ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРОМЕНИЛЕ  РЕЗУЛТАТЕ АНАЛИЗА
ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРОМЕНИЛЕ РЕЗУЛТАТЕ АНАЛИЗА
  • Категорија:Друштво

Сомборска вода у потпуности исправна за пиће! Из сомборског Завода за јавно здравље кажу да је и даље забрана воде за пиће на снази у Стапару, Дорослову, Гакову, Растини, Риђици, Колуту, Алекси Шантићу и Бачком Моноштору.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ објавио је извештај о здравственој исправности воде за пиће јавних водовода и водних објеката у Србији на основу испитивања спроведених 2018. године. Према том извештају, сомборски водовод био је један од пет у Војводини у којима је потврђена микробиолошка неисправност. Како се наводи у извешају Института „Батут“, проценат микробиолошке неисправности у сомборском водоводу прошле године био је 19,6 и највиши у Војводини, а други на територији целе Србије. Тим поводом из сомборског Завода за јавно здравље, који врши контролу воде за пиће у граду и насељеним местима, објаснили су на који начин је Институт „Батут“ дошао до оваквих резултата и нагласили да је сомборска вода у потпуности исправна за пиће и да грађани Сомбора могу слободно да је користе за све потребе.

СТАБИЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

  • Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” сачињава годишњи извештај о здравственој исправности воде за пиће јавних водовода на основу података које добија од регионалних завода за јавно здравље основаних за одређену триторију, у овом случају ЗЗЈЗ Сомбор, која врши систематску контролу јавног водоснабдевања на територији града Сомбора и приградских насеља тј. јавног водоснабдевања на територији целог Западнобачког округа за који је основан. Контрола јавног водоснабдевања врши се узорковањем воде из водоводне мреже са 60 узорака месечно у граду Сомбору. Узорци се узимају и анализирају у лабораторији ЗЗЈЗ Сомбор, а врши се хемијска и микробиолошка анализа у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Узорци воде узимају се из водоводне мреже на контролним тачкама које се налазе на приступачним местима у јавним објектима. Приказивање резултата анализа за прошлу годину урађено је другачијом методологијом и у укупан број неодговарајућих анализа ушли су и резултати поновљених анализа са места која су показала да је кућна инсталација стара и дотрајала. Оваква места морају се санирати и вода довести до квалитета захтеваног Правилником (крај водоводне мреже у Прихватном центру у Шикари, старе водоводне мреже у Музичкој школи и Гимназији „Вељко Петровић“ у Сомбору). Улазак овог броја анализа променио је статистичку слику и довео до податка да је укупан број микробиолошки неодговарајућих узорака висок, што је изазвало реакцију јавности. Водећи узрок микробиолошке неисправности је био повећан број аеробних мезофилних бактерија, које нису патогене бактерије. О реалној ситуацији говори и податак да је епидемиолошка ситуација стабилна и да није било регистрованих хидричних епидемија на териотрији града Сомбора и околине (подаци Центра за епидемиологију и превенцију заразних болести ЗЗЈЗ Сомбор), тако да грађани Сомбора могу слободно да користе воду за пиће из градског водовода Сомбора, као и за све хигијенске потребе – објасниле су др Јелена Зелић, спец. хигијене, начелник Центра за хигијену и хуману екологију ЗЗЈЗ Сомбор, и прим. мр сци. мед. др Драгослава Чубрило, специјалиста хигијене и в.д. директора ЗЗЈЗ Сомбор.

Јавно комунално предузеће „Водоканал“ такође врши анализу воде и то у неколико нивоа. Први ниво контроле су свакодневне анализе воде у интерној (погонској) лабораторији на изворишту кроз анализу сирове воде (захваћене из бунара), затим воде након процеса аерације, седиментације, након филтрације и пречишћене дезинфиковане воде. Лабораторија на изворишту је опремљена савременим апаратима за одређивање физичко-хемијских параметара и микробиолошких показатеља на којима ради стручно особље. Други ниво контроле су екстерне контроле физичко-хемијских и микробиолошких параметара које спроводи Завод за јавно здравље Сомбор у оквиру основних анализа А обима и у оквиру периодичних (проширених) прегледа Б обима. Анализе А обима се узимају сваки месец на 60 пунктова и обухватају сирову и пречишћену воду на изворишту и различите пунктове на дистрибутивној мрежи, који покривају све делове града. Периодични Б прегледи воде за пиће се узимају 2 пута у току године на укупно 20 пунктова.

