СОМБОР ОД ПОКРАЈИНЕ ДОБИО СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРИ ПРОЈЕКТА
СОМБОР ОД ПОКРАЈИНЕ ДОБИО СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРИ ПРОЈЕКТА

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић заједно са покрајинским секретаром за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вуком Радојевићем, у Бечеју је уручио уговоре представницима локалних самоуправа које су добиле средства на конкурсима за уређење атарских путева и изградњу водних објеката у 2019. години.

Град Сомбор је на „Конкурсу о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2019. години“ за реализацију пројекта „Реконструкција постројења за дезинфекцију пијаће воде у ЦС Колут – технолошка опрема за аутоматско дозирање натријум хлорита за дезинфекцију воде на изворишту у Колуту“ добио средства у износу од 7.721.886,12 динара, а укупна вредност пројекта је 9.899.584,00 динара.

Други пројекат за који је град Сомбор добио средства од Покрајине је „Изградња канализације употребљених вода у дужини од 313,00м у Сомбору у улици Стефана Дечанског“ укупна вредност радова по пројекту је 4.947.356,21 динара од чега АП Војводина обезбеђује по овом уговору 2.374.730.98 динара, односно 48%.

На „Конкурсу суфинансирања уређења атарских путева и отресишта у 2019. години“ град Сомбор је учествовао са „Пројектом за уређење атарских путева у К.О. Алекса Шантић“. Укупна вредност радова по предмеру и предрачуну (без ПДВ-а) износи 38.642.638,00 динара. Покрајина ће суфинансирати радове са 18.820.741,00 динара, што представља 48.70%.

У име града Сомбора уговоре је потписао заменик градоначелнице Сомбора Антонио Ратковић.