РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „ВЕНАЦ“ И „РИЂИЦА“
РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „ВЕНАЦ“ И „РИЂИЦА“

Заменик председника Скупштине града Сомбора на основу члана 28. Одлуке о месним заједницама на територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ број 2/2010, 11/2011 и 27/2016) расписао је изборе за чланове Савета МЗ „Венац“ у Сомбору и за чланове Савета МЗ „Риђица“ у Риђици. Избори у ове две Месне заједнице биће одржани 28.07.2019. године, а рокови за извршење изборних радњи теку од 14.06.2019. године. Изборе за чланове Савета у ове две месне заједнице спровешће Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница коју је именовала Скупштина града Сомбора на 34. седници одржаној 10.06.2019. године.