НСЗ: У ЗАПАДНОБАЧКОМ ОКРУГУ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОВИМА ЗАПОШЉАВАЊА ПОСАО ДОБИЛА 241 ОСОБА
НСЗ: У ЗАПАДНОБАЧКОМ ОКРУГУ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОВИМА ЗАПОШЉАВАЊА ПОСАО ДОБИЛА 241 ОСОБА

Према подацима Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, захваљујућу Локалним акционим плановима запошљавања 241 особа из Западнобачког округа је добила посао.

Ову годину обележила је веома успешна сарадња Националне службе за запошљавање и локалних самоуправа Западнобачког управног округа. Издвајањем средстава из локалних буџета и удруживањем са средствима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и уз техничку подршку Националне службе за запошљавање 241 незапослена особа у округу је добила посао.

Све три општине Западнобачког округа и град Сомбор учествовали су на Јавном позиву за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања.

НСЗ Сомбор је објавила да је град Сомбор је из свог буџета издвојио 6,85 милиона динара, а Одлуком Министарства овим средствима је придодато још 4,45 милиона динара, што је омогућило запошљавање 38 незапослених који припадају категорији теже запошљивих, на новоотвореним радним местима и запошљавање 27 особа које су регистровале сопствене делатности.

Из буџета општине Апатин за програме активних мера издвојена су два милиона динара, а Одлуком Министарства за рад додато је још 1,6 милиона динара. Релизацијом ових програма у Апатину је девет незапослених особа добило посао кроз програме самозапошљавања и исто толико кроз програме доделе субвенције за запошљавање на новоотвореним радним.

Општина Оџаци је из локалног буџета издвојила 6,6 милиона динара, а Одлуком Министарства за рад овим средствима је придружено још 6,3 милиона динара чиме је кроз програме јавних радова на територији општине Оџаци омогућено запошљавање 38 особа са евиденције незапослених. Такође, 11 особа је запослено уз доделу субвенција за запошљавање теже запошљивих категорија на новоотвореним радним местима, а своје запослење је решило и 9 незапослених уз коришћење субвенције за самозапошљавање, регистровањем нових делатности. Општина Оџаци је део ових средстава усмерила и на програм стручног усавршавања лица која никада нису радила у струци, тако да је 5 младих људи укључено у стручно усавршавање за рад на пословима за која су се образовала.

Општина Кула је из локалног буџета издвојила 3 милиона динара и удружила са 2,4 милиона Одлуком Министарства за рад, борачка и социјална питања чиме су се стекли услови за доделу субвенција за самозапошљавање за 26 особа са евиденције незапослених особа које су покренуле сопствену делатност.

Локалне самоуправе су биле активне и у програмима локалних самоуправа уз техничку подршку Националне службе. Овим активностима, значајним издвајањем средстава из локалних буџета, на јавним радовима је ангажована 61 особа, од тога 30 у Сомбору и 31 незапослена особа у Кули. Споразумом о техничкој сарадњи са општином Оџаци омогућио је запошљавање 8 незапослених кроз програме субвенционисаног запошљавања теже запошљивих категорија на новоотвореним радним местима.