ПОСЛОДАВЦИ, ПРИЈАВИТЕ ЗАПОСЛЕНЕ ЗА ОБУКУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ И ПОМОЗИТЕ МАЛОМ РАДЕТУ
ПОСЛОДАВЦИ, ПРИЈАВИТЕ ЗАПОСЛЕНЕ ЗА ОБУКУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ И ПОМОЗИТЕ МАЛОМ РАДЕТУ
  • Категорија:Друштво

Имајући у виду Закон о безбедности и здравља на раду, који је објављен у Службеном гласнику РС број 109/16, од 30.12.2016 године и Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који су обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања за пружање прве помоћи, Црвени крст Сомбор позива послодавце, уколико до сада нису испунили ову законску обаввезу, да то учините у периоду од 13 до 16. августа 2019. године. Сви послодавци који у овом периоду пријаве своје запослене да заврше обуку у трајању од 6 часова и уплате износ од 1.522,80 динара (са ПДВ-ом) по запосленом – колико износи цена обуке, осим што ће испунити своју законску обавезу, помоћи ће и породици Пеурача у лечењу њиховог сина.

Наиме, Црвени крст Сомбор ће целокупан износ примљен од обуке из прве помоћи за запослене у поменутом периоду, преусмерити за лечење нашег суграђанина Радета Пеураче. Обука ће бити организована по формирању група, а послодавци своје запослене могу пријавите путем мејла sombor@redcross.org.rs или телефоном 025/431-430.