905.181,00 динара, од чега су текући приходи  2.074.955.474 динара,  пренета средства из претходне године 138.949.707 динара.

У структури прихода највише учествује уступљени део пореза на зараде у износу 758,9 милиона динара, док је учешће прихода од пореза на имовину, наслеђе, земљиште и других пореза, остварено у износу од 434,9 милиона динара. Општи ненаменски трансфери остварени су у износу од 381,7 милиона  динара, а наменски у износу од   31.699.477,00  динара и представљају средства са строго одређеном наменом.

У прошлој години ниво остварених  расхода износио је  2.190.221.221,00 динара. Расходи  појединих корисника буџетских средстава су следећи: Градска управа (Одељења, службе и Градски јавни правобранилац) 283.343 милиона  динара,  Скупштине  града – 27.974  милиона динара,  Извршног органа – 44.760 милиона динара, месних  заједница  - 90.187  милиона динара. На социјалну заштиту грађана потрошено је 116.967. милиона  динара, област културе 180,734 милиона динара, основно образовање 190,468 милиона динара, а предшколско образовање 147,791 милиона динара. Расходи у комуналној области, укључујући и ЈП „Дирекцију за изградњу града Сомбора“ су износили  593,187 милиона динара.

О завршном рачуну буџета града за 2015. годину изјасниће се и Скупштина града.

Градско веће је усвојило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа и јавних комуналних предузећа на територији града Сомбора за период од 1. јануара до 31. марта 2016. године, те извештај о раду Предшколске установе „Вера Гуцуња“ за  2015. годину.

На 105. седници, одржаној 25. маја 2016. године, Градско веће је утврдило коначну ранг листу одобрених пројеката по градском конкурсу „Програми за децу 2016“ и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 99 гостију и нема пријављених чланова