РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КАНАЛА КОД БАЧКОГ МОНОШТОРА! ИЗВАЂЕНО 60.000 КУБИКА МУЉА
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КАНАЛА КОД БАЧКОГ МОНОШТОРА! ИЗВАЂЕНО 60.000 КУБИКА МУЉА
  • Категорија:Друштво

ЈВП „Воде Војводине“ започело је у другој половни јула месеца ревитализацију Дунавца код Бачког Моноштора, у циљу побољшања проточности овог дела Хидро Система Дунав-Тиса-Дунав, који припада Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“. До краја октобра из овог водотока извађено је нешто више од 60.000 кубних метара муља.

Дунавац код Бачког Моноштора споредни је крак канала Пригревица-Бездан, дугачак око 2,3 километра. С обзиром да не припада главном току ХС ДТД, деценијама уназад није измуљиван, што је условило и готово потпуно зачепљење овог крака канала.

Измуљење се обавља уз помоћ пловног багера – рефулера, а у складу са условима које је прописао покрајински Завод за заштиту природе. Очекује се да ће се захваљујући овим радовима успоставити проточност Дунавца код Бачког Моноштора, што ће имати позитиван утицај на екосистем на овом делу Хидро Система Дунав-Тиса-Дунав и Специјалног резервата природе „Горње подунавље“.