„БОРЕЛИ“ РАСПРОДАЈЕ ИМОВИНУ! У ПОНУДИ ВОЗИЛА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛ, КАЛУПИ И УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ
„БОРЕЛИ“ РАСПРОДАЈЕ ИМОВИНУ! У ПОНУДИ ВОЗИЛА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛ, КАЛУПИ И УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ

Компанија „Борели“ у стечају понудила је на продају 29 уметничких слика међу којима су и радови Ескаваља, Стојкова, Миће Поповића и Булата, а укупна процењена вредност ове колекције је 1,1 милион динара, објављено је данас.

Тек после откупа продајне документације, потенцијални купци биће у прилици да се увере у квалитет понуђених слика.

Уметничке слике продају се методом непосредне погодбе, а крајњи рок за достављање понуда је 30. октобар.

Поред слика, продаје се и репроматеријал: кожа, доњи делови обуће, ситан материјал, узорци, лепило процењене вредности 12.845.566,00 динара, калупи од пластике и метала вредни 1.209.239,00, као и ножеви и уређаји за сечење коже процењене вредности 7.603.481,00 динара.

Од возила у понуди су теретно возило Застава New Turbo Rival 2011. годиште и Пежо Партнер 1,9D 1999. годиште а процењена вредност је 456.848,00 динара.

Право учешћа у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара (износ се увећава за припадајући ПДВ). Профактура се може преузети на адреси ДП „Борели“ у стечају, Сомбор, сваког радног дана у периоду од 10 до 13 часова, најкасније до 23.10.2019. године, уз претходну најаву поверенику стечајног управника. Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 13 часова а најкасније 7 дана пре заказане продаје, односнно до 23.10.2019. (уз претходну најаву поверенику стечајног управника). Комплетан оглас са детаљима можете погледати ОВДЕ.