ДОБАР КВАЛИТЕТ ЈЕ ИМПЕРАТИВ

  • Наша обавеза је да у систем пустимо исправну воду и то контролишемо на дефинисаним пунктовима у граду, док је за квалитет од водомера преко унутрашњих инсталација до точећих места одговоран власник објекта. Уколико дође до неисправности на одређеном пункту, стручне службе одмах приступају испирању, дезинфекцији и поновном узорковању. ЈКП „Водоканал“ свакодневно ради на унапређењу система водоснабдевања, а добар квалитет воде за пиће је за нас увек био и остаће императив – рекла је Јас-мина Бобић, директорка ЈКП „Водоканал“.

Према анализама ЗЗЈЗ квалитет воде у дистрибутивној мрежи по физичко хемијским параметрима је исправан. Повремени изоловани случајеви одсту-пања микробилошких параметара јављају се најчешће услед присуства аеробних мезофилних бактерија у мањем броју које не угрожавају здравље, а могу да се јаве услед дужег стајања воде у цевима. Наш закон је веома ригорозан па их дозвољава 10, док се у ЕУ дозвољава 100 у јединици запремине. Такође, њихово присуство може бити узрокавано слабим протоком воде унутар самог објекта, старим инсталацијама у објекту и неадекватним одржавањем.

  • Како би се решио проблем квалитетног снабдевања водом за пиће свих становника на територији града, ЈКП „Водоканал“ је од 2006. године кренуо у дугорочно планирање водоснабевања града и свих насељених места. Урађен је генерални пројекат водоснабдевања на територији општине Сомбор, којим је усвојено решење да се са изворишта воде у Сомбору и Бездану снабдевају водом за пиће сва насељена места. Из средстава „КфВ банке” и Фонда за капитална улагања АПВ Војводине изграђена је 2014. године нова Фабрика воде на ЦСВ„Јарош“ капацитета 200 л/с, а након тога је реконструисана и стара Фабрика воде капацитета од 200 л/с, као и потисно дистрибутивна станица капацитета 400 л/с. Комплетан нови систем прераде и дистрибуције воде на ЦСВ „Јарош“ у Сомбору је пуштен у рад 2017. године – рекла је Јасмина Бобић.

Према њеним речима, из кредита „КфВ Банке” су изграђени и магистрални доводници воде од ЦСВ „Јарош“ до насељених места Чонопље, Кљајићева и Светозара Милетића. Након завршетка нове Фабрике воде обезбеђено је снабдевање Чонопље и Кљајићева хигијенски исправном водом за пиће.

  • У Светозару Милетићу је 2019. године завршена изградња резервоара и бустер станице, коју су финансирале Управа за капитална улагања АПВ и град Сомбор, а на коју ће се ове године прикључити насељено место Светозар Милетић. Тиме су створени услови и за наставак изградње доводника воде до насељених места Станишић, Риђица и Алекса Шантић. Завршени су и доводници воде до насељених места Стапар и Дорослово, који су финансирани од стране „КфВ банке”, Управе за капитална улагања АПВ Војводине, града Сомбора и ЈКП „Водоканал“. Тренутно се ради на реконструкцији водоводне мреже у Дорослову, што се финсансира од стране Управе за капитална улагања АПВ. Завршетком исте, као и планираном изградњом резервоара и бустер станице у Стапару, омогућиће се квалитено снабдевање водом за пиће и ова два насељена места. Израђени су и главни пројекти водоснабдевања за Алекса Шантић, Риђицу и Телечку – нагласила је директорка ЈКП „Водоканал“.

ЗАБРАНА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У СЕЛИМА

Из сомборског Завода за јавно здравље кажу да је и даље забрана воде за пиће на снази у Стапару, Дорослову, Гакову, Растини, Риђици, Колуту, Алекси Шантићу и Бачком Моноштору због повећаног садржаја арсена, који се у овим водама налази у концентрацијама преко МДК (максимално дозвољена концентрација).

  • Да би се поправило водоснабдевање у Сомбору потребно је и даље радити на одржавању водоводне мреже, а сами грађани треба да одржавају водоводне инсталације у својим кућама и становима, и да спрече стагнацију воде у водовод-ној мрежи, јер стагнација воде доводи до стварања биофилма на унутрашњости водоводних инсталација и развојубактерија. Наглашавамо да је ЗЗЈЗ Сомбор у сталном контакту са ЈКП „Водоканал”, као и са Санитарном инспекцијом, те да се сва питања око јавног водоснабдевања решавају тимски – рекли су у Заводу за јавно здравље Сомбор.