БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СОМБОРА НА УВИДУ ДО 17. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

Избори за председника Републике Србије расписани су за 02. април 2017. године и тим поводом део бирачког списка за подручје Града Сомбора изложен је грађанима на увид до 17. марта 2017. године. Увид у бирачки списак могуће је остварити сваког радног дана у времену од 17.30 до 15.00 часова, а 17. марта 2017. године до 24.00 часа. Део бирачког списка излаже се на тај начин, што се путем рачунарске опреме у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1., у канцеларији број 2., уношењем јединственог матичног броја грађанина, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Грађани са територије града Сомбора да почев од 03.03.2017. до 17.03.2017. године могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1.,  канцеларија број 2., у времену од 7.30 до 15.00 часова сваког радног дана и дана 17.03.2017. године до 24.00 часа. Уз захтеве се прилажу потребни докази. Малолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији града Сомбора, могу до 29.03.2017. године до 24.00 часа  тражити упис у бирачки списак за подручје града, ако до дана избора, односно на сам дан избора тј. 02.04.2017. године стекну пунолетство. Захтев за упис у бирачки списак подноси се  у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1., канцеларија број 2. Најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка тј. до 11.03.2017. године, грађани  могу Градској управи града Сомбора  поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. У истом року, односно, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка тј. до 11.03.2017. године, грађани Градској управи града Сомбора могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству. Интерно расељена лица имају право на упис у бирачки списак према месту у коме су пријављени са тим статусом и могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку. Ово право се може остварити  до 17.03.2017. године, у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1.,  канцеларија број 2., у времену од 7.30 до 15.00 часова сваког радног дана и дана 17.03.2017. године до 24.00 часа. Уз захтеве се прилажу потребни докази. Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћења и потребни докази. Од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора тј. до 29.03.2017. године, бирача у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије. Захтев за упис се подноси непосредно Министарству или преко Градске управе града Сомбора.

    Ко је на мрежи: 45 гостију и нема пријављених чланова