УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЈАВНИХ ПОЗИВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЈАВНИХ ПОЗИВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Градско веће је на 160. седници једногласно усвојилo предлог Јавних позива града Сомбора и НСЗ – филијала Сомбор за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години и Јавни позив града Сомбора и НСЗ – филијала Сомбор незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2019. години.

За реализацију Мера активне политике запошљавања обезбеђена су средства у укупном износу од 11.300.000,00 динара, од чега град Сомбор учествује у суфинансирању Мера активне политике запошљавања у износу од 6.850.000,00 динара, а Национална служба за запошљавање у износу од 4.450.000,00 динара. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима износе 5.700.000,00 динара, од чега су 3.450.000,00 динара средства града Сомбора и 2.250.000,00 динара средства Националне службе за запошљавање. Субвенције за самозапошљавање износе 5.600.000,00 динара, од чега су 3.400.000,00 динара средства града Сомбора и 2.200.000,00 динара средства Националне службе за запошљавање.