ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА СОМБОРА: СВЕ ВИШЕ ТУЖБЕНИХ ЗАХТЕВА ЗБОГ УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА СОМБОРА: СВЕ ВИШЕ ТУЖБЕНИХ ЗАХТЕВА ЗБОГ УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА
  • Категорија:Друштво

У просеку скоро сваког дана на адресу града Сомбора стигне једна тужба због уједа паса луталица. Према извештају о раду Правобранилаштва града Сомбора за 2018. годину, који је усвојен на седници Скупштине града, 297 грађана поднело је тужбу и захтевало накнаду штете јер их је напаствовао пас на улици. Број тужбених захтева је у порасту, па је већи и износ одштете коју исплаћује град.

  • У 2017. години укупан износ исплаћен из буџета града по основу накнаде штете од уједа паса луталица износио је 32.300.201,87 динара, а у 2018. по овом основу исплаћено је укупно 47.951.614,77 динара – каже Ирина Бурка Парчетић, правобранилац града Сомбора.

Правобранилаштво града Сомбора је устројено као посебан орган града који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса града Сомбора. Укупан број предмета запримљених у Правобранилаштву у 2018. години је 668, а у фази решавања је и знатан број предмета из претходних година.

„Број предмета у раду из године у годину се повећава. Веома мали број поступака се правоснажно оконча у једној години, па број текућих предмета стално расте јер се новозапримљени предмети додају на оне који су у раду, а трају и по неколико година”, наводи се као један од закључака у извештају о раду Правобранилаштва града Сомбора за 2018. годину.
Осим што прима тужбе, Правобранилаштво је овлашћено и да покреће поступке, па је тако тужен одређени број дужника.

  • Највећи дужници према граду су углавном физичка и правна лица која дугују по основу закупнине пословних простора. Неки од ових поступака су у току по тужби града Сомбора, а неки су окончани и у току је поступак извршења. Велики дужници према граду су и правна лица над којима су покренути стечајни поступци који трају по неколико година. У свим овим поступцима град је пријавио своја потраживања која му увек буду призната од стечајног управника или повереника кога именује Агенција за лиценцирање стечајних управника. Поступци које покреће град Сомбор пред судовима су поступци ради исплате, утврђења, предаје поседа, а према управним органима поступци експропријације, уписа права својине и слично.

Поступци стечаја су поступци који трају најдуже од свих поступака који су тренутно у току пред судовима, па самим тим време и успешност наплате признатих потраживања по овом основу су неизвесни – појаснила је Ирина Бурка Парчетић. (Сомборске новине)

Овај чланак има један коментар

  1. jelena tinska

    ma nije valjda pa napravite no kill azil ne ostavljajte svoje pse…i to nisu lutalice to su napusteni psi…sterilisite ih cipujte ih.

Коментари су онемогућени.