ИЗВРШИТЕЉИ ПОВЕЋАЛИ НАПЛАТУ ДУГОВАЊА СОМБОРСКИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

 

Ангажовање извршитеља повећало је наплату дуговања сомборских комуналних предузећа. "Чистоћа" је на тај начин за три године наплатила око 33 милиона динара старог дуга, а "Енергана" је дуг за грејање настао током 12 година, наплатила продајом стана.

Корисници даљинског система грејања дугују око 100 милиона динара. Део тих дуговања "Енергана" ће наплатити преко извршитеља код којих има више од 1.000 предмета. Како кажу и овог предузећа, ангажовање извршитеља поспешило је наплату и помогло да се наплате стара дуговања.

- Ми више ни један предмет немамо на суду, већ сва наша потраживања наплаћујемо путем извршитеља. Ми смо до сада за сваку сезону морали тужити посебно грађане који не плаћају, а извршитељи имају могућност да све то обједине у један дуг што значи да је наплата ефикаснија. Ми смо на овај начин наплатили нека своја потраживања која можда у редовном судском поступку не би могли. Не зато што су потраживања застарела, већ зато што се тужба морала подизати за сваку сезону. У случају ове продаје стана, тужбе за 12 сезона спојене су у једну, и дуг је био толики да се за његову наплату могао продати стан, каже вд директора ЈКП "Енаргана", Александар Чорак.

Извршитеље ангажује и Јавно момунално предузеће "Чистоћа" и у сваком тренутку код извршитеља је између 800 и 1.0000 предмета. На такав начин "Чистоћа" годишње наплати око 11 милиона динара старог дуга. Међутим наплата путем извршитеља вишеструко увећава дуговања нередовних платиша.

- Пре него што предмет предамо извршитељима ми шаљемо три пута опомену нашим корисницима и нудимо им могућност да дуг плате на 10 рада без камате, уз услов да редовно плаћају текуће обевезе. Уколико се дужници не одазову предмет уступамо извршитељима. Даћу један пример. Ако неко није рачуне плаћао 10 месеци тај, дуг је око 4.000 динара. Ми одмах извршитељу морамо платити предујам од 4.467 динара. Зарачунава се и затезна камата, па уколико дође до суда и трошкови судског поступка што на крају износи од 12.000 до 15.000 динара, и то за дуг који је био 4.000 динара, каже директор ЈКП "Чистоћа", Никола Пајић.

У "Чистоћи" и "Енергани" кажу да је лоше законско решење то што се извршитељима плаћају унапред њихови трошкови.

- Ако предујам извршитељима износи око 4.000 динара и ако је то 800 до 1.000 предмета, онда ми унапред ангажујемо око три милиона динара из својих средстава. Некада се предмети брзо заврше, а некада наплату треба чекати неколико година. Дакле, унапред плаћамо за нешто што не знамо ни када ни како ће се завршити, каже Пајић.

То је авансно плаћање, а по мени извршитељи не би требали добијати предујам, већ да се њихове услуге наплате када се поступак оконча. Мислим да би то помогло да њихов рад буде ефикаснији и бржи, каже Чорак и додаје да за дуг од 15.000 динара предујам извршитељима износи око 6.000 динара.

Предујам, односно трошкови извриштеља плаћају се унапред, а комунална предуузећа ће их наплатити од тужених странака. Када ће то бити, зависи од тога колико је потребано да се оконча принудна наплата. (РТВ)

    Ко је на мрежи: 59 гостију и нема пријављених чланова