ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Према Предлогу одлуке о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора за 2017. годину укупна средства буџета Града дефинисана су на нивоу од 3.171.452.587,00 динара. Процењује се да ће се текући приходи без трансфера остварити у износу од  2.975.985.000,00 динара, што представља увећање текућих прихода у односу на првобитну одлуку о буџету, за 299,9 милиона динара, односно 11,2 одсто. Наведена средства највећим делом усмерена су на улагања у комуналну инфраструктуру. У образложењу првог ребаланса буџета наведено је да је израда првог ребаланса условљена распоредом износа „суфицита“ у износу од 115.237.552,00  динара који је утврђен Одлуком о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2016. годину. Осим тога ребалансом се удовољило захтевима појединих буџетских корисника који су исказали потребу за преструктурирањем појединих буџетских ставки. Изради ребаланса се приступило и због тога што је дошло до измене одређених закона и пратећих аката који утичу на функционисање и рад целокупног буџетског сектора. Предлог одлуке о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора, Градско веће је утврдило на 69. седници одржаној 03. јула 2017. године и упутиће га  на разматрање и одлучивање Скупштини града Сомбора. Веће је утврдило и Предлог одлуке о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес и припреме грађанског буџета, тзв. партиципативно буџетирање, односно укључивање грађана у креирање буџета за 2018. годину. Чланови Већа прихватили су извештај о раду месних заједница на територији града Сомбора за 2016. годину и утврдили Предлог одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору града Сомбора за 2017. годину. Према новој рационализацији у јавном сектору на неодређено време максимално може бити ангажовано 1071 лице, што је за 62 запослена мање у односу на првобитну одлуку о максималном броју запослених. Веће је утврдило и Предлог одлуке о остваривању услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана Сомбора, а која  подразумева да се Граду Сомбору као оснивачу Апотеке Сомбор омогући да пословне просторије изда у закуп закупцима који обављају апотекарску делатност. Разлози за издавање у закуп просторија Апотеке Сомбор су проблеми у пословању. Прошлу годину Апотека је завршила са губитком од 6,5 милиона динара, а у прва три месеца 2017.  године исказан је губитак у износу од 2.800.000,00 динара, како би се спречили даљи губици које је град Сомбор као оснивач у обавези да покрива, утврђен је Предлог одлуке који ће Скупштини града бити упућен на одлучивање. На 69. седници прихваћен је предлог Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете проузроковане од стране напуштених животиња да се за вансудска поравнања са по 50.000,00 динара обештети девет малолетних лица, 36 лица ће добити накнаду у износу од 25.000,00 динара, док су два захтева за накнаду штете одбијена. Градско веће је утврдило Предлог правилника о финансирању и суфинансирању програма-пројеката удружења који су од јавног интереса за град Сомбор, одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 51 гостију и нема пријављених чланова