ГРАД РАСПИСАО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДВА ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА
ГРАД РАСПИСАО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДВА ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА
  • Категорија:Друштво

Локални антикорупцијски форум града Сомбора расписао је конкурс за избор два члана.

Услови за чланство које заинтересовано лице мора да испуњава су: да има место пребивалишта на територији града Сомбора; да није осуђивано или да се не води судски поступак за дела која се односе на корупцију; да није функционер у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције; да својим досадашњим деловањем/функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције; да није носилац неке функције у политичкој странци; да није носилац функције у институцијама и/или предузећима, организацијама и медијима на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа или су исте директни корисници локалног/републичког буџета; и да није запослено у институцијама и/или предузећима, установама, институцијама и организацијама који су директни корисници локалног/републичког буџета.

Јавни конкурс за избор два члана Локалног антикорупцијског форума града Сомбора отворен је 6. марта 2020. године и траје наредних 15 дана.

Текст конкурса и начин пријаве можете да погледате овде.