МАШИНА ВРЕДНА ПОЛА МИЛИОНА ЕВРА СТИГЛА У ШУМСКО ГАЗДИНСТВО СОМБОР
МАШИНА ВРЕДНА ПОЛА МИЛИОНА ЕВРА СТИГЛА У ШУМСКО ГАЗДИНСТВО СОМБОР
  • Категорија:Друштво

Шумско газдинство Сомбор постало је богатије за једну од најсавременијих машина у области шумарства, а примопредаји Харвестера “John Deere” 1470 G вредног 490,620,00 евра без ПДВ-а, присуствовали су директор ЈП „Војводинашуме“, Роланд Кокаи, као и извршни директор за коришћење шума, механизацију и безбедност на раду, Милан Сучевић.

Приликом обраћања представницима медија, директор ЈП „Војводинашуме“ је истакао:

„Харвестер представља најсавременију мултифункционалну машину за сечу и израду дрвних сортимената и куповина истог значи да ЈП „Војводинашуме“ прати корак у развоју технологије према свим светским стандардима. У прилог овој констатацији, стоји, да је ово пети харвстер у систему ЈП „Војводинашуме“, али и први у Шумском газдинству „Сомбор“. Издвојена су значајна сопствена финансијска средства за куповину ове, али и свих других савремених машина које су у власништву ЈП „Војводинашуме“, што показује респектабилну ликвидност предузећа уз јасну стратешку опредељеност ка развоју и унапређењу производних процеса у шумарству“.

  • Имамо недостатак радне снаге у Војводини, а посебно је карактеристично за сомборско газдинство које покрива Западнобачки и Севернобачки округ. На тај изазов смо покушали да одговоримо куповином мултифункционалног уређаја који сече шуму и ради дрвни асортиман. Харвестер мења рад 15 секача на дневном нивоу, изјавио је Кокаи. Он је додао да поред сече, ЈП „Војводинашуме“ интезивно ради и на пошумљавању.
  • Сеча шума и израда дрвних асортимената се дешава у складу са тренутачним цивилизацијским окружењем и у складу са природом. То треба нагласити јер јавност има погрешан став према томе да шумарска делатност углавном само сече шуме, а непошумљава. То није тачно, ми смо у обавези да колико хектара исечемо толико и пошумимо. То је проста репродукција.

О самом значају набавке за Шумско газдинство Сомбор говорио је заступник огранка, Срђан Пеурача.

„Са овим Харвестером годишње ћемо успети да посечемо између 35 и 40.000 кубика дрвета, што би значило да ћемо годишње обнављати око 300 хектара шума меких лишћара. Овакав интензитет омогућава нам континуитет у раду, како нама, тако и нашим купцима“. На дневном нивоу обради од 200 до 300 кубних метара дрва, а на годишњем обори до 50.000 стабала.

Претходно поменути развој технологије подразумева да ће ЈП „Вјводинашуме“ додатно унапредити производњу, односно да ће дрво, као еколошки најприхватљивији материјал и/или гориво, испоручивати свим заинтересованим странама у договореним количинама, поштујући претходно утврђену динамику и рокове. Примера ради, харвестер замењује рад 15 секача у току дана, што је посебно важно у времену када је дефицит ове врсте радне снаге изражен, као што је то случај сада.

Сеча и израда дрвних сортимената представља важан и неодвојив део интегралног газдовања и обнове шума. При томе, посебно је значајно да се све сече обнове шума спроведу благовремено и свеобухватно како би шуме, као добро од општег интереса биле одрживо коришћене, обнављане и неговане са циљем унапређења општег стања истих. Императив и обавеза ЈП „Војводинашуме“ јесте трајност газдовања шумама уз задовољење економских, еколошких и социјалних критеријума. Управо куповина Харвестера омогућава да се сече обнове спроводе неколико пута ефикасније у готово потпуно контролисаним условима. При томе, сва три претходно поменута критеријума (економски, еколошки и социјални) се испуњавају и то кроз: економски већу ефикасност, еколошки оправдан процес и социјално одговорно пословање – релаксирањем тешког физичког рада који подразумева високе ризике по здравље људи.