РОК ЗА УПЛАТУ ДРУГЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 15. МАЈ
РОК ЗА УПЛАТУ ДРУГЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 15. МАЈ

Одељење локалне пореске администрације Градске управе Града Сомбора подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је рок за уплату друге рате по основу пореза на имовину и других локалних јавних прихода за 2020. годину 15. мај 2020. године.

Редовним и благовременим измиривањем пореских обавеза, обвезници не подлежу обрачуну и наплати законом прописане камате због кашњења уплата, стоји у допису Градске управе.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда „Жупаније“) или на телефоне 025/468-158, 025/468-149.