ЗАКУПЦИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК ГРАД СОМБОР, НЕЋЕ ПЛАЋАТИ КИРИЈУ ДО КРАЈА ВАНРЕДНОГ СТАЊА
ЗАКУПЦИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК ГРАД СОМБОР, НЕЋЕ ПЛАЋАТИ КИРИЈУ ДО КРАЈА ВАНРЕДНОГ СТАЊА
  • Категорија:Друштво

На дневном реду 199. седнице Градског већа града Сомбора између осталог се нашао и Захтев за ослобађање од плаћања закупнине за пословне просторе и киоске за време трајања ванредног стања.

Како би се ублажиле економске последице проузроковане пандемијом вируса COVID-19, очувала радна места наших суграђана и стварили услови за што бржу нормализацију радних активности, чланови Градског већа одобрили су Захтев за ослобађање од плаћања закупнине за пословне просторе и киоске којим управља ЈКП „Простор“ Сомбор. Према овом захтеву, закупци пословних простора и киоска ослобођени су од плаћања закупнине за пословне просторе у периоду од 16.03.2020. године, па све до престанка ванредног стања.