КОЛЧЕЊЕ УЗУРПИРАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА У БАЧКОМ МОНОШТОРУ, СТАПАРУ И ДОРОСЛОВУ
КОЛЧЕЊЕ УЗУРПИРАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА У БАЧКОМ МОНОШТОРУ, СТАПАРУ И ДОРОСЛОВУ
  • Категорија:Друштво

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора издало је саопштења за јавност о колчењу атарских путева у Бачком Моноштору, Стапару и Дорослову.

У Бачком Моноштору дат је налог за колчење – омеђавање атарског пута број катастарске парцеле 7265 у к.о. Бачки Моноштор, 18.09.2019. године са почетком у 10 часова.

У Стапару дат је налог за колчење – омеђавање атарског пута број катастарске парцеле 3521, 3161, 3172, 3173, 3174,3199, 3200 и 3280 у к.о. Стапар, 19.09.2019. године са почетком у 10 часова.

У Дорослову дат је налог за колчење – омеђавање атарског пута број катастарске парцеле 2987, 3575 и 3603 у к.о. Дорослово, 20.09.2019. године са почетком у 10 часова.

У случају неповољних временских услова, колчење ће се одложити за један од наредних дана када временски услови то дозволе, о чему ће сви власници парцела са леве и десне стране атарских путева где ће се вршити колчење бити благовремено обавештени.

Колчење ће извршити фирма „Топ гео“ Београд.

Оригинална саопштења са скицама атарских путева и списковима власника парцела можете погледати ОВДЕ.