ПОДАЦИ О ПРЕНОСУ ВЛАСНИШТВА НЕПОКРЕТНОСТИ МОГУ БИТИ ДОСТАВЉЕНИ И ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
ПОДАЦИ О ПРЕНОСУ ВЛАСНИШТВА НЕПОКРЕТНОСТИ МОГУ БИТИ ДОСТАВЉЕНИ И ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
  • Категорија:Друштво

Успостављањем јединственог управног места у Граду Сомбору, грађанима је омогућено да приликом подношења пореске пријаве пореза на имовину физичких лица (ППИ-2), сви подаци о преносу власништва истовремено буду достављени и јавним комуналним предузећима – пружаоцима услуга од општег интереса на територији Града Сомбора (ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Енергана“, ЈКП „Водовод“ Бездан).

Да би се наведено могло реализовати, потребно је само да грађани на шалтеру 3 и 4 Услужног центра Градске управе града Сомбора (зграда „Жупанија“) потпишу изјаву којом ће дати сагласност да локална пореска администрација достави даље потребне податке јавним комуналним предузећима.

На овај начин власник непокретности не мора посебно да пријављује промену власништва на непокретности свим јавним комуналним предузећима чије комуналне услуге користи, већ се подаци везани за непокретност (наслеђе, поклон, купопродаја) у овим предузећима ажурирају без доласка новог власника.

Град Сомбор већ годинама има најједноставнији облик јединственог управног места – Услужни центар, односно јединствени шалтер (one-stop-shop) где се на једном месту примају сви захтеви странака који се решавају у управи, сa циљем да Градска управа постане бољи сервис и да пружи бољу и квалитетнију услугу грађанима.

Такође, у наредном периоду Град Сомбор ће наставити да спроводи активности за дефинисање јединствених управних места, а уједно ће се изводити радови на адаптацији и проширењу постојећег Услужног центра који ће бити професионалан и модеран сервис грађана.