ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПОКРЕНУО КОНТРОЛУ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СОМБОРА ЗБОГ НЕСРЕЋЕ У ЛУНА ПАРКУ
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПОКРЕНУО КОНТРОЛУ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СОМБОРА ЗБОГ НЕСРЕЋЕ У ЛУНА ПАРКУ
  • Категорија:Друштво

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи, а на основу сазнања из медија да је осморо деце повређено услед пада приликом пуцања главног стуба рингишпила у насељу Колут код Сомбора, поступак контроле правилности и законитости рада Градске управе града Сомбора.

Од сомборске управе Заштитник грађана је затражио обавештење о свим релевантним чињеницама и околностима овог случаја, а нарочито да ли је власник луна парка поседовао дозволу за постављање рингишпила, да ли је поседовао атест за рингишпил и ако јесте, ко је издао тај атест за исправност и безбедан рад рингишпила.

Управи града Сомбора остављен је рок од 21 дан да достави тражено изјашњење са расположивом документацијом о поступању надлежних градских органа у том случају.