СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ О ФАС-у: ПРОДАЈА ЈЕДИНА ШАНСА

 

Социјално-економски савет Града Сомбора, на 2. седници одржаној 16. јануара 2017. године, размотрио је актуелну ситуацију у Фабрици акумулатора Сомбор (ФАС).

На почетку седнице члановима Савета обратила се градоначелница Града Сомбора Душанка Голубовић која је, осим осталог, истакла да се од Социјално-економског савета очекује да даје квалитетне смернице у погледу решавања одређених економских питања.

Председавајући Савета, Радослав Прокић навео је да су на састанак позвани представници закупца ФАС-а и стечајни управник, али су се позиву одазвали само представници фирме „Дем Хелас“ д.о.о. из Београда која је закупила просторије Фабрике акумулатора.

Представници закупца говорили су о најави искључења електричне енергије због неизмирених рачуна и низу других нерешених питања на релацији закупац-стечајни управник.

На састанку је речено да је улога Савета саветодавна и да се не може бавити питањем искључења електричне енергије, што се решава плаћањем рачуна. Улога Савета је да води рачуна како о интересима запослених, тако и општем интересу Града.

Након исцрпне дискусије у којој су учествовали сви чланови Савета, закључено је да привремени закуп ФАС-а није решење за проблеме у овој фабрици, а посебно код друштвено неодговорних послодаваца. Савет је закључио и да је потребно да надлежне институције изврше потребна еколошка мерења у ФАС-у, те да се о резултатима обавесте све заинтересоване стране.

Закључено је и да је Фабрику акумулатора, у што краћем временском периоду, потребно продати  компанијама које се баве производњом акумулатора и које су на тржишту препознатљиве. Само таква продаја, закључено је, би омогућила инвестиције у нову опрему, обезбедила би поштовање прописа у области заштите животне средине и заштите на раду.

Испред локалне самоуправе, као чланови Савета, састанку су присуствовали: Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде, Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције и Горан Милић, члан Градског већа за област међународне сарадње и сарадње са републичким и покрајинским органима.

Стеван Шљукић и Томислав Бошњак, учествовали су у раду Савета као представници послодаваца, а Зоран Пурић и Антун Морбер, заступали су Савез самосталних синдиката Сомбор, односно УГС „Независност“.

    Ко је на мрежи: 62 гостију и нема пријављених чланова