У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ ПОСАЂЕНО 90 САДНИЦА
У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ ПОСАЂЕНО 90 САДНИЦА
  • Категорија:Друштво

Током септембра и октобра месеца, волонтери Црвеног крста Сомбор, заједно са наставником биологије и ученицима ОШ “Иво Лола Рибар“ су реализовали пројекат под називом „Суперхероји и суперхероине животног окружења“, који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарсто и саобраћај.

У оквиру Пројекта ученици су имали прилику да стекну знање о начину на који људи троше енергију, те како се наш однос према околини директно осликава кроз климатске промене које се дешавају. Кроз интерактивне активности, млади хероји и хероине су учили о последицама климатских промена, како путем експеримената, тако и разменом мишљења и искуства. Креативне радионице, при чему су израђивали продукте од рециклажног материјала, биле су начин да се код ученицка пробуди свест о важности одговорног коришћења енергије, као и правилног рециклирања. Крај пројекта обележен је акцијом озелењавања школског дворишта у ОШ „Иво Лола Рибар“, током које су ученици заједно са волонтерима Црвеног крста и наставником биологије посадили деведесет нових садница и тиме креирали здравије окружење у школи.

Током свих активности које су спровођене у оквиру Пројекта „Суперхероји и суперхероине животног окружења“, ученици су показали велико знање и интересовање за овако важно друштвено питање. Организатори у наредном периоду желе додатно да мотивишу и подстакну децу, како би и самостално наставили да чувају и креирају здравију околину у нашем граду.