ГРАД ПРИМА ПРЕДЛОГЕ ЗА ДОДЕЛУ „ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ“
ГРАД ПРИМА ПРЕДЛОГЕ ЗА ДОДЕЛУ „ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ“
  • Категорија:Друштво

Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде расписала је јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора.

Предлоге за доделу Октобарске награде могу поднети физичка и правна лица, а рок за достављање предлога је 20. септембар 2019. године.

„Октобарска награда“ додељује се појединцу као признање за резултате у вишегодишњем раду од значаја за Град Сомбор.

Образложени предлози у затвореним ковертама достављају се лично у Услужном центру Градске управе града Сомбора, или путем поште на адресу: Трг Цара Уроша 1. Одељење за душтвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, са назнаком „Предлог за Октобарску награду-не отварати“.

„Октобарска награда“ Града Сомбора додељује се поводом дана обележавања ослобођења Града од фашистичке окупације 21. октобра.

Оригинални Јавни позив за доделу „Октобарске награде“ Града Сомбора доступан је овде.