ДВА МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАБАВКУ КОНТЕЈНЕРА, 750.000 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА
ДВА МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАБАВКУ КОНТЕЈНЕРА, 750.000 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА

На јучерашњој, 182. седници Градског већа града Сомбора, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић, градски већници су размотрили и одлучили о 10 тачака дневног реда.

Између осталог, на дневном реду су се нашли и Давање сагласности на посебан финансијски Програм коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2019. годину и Предлог јавног позива за доделу средстава за делатност старих и уметничких заната са седиштем на територији Града Сомбора за финансирање пројектних активности.

За Програм коришћења средстава из буџета Града Сомбора за ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2019. годину Градско веће одобрило је додатна средства којим ће се унапредити активности везане за санацију мањих дивљих депонија у 15 насељених места која припадају граду Сомбору. Планирано је да се набави додатна количина контејнера од пет м3 и да се они распореде у сва насељена места и да се празне два пута недељно, континуирано током целе године. Тиме би се побољшао квалитет услуга и смањио би се број дивљих депонија. За спровођење ових активности обезбеђена су средства за набавку и израду додатног броја контејнера и то у износу до 2.000.000,00 динара.

Како су производи старих и уметничких заната и домаће радиности, који настају у Сомбору одавно препознатљив и вредан сомборски бренд, Град Сомбор ће расписати Јавни позив за доделу средстава за делатност старих и уметничких заната са седиштем на територији Града Сомбора за финанисирање пројектних активности са циљем да се унапреде и развију стари и уметнички занати. Укупна опредељена средства којима ће Град Сомбор финансирати пројектних активности износе 750.000,00 динара.

На 182. седници градски већници су размотрили и низ других питања из делокруга свог рада.