СОМБОР У “10 НИЈАНСИ ЗЕЛЕНЕ“
СОМБОР У “10 НИЈАНСИ ЗЕЛЕНЕ“
  • Категорија:Друштво

У Одмаралишту Градског друштва Црвеног крста Жупања у Рогозници реализован је пројекат “10 НИЈАНСИ ЗЕЛЕНЕ“, финансиран од стране Европске комисије унутар програма Ерасмус+ у периоду од 30.08 до 8.09.2019. године. Реч је о пројекту размене младих са тешкоћама, узраста од 18 до 29 година, из партнерских земаља, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Трећу годину за редом, учесници пројекта су корисници из Градског друштва Црвеног крста Жупања, корисници Дневног боравка и ученици Школе за основно и средње образовање са домом “Вук Караџић“ из Сомбора и корисници из Удруге особа с посебним потребама “Пут у живот“ Орашје. У овој размени младих било је укључено 49 учесника, по 16 из сваке земље. Свака група је имала по 2 водитеља, 2 особе у пратњи и 12 младих учесника, а о здравственом стању свих учесника бринуо је један здравствени радник.

Циљ овог пројекта био је подстакнути сваког учесника да постане свестан властите моћи и еколошке одговорности да утиче на позитивне промене у својој околини. Активним учествовањем у еко-радионицама, млади су развијали знања и вештине из ширег подручја екологије и стекли основна знања о појмовима везаним за природу и заштиту природе; еколошка свијест, рециклажа, биоразноликост, ланац исхране, важност воде и ваздуха, тло и колики је утицај човека на природу. Путем неформалне едукације развиле су се компетенције за одговорно понашање према природи и позитивне навике очувања околине, питке воде, навике поступања с отпадом (избегавање, смањивање, одвојено сакупљање отпада и сл.). Млади са тешкоћама у развоју, упознали су се с рециклирањем, повећали знање о екологији, развили позитивне навике очувања природе и радили на заједничком креирању едукативне Еко-бојанке која ће, начињена у лако разумљивом формату, бити прилагођена младима с инвалидитетом. Ово је одличан примјер за остале младе да доиста могу стварати промене у својим локалним заједницама. Млади су кроз овај пројекат учили искуством, упознали туђу културу, стекли нова пријатељства и на тај начин проширили своју социјалну мрежу, али и побољшали своје самопоуздање. Учествовањем у пројекту, све три организације ће имати прилику заузети се за права и могућности својих чланова, а повећаће се и видљивост и препознатљивост њиховог рада у локалној заједници. Сви учесници су били активни у радионицама, освијестили своје потенцијале те показали своје могућности.

Све планиране активности успешно су реализоване, но и по доласку кући настављамо с овим пројектом. С обзиром да пројект траје до краја октобра, наставља се радити на завршним активностима; завршетак реализације Еко-бојанке, организирање групних активности поводом Дана отворених врата овог пројекта која ће се одржати у свакој од ове три земље те осталим активностима везаних за завршетак пројекта. Еколошка култура постаје део наше свакодневнице те се постепено намеће као васпитно-образовна оријентација и као таква неопходна је како за формално тако и неформално образовање младих.

Током ових десет дана проведених у Одмаралишту Црвеног крста у Рогозници, догодиле су се предивне ствари које увелико подижу квалитет живота младих с потешкоћама. Међусобна повезаност које се у оваквим групама догоди није мерљива ни са чим, а стицање нових знања на једноставан начин, велика и чврста пријатељства, љубави и дружење су управо оне ствари које обогате живот свих оних који су укључени у овакве приче. (Маријана Бугарски)