БУДУЋЕ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДА У СОМБОРУ, БЕЗ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
БУДУЋЕ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДА У СОМБОРУ, БЕЗ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
  • Категорија:Друштво

Сомбор добио средства за изградњу регионалног центра за управљање отпадом. Кроз рециклажу део компонената ће бити искоришћен, а остатак депонован.

Град Сомбор добио је од Министарства заштите животне средине 40.560.000 динара за суфинансирање пројекта изградње система управљања отпадом. Према речима Мирослава Ковачића, члана Градског већа за комуналну делатност и инвестиције Сомбора, реализација пројекта ће почети у септембру расписивањем јавне набавке за пројектно-техничку документацију.

  • Подручје које ће покривати Центар за управљање отпадом на регионалној депонији Ранчево, на периферији града, су Град Сомбор, општине Апатин, Оцаци и Кула, те Општина Бач, и то са количином генерисаног комуналног отпада од око 60.000 тона годишње, каже Ковачић.

Он додаје да је крајњи циљ третмана комуналног отпада у овом центру за прераду, искоришћавање употребљивих компонената и на крају безбедно и трајно одлагање преосталог дела отпада на депонију.

  • Сав мешовити комунални отпад ће се прво механички разврстати, затим ће се издвојити секундарне сировине, а након тога ће се обављати биолошки третман преосталог отпада, каже наш саговорник. Ковачић додаје да ће се део продавати као секундарна сировина, нешто ће се употребљавати као материјал за рекултивацију, док ће се део отпада користити као алтернативно гориво.

Како кажу у ЈКП „Чистоћа“, на градску депонију недељно се одлаже 502 тоне, односно, годишње просечно 26.140 тона комуналног отпада. У ову количину није урачунато смеће које се сакупи током акције „Месец чистоће“, од санације дивљих депонија, као и безопасан идустријски и други отпад који се периодично генерише на територији града.

БЕЗ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  • Постројење за прераду отпада у Регионалном центру радиће на такав начин, да ће сав отпад који се обради имати најмањи могући утицај на животну средину, појашњава Ковачић. (Вечерње новости)