ШЕСТ ЕКИПА ИНСПЕКЦИЈЕ ВРШИ ПОЈАЧАНУ КОНТРОЛУ ПРИМЕНA МЕРА У СОМБОРУ
ШЕСТ ЕКИПА ИНСПЕКЦИЈЕ ВРШИ ПОЈАЧАНУ КОНТРОЛУ ПРИМЕНA МЕРА У СОМБОРУ
  • Категорија:Друштво

Поступајући по Наредби Штаба за ванредне ситуације града, комунална инспекција и комунална полиција града Сомбора врше појачану контролу примене донетих мера у циљу спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 на територији града Сомбора. На терену је шест екипа инспекцијских служби градске управе града Сомбора са по две особe, које врше појачан надзор у сарадњи са Полицијском управом Сомбор.

До данас је извршена контрола примене мера од стране угоститељских, трговинских и занатских објеката, банака и јавних установа. Такође, врши се појачана контрола и забране окупљања на отвореном простору-паркови, дечија игралишта, рекреациона игралишта, скејт парк, фитнес мобилијара и слично. До сада је извршена контрола више од 250 објеката и површине јавне намене у граду Сомбору. Из Градске управе напомињу да употреба јавних места на отвореном простору није забрањена, већ се окупљање на истима сагласно Наредби Министра здравља ограничава са бројем лица (највише 10 лица), с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 метар, односно на свака 4 квадратна метра може бити присутно једно лице.

„Истичемо да је сада све на личној одговорности појединца. Многи су се опустили више него што би требало, иако Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 стално напомиње да је вирус ту, да је присутан и да морају да се примењују превентивне мере које су свима познате (носите маску, држите дистанцу, будите одговорни)“, кажу из Градске управе за СомборЊуз.

Приликом контроле код већег броја послодаваца утврђено је да угоститељску делатност у простору баште на отвореном не обављају уз примену превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, прописаних чл. 6. став 2. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“,бр. 66/20,93/,20,94/20 и 100/20): организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра и обавезна употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених – за пружање услуга на отвореном. О затеченом стању на терену обавештена је санитарна иснпекција, у чијој надлежности је предузимање мера и санкционисање у складу са позитивним прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести. Рад санитарне инспекције је под ингеренцијом Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље.

Приоритет у контроли површина јавне намене су најфреквентија дечија игралишта у граду Сомбору и то: игралишта на Селенчи, игралишта у Шикари, игралиште на Апатинском путу, а потом ће бити контролисана и сва остала игралишта у граду Сомбору, а по потреби на основу информација Месне заједнице и у насељеним местима. Ова активност је првенствено превентивног карактера, која је усмерена на подстицање поштовања прописаних мера у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19.

У наредном периоду активности на појачаној контроли наведених објеката и површина спроводиће се и у другим насељеним местима.

„Потребно је да се свако од нас понаша као друштвено одговорна особа, како би смо зауставили ширење вируса и изашли из ситуације која нас је задесила са што мање штетних последица. Од кључне важности је лична одговорност појединца. Подсећамо да је коронавирус и даље међу нама. Шири се капљично – кад се неко накашље, кине или гласно говори. Зато је важно да носимо заштитну маску и држимо међусобно растојање од 1,5 односно 2 метра, и да се придржавамо забране окупљања на јавним местиома у затвореном и отвореном простору“ стоји у допису Градске управе града Сомбора.