СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ПРЕПОРУЧИО РУКОВОДСТВИМА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ДА У ПЛАНОВЕ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ УКЉУЧЕ И ИСПЛАТУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА

Социјално-економски савет града Сомбора (СЕС), одржао је 9. седницу на којој се највише расправљало о исплати солидарне помоћи запосленима у сомборским јавним комуналним предузећима за 2017. годину, а у складу са закључком СЕС-а утврђеном на 5. седници, одржаној 15. маја 2017. године.Констатовано је да  закључак утврђен на петој седници, у којем се директорима ЈКП-ћа прелаже да са стручним службама предузму све потребне активности ради исплате солидарне помоћи запосленима, није реализован, те се констатује да солидарна помоћ запосленима у јавним комуналним предузећима за 2017. годину неће бити исплаћена. На 9. седници СЕС-а, одржаној 26. децембра 2017. године било је речи и о новом договору Владе и Синдиката у вези исплате солидарне помоћи за 2018. годину, регулисаним Анексом II Посебног колективног уговора за ЈКП на територији Републике Србије. У члану 1. Анекса се наводи: „Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства“. У Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналним делатностима потписаном 18. децембра 2017. године, наводи се и да „висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара без пореза и доприноса“. У складу са новпостигнутим договором Владе и Синдиката, СЕС града Сомбора препоручује надлежнима у ЈКП-ма  да у програме пословања за 2018. годину укључе и исплату солидарне помоћи запосленима у 2018. години и исте доставе надзорним одборима, а потом Градском већу и Скупштини града на даље одлучивање. На 9. седници Социјално-економски савет града Сомбора је усвојио и програм рада за 2018. годину. Седници СЕС-а, осим редовних чланова, присуствовали су и директори и представници синдиката сомборских јавних комуналних предузећа.

    Ко је на мрежи: 89 гостију и нема пријављених чланова