ИЗВЕШТАЈ СА 181. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА
ИЗВЕШТАЈ СА 181. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА
  • Категорија:Друштво

Јуче је одржана 181. седница Градског већа, којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић. Градски већници су расправили и одлучили о четрнаест тачака дневног реда међу којима су биле Извештај о извршењу Одлуке о Буџету града Сомбора за 2019. годину, за период јануар-септембар, предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о пружању услуга правне помоћи у граду Сомбору, динамика повлачења средстава Буџета града Сомбора у последњем кварталу 2019. године као и предлог Решења о утврђивању просечних цена метра квадратног одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Града Сомбора.

На основу Закона о порезу на имовину локална самоуправа, односно Град Сомбор је дужан да утврди просечну цену непокретности за наредну годину на основу просечне цене која се рачуна на основу остварених цена у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра претходне године.

Одељење локалне пореске администрације је донело предлог Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину кроз седам зона на територији Града Сомбора.

Одељење за финансије је у сарадњи са осталим одељењима Градске управе града Сомбора сачинило Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за 2019. Годину, за период јануар-септембар, који су чланови градског већа једногласно усвојили.

Према овом извештају текући приходи буџета града су у посматраном периоду остврени у износу од 2.120.047.886 динара, док су укупни приходи у периоду јануар-септембар 2019. Године остварени у апсолутном износу од 2.152.736.667 динара. Укупни буџетски расходи (сви извори) извршени су у износу од 2.033.296.165 динара.

Сагледавајући наведене износе остврених прихода и примања и извршених расхода у периоду јануар-септембар 2019. Године можемо закључити да је ликвидност КРТ-а била на задовољавајућем нивоу и да иста није била угрожена, што значи да су све функције корисника очуване, а обавезе преузете Одлуком о буџету за текућу годину сервисиране.