ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 29, ЗБОГ ШИРЕЊА ФАБРИКЕ „EBM PAPST“ д.о.о
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 29, ЗБОГ ШИРЕЊА ФАБРИКЕ „EBM PAPST“ д.о.о
  • Категорија:Друштво

Чланови градског већа града Сомбора су на 173. седници којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, једногласно усвојили Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Блока 29 у Сомбору, те ће се о овој тачки дневног реда расправљати по хитном поступку на наредној седници Скупштине града Сомбора.

Наиме, због проширења комплекса електронске индустрије инвеститора „EBM PAPST“ д.о.о. Сомбор, Коњовићева 78, неопходно је да се у што краћем року размотри и донесе Одлука о изради предметног Плана детаљне регулације. Разлог за доношење ове Одлуке се огледа у потреби да се преиспита обухват радне зоне и правила градње у радној зони дате Генералним планом за парцеле у Блоку 29, како би се задовољиле потребе ширења индустрије.

Простор обухваћен границом плана лоциран је у северном делу града и обухвата простор источно од Коњовићеве улице, западно од улице Мите Калића и северно од улице Војислава Бакића, све до комплекса „Застава специјални аутомобили“.

На 173. седници Градског већа, већници су размотрили и усвојили још пет тачака дневног реда из делокруга свог рада међу којима је и Предлог за предузимање активности за израду пројектне документације за изградњу атарских путева на територији града.