КОМПЛЕТАН РАСПОРЕД ОВОГОДИШЊЕ АКЦИЈЕ „МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“ У СОМБОРУ
КОМПЛЕТАН РАСПОРЕД ОВОГОДИШЊЕ АКЦИЈЕ „МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“ У СОМБОРУ

Овогодишња акција „Месец чистоће“ почиње у понедељак, 04. маја и трајаће до 04. јуна 2020. године. У оквиру ове акције, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ односи сав отпад који Сомборци изнесу испред својих објекта (грађевински, кабасти отпад, гране, вишак комуналног отпада итд.). Акцијом је обухваћено 310 улица, а грађани су дужни да свој отпад одложе на јавну површину испред својих објеката, тако да механизација и радници ЈКП „Чистоћа“ могу несметано да му приступе.

Забрањено је да се отпад одлаже у одводне канале, поред далековода и у непосредној близини саобраћајница. Корисници отпад могу да одложе најраније 48 часова пре датума одређеног у распреду за сакупљање и одвожење истог. Несавесни корисници који се евентуално не буду придржавали ове мере и отпад буду износили раније, биће санкционисани од стране Комуналне инспекције града Сомбора.

У оквиру „Месеца чистоће“ комунално предузеће отпад одвози бесплатно, а током акције ће се извршити и санирање дивљих депонија које се налазе у улицама из распореда.

Комплетан распоред овогодишње акције „Месец чистоће“ можете погледати ОВДЕ.