САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА СОМБОРА: 18 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Савет за запошљавање града Сомбора, на трећој седници одржаној 31. јануара 2018. године, усвојио је Пословник о раду Савета и Локални акциони план (ЛАП) за запошљавање за 2018. годину. Локалним акционим планом за запошљавање Савет је утврдио приоритете и мере активне политике запошљавања на територији града Сомбора, као и програме за реализацију ЛАП-а за запошљавање ради повећања запослености. ЛАП-ом за 2018. годину планирани су следећи програми: јавни радови у сеоским подручјима  у трајању до четири месеца, самозапошљавање незапослених лица доделом субвенција ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, програми субвенционисања незапослених лица из категорије теже запошљивих лица и програм стручне праксе ради стручног оспособљавања незапослених лица за самосталан рад у струци. За спровођење наведених програма и мера активне политике запошљавања у буџету града Сомбора за 2018. годину планиран је износ од 17.800.000,00 динара, а град ће конкурисати и за додатна средства  код надлежног министарства и покрајинског секретаријата. Национална служба за запошљавање - филијала Сомбор, обавестила је чланове Савета да је покренут поступак за повраћај средстава од фирме „DARFUR BORELI“ доо Сомбор, Сомбор. Ова фирма није испоштовала обавезе регулисане уговором о додели средстава на име субвенције послодавцима ради запошљавања незапослених лица, из категорије теже запошљивих, на новоотвореним радним местима. Средства за наведене намене издвојена су из буџета града Сомбора.

    Ко је на мрежи: 93 гостију и нема пријављених чланова